Familie van Keulen

Kwartierstaat

Kwartier­staat van Sybolt Wessel van Keulen

Generatie 1

1. Sybolt Wessel van Keulen Geboren op 25-11-1978 in Winsum, zoon van Bartholomeus van Keulen (1953) volgt 2 en Aukje Seeske Postma (1953) volgt 3. bekijk

Generatie 2

2. Bartholomeus van Keulen Geboren op 23-2-1953 in Leeuwarden, zoon van Sijbolt (Sybolt) van Keulen (1919-1993) volgt 4 en Antje Wiersma (1923-2013) volgt 5. bekijk

relatie met Aukje Seeske Postma in het jaar 1974

3. Aukje Seeske Postma Geboren op 9-4-1953 in Buitenpost, dochter van Wessel (Wiebes) Postma (1909-1957) volgt 6 en Wybrigje van der Bij (1913-1989) volgt 7. bekijk

Generatie 3

4. Sijbolt (Sybolt) van Keulen Geboren op 25-3-1919 in Echten en overleden op 22-2-1993 op 73 jarige leeftijd in Leeuwarden, zoon van Wieger van Keulen (1888-1958) volgt 8 en Afke Jaarsma (1890-1984) volgt 9. bekijk

relatie met Antje Wiersma in het jaar 1948

5. Antje Wiersma Geboren op 27-11-1923 in Hantum en overleden op 12-6-2013 op 89 jarige leeftijd in Leeuwarden, dochter van Jacob (Hendriks) Wiersma (1896-1934) volgt 10 en Aukje Douma (1899-1987) volgt 11. bekijk

6. Wessel (Wiebes) Postma Geboren op 26-1-1909 in Buitenpost en overleden op 12-3-1957 op 48 jarige leeftijd in Ontario, Canada, zoon van Wiebe (Alles) Postma (1873-1935) volgt 12 en Hiltje Sytsma (1879-1959) volgt 13. bekijk

relatie met Wybrigje van der Bij in het jaar 1937

7. Wybrigje van der Bij Geboren op 27-10-1913 in Drogeham en overleden op 18-3-1989 op 75 jarige leeftijd in Groningen, dochter van Dictus Hendrik van der Bij (1874-1948) volgt 14 en Dieuwke van Dekken (1882-1950) volgt 15. bekijk

Generatie 4

8. Wieger van Keulen Geboren op 25-2-1888 in Woudsend en overleden op 28-11-1958 op 70 jarige leeftijd in Leeuwarden, zoon van Bartholomeüs van Keulen (1851-1930) volgt 16 en Aaltje (Piers) Koenen (1855-1931) volgt 17. bekijk

relatie met Afke Jaarsma in het jaar 1913

9. Afke Jaarsma Geboren op 22-4-1890 in Heeg en overleden in het jaar 1984 op 93 jarige leeftijd, dochter van Wybren (Klazes) Jaarsma (1863) volgt 18 en Neeltje Hofman (1865-1907) volgt 19. bekijk

10. Jacob (Hendriks) Wiersma Geboren op 10-5-1896 in Hiaure en overleden op 12-3-1934 op 37 jarige leeftijd, zoon van Hendrik (Scheltes) Wiersma (1853-1934) volgt 20 en Antje (Jacobs) Rintjema (1870-1943) volgt 21. bekijk

relatie met Aukje Douma in het jaar 1921

11. Aukje Douma Geboren op 24-2-1899 in Ee en overleden op 30-10-1987 op 88 jarige leeftijd in Leeuwarden, dochter van Jacob Douma (1867-1934) volgt 22 en Aaltje (Mames) Hiemstra (1869-1936) volgt 23. bekijk

12. Wiebe (Alles) Postma Geboren op 20-6-1873 in Buitenpost en overleden op 20-8-1935 op 62 jarige leeftijd in Achtkarspelen, zoon van Alle (Freerks) Postma (1835-1886) volgt 24 en Seeske (Wiebes) Kamminga (1839-1901) volgt 25. bekijk

relatie met Hiltje Sytsma in het jaar 1898

13. Hiltje Sytsma Geboren op 18-9-1879 in Twijzel en overleden op 20-8-1959 op 79 jarige leeftijd in Achtkarspelen, dochter van Jan (Klazes) Sytsma (1840-1912) volgt 26 en Aukje (Wessels) Kamminga (1843-1931) volgt 27. bekijk

14. Dictus Hendrik van der Bij Geboren op 11-2-1874 in Eestrum en overleden op 6-6-1948 op 74 jarige leeftijd, zoon van Hendrik Pieter (Benedictus) van der Bij (1841-1919) volgt 28 en Wybrigje (Folkerts) Bosma (1849-1926) volgt 29. bekijk

relatie met Dieuwke van Dekken in het jaar 1905

15. Dieuwke van Dekken Geboren op 26-4-1882 in Surhuisterveen en overleden op 11-9-1950 op 68 jarige leeftijd, dochter van Gerke (Jilles) van Dekken (1831-1917) volgt 30 en Fetje (Wiebes) Koorda (1840-1925) volgt 31. bekijk

Generatie 5

16. Bartholomeüs van Keulen Geboren op 2-10-1851 in Woudsend en overleden op 26-10-1930 op 79 jarige leeftijd in Woudsend, zoon van Wicher (Jans) van Keulen (1801-1878) volgt 32 en Martje (Johannes) Hes (1814-1900) volgt 33. bekijk

relatie met Aaltje (Piers) Koenen in het jaar 1882

17. Aaltje (Piers) Koenen Geboren op 12-10-1855 in Echten en overleden op 22-2-1931 op 75 jarige leeftijd in Woudsend, dochter van Pier (Wouters) Koenen (1822-1906) volgt 34 en Jeltje (Roukes) Kuipers (1825-1878) volgt 35. bekijk

18. Wybren (Klazes) Jaarsma Geboren op 12-10-1863 in Heeg, zoon van Klaas (Thijsses) Jaarsma (1825-1865) volgt 36 en Klaske (Ates) de Boer (1828-1872) volgt 37. bekijk

relatie met Neeltje Hofman in het jaar 1889

19. Neeltje Hofman Geboren op 27-5-1865 in Workum en overleden op 13-3-1907 op 41 jarige leeftijd, dochter van Sybolt (Feites) Hofman (1831-1904) volgt 38 en Aafke (Tjeerds) van der Meer (1829-1897) volgt 39. bekijk

20. Hendrik (Scheltes) Wiersma Geboren op 10-3-1853 in Hiaure en overleden op 29-6-1934 op 81 jarige leeftijd in Bornwird, zoon van Schelte (Hendriks) Wiersma (1816-1858) volgt 40 en Gatske (Egberts) van der Woude (1817-1904) volgt 41. bekijk

relatie met Antje (Jacobs) Rintjema in het jaar 1895

21. Antje (Jacobs) Rintjema Geboren op 23-4-1870 in Rinsumageest en overleden op 22-4-1943 op 72 jarige leeftijd in Westdongeradeel, dochter van Jacob (Tjeerds) Rintjema (1828-1905) volgt 42 en Fokeltje (Jans) Douma (1836-1889) volgt 43. bekijk

22. Jacob Douma Geboren op 26-7-1867 in Anjum en overleden op 27-12-1934 op 67 jarige leeftijd, zoon van Auke (Douwes) Douma (1820-1896) volgt 44 en Antje (Jacobs) Wiersma (1823-1888) volgt 45. bekijk

relatie met Aaltje (Mames) Hiemstra in het jaar 1892

23. Aaltje (Mames) Hiemstra Geboren op 15-4-1869 in Morra en overleden op 6-12-1936 op 67 jarige leeftijd in Dokkum, dochter van Mame (Douwes) Hiemstra (1841-1929) volgt 46 en Doetje (Engberts) Botma (1842-1908) volgt 47. bekijk

24. Alle (Freerks) Postma Geboren op 17-7-1835 in Buitenpost en overleden op 10-6-1886 op 50 jarige leeftijd in Achtkarspelen, zoon van Freerk (Wytzes) Postma (1792-1860) volgt 48 en Yttje (Eits) Jongsma (1796-1880) volgt 49. bekijk

relatie met Seeske (Wiebes) Kamminga in het jaar 1869

25. Seeske (Wiebes) Kamminga Geboren op 28-10-1839 in Gerkesklooster en overleden op 19-1-1901 op 61 jarige leeftijd in Achtkarspelen, dochter van Wiebe (Klazes) Kamminga (1816-1891) volgt 50 en Rinskje (Abeles) Sikkens (1817-1880) volgt 51. bekijk

26. Jan (Klazes) Sytsma Geboren op 21-8-1840 in Twijzel en overleden op 29-12-1912 op 72 jarige leeftijd, zoon van Klaas (Sytses) Sytsma (1798-1862) volgt 52 en Fokje (Jans) Schouwstra (1799-1863) volgt 53. bekijk

relatie met Aukje (Wessels) Kamminga in het jaar 1868

27. Aukje (Wessels) Kamminga Geboren op 9-9-1843 in Garijp en overleden op 14-12-1931 op 88 jarige leeftijd, dochter van Wessel (Tietes) Kamminga (1818-1848) volgt 54 en Hiltje (Everts) Postma (1818-1869) volgt 55. bekijk

28. Hendrik Pieter (Benedictus) van der Bij Geboren op 11-2-1841 in Kootstertille en overleden op 7-10-1919 op 78 jarige leeftijd in Eestrum, zoon van Benedictus (Jans) van der Bij (1802-1881) volgt 56 en Janke (Alberts) Spoelstra (1808-1875) volgt 57. bekijk

relatie met Wybrigje (Folkerts) Bosma in het jaar 1872

29. Wybrigje (Folkerts) Bosma Geboren op 22-5-1849 in Burgum en overleden in het jaar 1926 op 76 jarige leeftijd, dochter van Folkert (Jacobs) Bosma (1810-1894) volgt 58 en Petronella (Arends) van Bloemen (1812-1880) volgt 59. bekijk

30. Gerke (Jilles) van Dekken Geboren op 20-5-1831 in Surhuisterveen en overleden op 18-10-1917 op 86 jarige leeftijd, zoon van Jille (Gerkes) van Dekken (1801-1886) volgt 60 en Hinke (Sikkes) Pitstra (1802-1876) volgt 61. bekijk

relatie met Fetje (Wiebes) Koorda in het jaar 1866

31. Fetje (Wiebes) Koorda Geboren op 8-10-1840 in Surhuisterveen en overleden op 25-1-1925 op 84 jarige leeftijd in Achtkarspelen, dochter van Wybe (Jans) Koorda (1797-1846) volgt 62 en Maaike (Sweitzes) Gal (1802-1886) volgt 63. bekijk

Generatie 6

32. Wicher (Jans) van Keulen Geboren op 5-7-1801 in Zwartsluis en overleden op 22-1-1878 op 76 jarige leeftijd in Wymbritseradeel, zoon van Jannes (Wichers) van Keulen (1771-1852) volgt 64 en Margje (Theunis) Kikke (1766-1826) volgt 65. bekijk

Andere relaties: relatie met Evertje (Jans) Buisman in het jaar 1829

relatie met Martje (Johannes) Hes in het jaar 1837

33. Martje (Johannes) Hes Geboren op 17-12-1814 in Makkum en overleden op 27-1-1900 op 85 jarige leeftijd in Wymbritseradeel, dochter van Johannes (Alberts) Hes (1783-1858) volgt 66 en Elisabeth (Bartholomeus) Klok (1782-1865) volgt 67. bekijk

34. Pier (Wouters) Koenen Geboren op 28-12-1822 in Oudehaske en overleden op 3-12-1906 op 83 jarige leeftijd in Oosterzee, zoon van Wouter (Piers) Koenen (1799-1827) volgt 68 en Antje (Aukes) Dijkstra (1787-1858) volgt 69. bekijk

relatie met Jeltje (Roukes) Kuipers in het jaar 1849

35. Jeltje (Roukes) Kuipers Geboren op 23-3-1825 in Echten en overleden op 29-3-1878 op 53 jarige leeftijd in Oosterzee, dochter van Rouke (Jans) Kuipers (1786-1884) volgt 70 en Pietje (Tjebbes) Tolman (1790-1843) volgt 71. bekijk

36. Klaas (Thijsses) Jaarsma Geboren op 16-12-1825 in Heeg en overleden op 20-10-1865 op 39 jarige leeftijd, zoon van Thijs (Wybrens) Jaarsma (1790-1878) volgt 72 en Boukjen (Klazes) Bosma (1798-1840) volgt 73. bekijk

relatie met Klaske (Ates) de Boer in het jaar 1850

37. Klaske (Ates) de Boer Geboren op 19-2-1828 in Smallebrugge en overleden op 10-5-1872 op 44 jarige leeftijd, dochter van Ate (Piebes) de Boer (1771-1843) volgt 74 en Grietje (Arjens) Pruiksma (1800-1836) volgt 75. bekijk

38. Sybolt (Feites) Hofman Geboren op 3-5-1831 in Elahuizen en overleden op 12-6-1904 op 73 jarige leeftijd, zoon van Feite (Fokkes) Hofman (1797-1846) volgt 76 en Neeltje (Gerrits) Gerritzen (1803-1881) volgt 77. bekijk

relatie met Aafke (Tjeerds) van der Meer in het jaar 1860

39. Aafke (Tjeerds) van der Meer Geboren op 3-11-1829 in Longerhouw en overleden op 17-6-1897 op 67 jarige leeftijd in Workum, dochter van Tjeerd (Tjalkes) van der Meer (1797-1875) volgt 78 en Pietertje (Hantjes) Walda (1793-1876) volgt 79. bekijk

Andere relaties: relatie met Gerben (Aukes) Stellingwerf

40. Schelte (Hendriks) Wiersma Geboren op 23-3-1816 in Hiaure en overleden op 6-8-1858 op 42 jarige leeftijd, zoon van Hendrik (Scheltus) Wiersma (1786-1832) volgt 80 en Antje (Klazes) Baarsma (1785-1841) volgt 81. bekijk

relatie met Gatske (Egberts) van der Woude in het jaar 1842

41. Gatske (Egberts) van der Woude Geboren op 11-4-1817 in Hantumhuizen en overleden op 27-1-1904 op 86 jarige leeftijd, dochter van Egbert (Ates) van der Woude (1795-1862) volgt 82 en Tjitske (Pieters) Boersma (1794-1848) volgt 83. bekijk

42. Jacob (Tjeerds) Rintjema Geboren op 3-12-1828 in Giekerk en overleden op 20-2-1905 op 76 jarige leeftijd, zoon van Tjeerd (Binnes) Rintjema (1786-1868) volgt 84 en Yttje (Jans) de Roos (1789-1886) volgt 85. bekijk

relatie met Fokeltje (Jans) Douma in het jaar 1857

43. Fokeltje (Jans) Douma Geboren op 5-6-1836 in Wanswerd en overleden op 21-2-1889 op 52 jarige leeftijd, zoon van Jan (Sybrens) Douma (1804-1842) volgt 86 en Rinske (Jacobs) Kooistra (1806-1842) volgt 87. bekijk

44. Auke (Douwes) Douma Geboren op 11-4-1820 in Metslawier en overleden op 31-12-1896 op 76 jarige leeftijd, zoon van Douwe (Jacobs) Douma (1774-1850) volgt 88 en Trijntje (Jans) Dijkstra (1780-1848) volgt 89. bekijk

relatie met Antje (Jacobs) Wiersma in het jaar 1844

45. Antje (Jacobs) Wiersma Geboren op 20-8-1823 in Anjum en overleden op 15-6-1888 op 64 jarige leeftijd, dochter van Jacob (Klazes) Wiersma (1794-1847) volgt 90 en Fokkeltje (Willems) Jaarsma (1798-1832) volgt 91. bekijk

46. Mame (Douwes) Hiemstra Geboren op 12-5-1841 in Hantum en overleden op 23-4-1929 op 87 jarige leeftijd, zoon van Douwe (Mames) Hiemstra (1802-1869) volgt 92 en Trijntje (Jans) Banga (1811-1854) volgt 93. bekijk

relatie met Doetje (Engberts) Botma in het jaar 1863

47. Doetje (Engberts) Botma Geboren op 18-4-1842 in Anjum en overleden op 5-4-1908 op 65 jarige leeftijd, dochter van Engbert (Ypes) Botma (1808-1876) volgt 94 en Wytske (Doedes) Boitsma (1809-1847) volgt 95. bekijk

48. Freerk (Wytzes) Postma Geboren op 25-03-1792 in Buitenpost en overleden op 22-1-1860 op 67 jarige leeftijd, zoon van Wytze (Freerks) Postma (1750-1812) volgt 96 en Maaike (Riemers) Gorter (1767-1840) volgt 97. bekijk

relatie met Yttje (Eits) Jongsma in het jaar 1818

49. Yttje (Eits) Jongsma Geboren op 12-10-1796 in Augustinusga en overleden op 03-12-1880 op 84 jarige leeftijd in Buitenpost, dochter van Eyt (Fokkes) Jongsma (1762-1844) volgt 98 en Aukjen (Jans) (1767-1814) volgt 99. bekijk

50. Wiebe (Klazes) Kamminga Geboren op 24-1-1816 in Oostermeer en overleden op 12-12-1891 op 75 jarige leeftijd in Gerkesklooster, zoon van Klaas (Wybes) Kamminga (1788-1862) volgt 100 en Seeske (Eyzes) Sloterdijk (1795-1861) volgt 101. bekijk

relatie met Rinskje (Abeles) Sikkens in het jaar 1839

51. Rinskje (Abeles) Sikkens Geboren op 10-6-1817 in Gerkesklooster en overleden op 14-6-1880 op 63 jarige leeftijd in Gerkesklooster, dochter van Abele (Hendriks) Sikkens (1772-1828) volgt 102 en Grietje (Berends) van der Heide (1783-1822) volgt 103. bekijk

52. Klaas (Sytses) Sytsma Geboren op 03-05-1798 in Kootstertille en overleden op 12-1-1862 op 63 jarige leeftijd, zoon van Sytze (Menzes) Sytsma (1771) volgt 104 en Sjoerdje (Klaases) (????) volgt 105. bekijk

relatie met Fokje (Jans) Schouwstra in het jaar 1820

53. Fokje (Jans) Schouwstra Geboren op 24-09-1799 in Drogeham en overleden op 17-4-1863 op 63 jarige leeftijd, dochter van Jan (Ebeles) Schouwstra (1765-1819) volgt 106 en Sytske (Hylkes) Praamstra (1780) volgt 107. bekijk

54. Wessel (Tietes) Kamminga Geboren op 22-9-1818 in Stiens en overleden op 16-3-1848 op 29 jarige leeftijd in Leeuwarderadeel, zoon van Tiete (Pieters) Kamminga (1769-1820) volgt 108 en Lutske (Wessels) Nijhuis (1784-1864) volgt 109. bekijk

relatie met Hiltje (Everts) Postma in het jaar 1843

55. Hiltje (Everts) Postma Geboren op 12-11-1818 in Hardegarijp en overleden op 3-3-1869 op 50 jarige leeftijd, dochter van Evert (Everts) Postma (1783-1827) volgt 110 en Aukje (Jans) van der Veen (1789-1852) volgt 111. bekijk

56. Benedictus (Jans) van der Bij Geboren op 1-10-1802 in Kootstertille en overleden op 24-5-1881 op 78 jarige leeftijd in Kooten, zoon van Jan (Sjoerds) van der Bij (1771-1837) volgt 112 en Geeske (Dictus) Benedictus (1771-1835) volgt 113. bekijk

relatie met Janke (Alberts) Spoelstra in het jaar 1830

57. Janke (Alberts) Spoelstra Geboren op 22-5-1808 in Koostertille en overleden op 25-11-1875 op 67 jarige leeftijd in Kooten, zoon van Albert (Hendriks) Spoelstra (1753-1831) volgt 114 en Elizabeth (Koenes) van der Veen (1764-1846) volgt 115. bekijk

58. Folkert (Jacobs) Bosma Geboren op 5-5-1810 in Suawoude en overleden op 12-1-1894 op 83 jarige leeftijd, zoon van Jacob (Klazes) Bosma (1776-1818) volgt 116 en Baukjen (Gjalts) de Jong (1777-1849) volgt 117. bekijk

relatie met Petronella (Arends) van Bloemen in het jaar 1832

59. Petronella (Arends) van Bloemen Geboren op 6-2-1812 in Gorredijk en overleden op 27-1-1880 op 67 jarige leeftijd, dochter van Arend (Izaks) van Bloemen (1778-1833) volgt 118 en Tetje (Wybes) van der Meulen (1785-1863) volgt 119. bekijk

60. Jille (Gerkes) van Dekken Geboren in het jaar 1801 in Surhuisterveen en overleden op 20-4-1886 op 85 jarige leeftijd, zoon van Gerke (Annes) van Dekken (1766-1838) volgt 120 en Antje (Pijters) (????) volgt 121. bekijk

relatie met Hinke (Sikkes) Pitstra in het jaar 1826

61. Hinke (Sikkes) Pitstra Geboren op 25-12-1802 in Surhuisterveen en overleden op 13-2-1876 op 73 jarige leeftijd, dochter van Sikke (Jans) Pitstra (Pit) (1756-1820) volgt 122 en Dieuwke (Luitzens) de Vries (1771-1854) volgt 123. bekijk

62. Wybe (Jans) Koorda Geboren op 19-11-1797 in Surhuisterveen en overleden op 13-9-1846 op 48 jarige leeftijd in Winsum (Maarhuizen), dochter van Jan (Wiebes) Koorda (1771-1853) volgt 124 en Renskje (Makkes) Bosma (1773-1863) volgt 125. bekijk

relatie met Maaike (Sweitzes) Gal in het jaar 1838

63. Maaike (Sweitzes) Gal Geboren op 16-9-1802 in Surhuisterveen en overleden op 22-8-1886 op 83 jarige leeftijd in Surhuisterveen, dochter van Sweitze (Hendriks) Gal (1775-1832) volgt 126 en Fetje (Freerks) Veenstra (1769-1854) volgt 127. bekijk

Generatie 7

64. Jannes (Wichers) van Keulen Geboren op 21-04-1771 in Zwartsluis en overleden op 8-12-1852 op 81 jarige leeftijd in Zwartsluis, zoon van Wicher (Leenderts) van Keulen (1738-1794) volgt 128 en Merregien (Jannes) ten Kleij (1743-1820) volgt 129. bekijk

Andere relaties: relatie met Aleida Botschoever in het jaar 1828

relatie met Margje (Theunis) Kikke in het jaar 1798

65. Margje (Theunis) Kikke Geboren in het jaar 1766 in Zwartsluis en overleden op 25-4-1826 op 60 jarige leeftijd, dochter van Theunis (Klaas) Kikke (1735-1803) volgt 130 en Grietje (Jans) de Dood (????) volgt 131. bekijk

66. Johannes (Alberts) Hes Geboren op 22-7-1783 in Dokkum en overleden op 19-4-1858 op 74 jarige leeftijd in Akkrum, zoon van Albert (Johannes) Hes (1754-1829) volgt 132 en Johanna (Johannes) Schepels (1759-1842) volgt 133. bekijk

relatie met Elisabeth (Bartholomeus) Klok in het jaar 1804

67. Elisabeth (Bartholomeus) Klok Geboren op 07-05-1782 in Harlingen en overleden op 30-1-1865 op 82 jarige leeftijd in Utingeradeel, dochter van Bartholomeus (Caspers) Klok (1759-1825) volgt 134 en Maartje (Klaasses) van der Vleugel (1756-1823) volgt 135. bekijk

68. Wouter (Piers) Koenen Geboren op 13-8-1799 in Oudehaske en overleden op 23-12-1827 op 28 jarige leeftijd in Oudehaske, zoon van Pier (Andries) Koenen (1762-1843) volgt 136 en Geertje (Wolters) (1766-1858) volgt 137. bekijk

relatie met Antje (Aukes) Dijkstra in het jaar 1821

69. Antje (Aukes) Dijkstra Geboren op 9-6-1787 in Holwerd en overleden op 11-1-1858 op 70 jarige leeftijd in Haskerland, dochter van Auke (Johannes) Dijkstra (1758-1809) volgt 138 en Trijntje (Pieters) (1759) volgt 139. bekijk

70. Rouke (Jans) Kuipers Geboren op 23-12-1786 in Echten en overleden op 5-8-1884 op 97 jarige leeftijd in Schoterland, zoon van Jan (Wessels) Kuipers (1748-1808) volgt 140 en Ynske (Roukes) (1760-1808) volgt 141. bekijk

relatie met Pietje (Tjebbes) Tolman in het jaar 1813

71. Pietje (Tjebbes) Tolman Geboren op 22-07-1790 in Heerenveen en overleden op 30-11-1843 op 53 jarige leeftijd in Oosterzee?, dochter van Tjibbe (Ales) Tolman (????) volgt 142 en Wytske (Jelles) (1758) volgt 143. bekijk

72. Thijs (Wybrens) Jaarsma Geboren op 28-3-1790 in Abbega en overleden op 13-8-1878 op 88 jarige leeftijd in Heeg, zoon van Wybren (Thijses) Jaarsma (1739-1818) volgt 144 en Dieuwke (Hyltjes) (1755-1817) volgt 145. bekijk

relatie met Boukjen (Klazes) Bosma in het jaar 1823

73. Boukjen (Klazes) Bosma Geboren op 22-12-1798 in IJlst en overleden op 14-2-1840 op 41 jarige leeftijd, dochter van Klaas (Gosses) Bosma (1766-1837) volgt 146 en Willemke (Freerks) van Wieren (????) volgt 147. bekijk

74. Ate (Piebes) de Boer Geboren op 17-11-1771 in Smallebrugge en overleden op 31-3-1843 op 71 jarige leeftijd in Wymbritseradeel, zoon van Piebe (Douwes) de Boer (????) volgt 148 en Trijntje (Ates) (1745) volgt 149. bekijk

Andere relaties: relatie met Trijntje Sipkes in het jaar 1797

relatie met Grietje (Arjens) Pruiksma in het jaar 1827

75. Grietje (Arjens) Pruiksma Geboren op 16-8-1800 in Joure en overleden op 13-6-1836 op 35 jarige leeftijd in Wymbritseradeel, dochter van Arjen (Watzes) Pruiksma (1778-1826) volgt 150 en Geeske (Dirks) Rauwerda (1778) volgt 151. bekijk

76. Feite (Fokkes) Hofman Geboren op 31-1-1797 in Workum en overleden op 26-4-1846 op 49 jarige leeftijd in Koudum, zoon van Fokke (Gerkes) Hofman (1771-1826) volgt 152 en Atje (Feites) Ottema (1769-1839) volgt 153. bekijk

relatie met Neeltje (Gerrits) Gerritzen in het jaar 1818

77. Neeltje (Gerrits) Gerritzen Geboren op 11-7-1803 in Elahuizen en overleden op 15-3-1881 op 77 jarige leeftijd, dochter van Gerrit (Doekles) Gerritzen (1776-1841) volgt 154 en Woltje (Gerlofs) Hospes (1776-1837) volgt 155. bekijk

78. Tjeerd (Tjalkes) van der Meer Geboren in het jaar 1797 in Ferwoude en overleden op 7-12-1875 op 78 jarige leeftijd in Wymbritseradeel, zoon van Tjalke (Reinders) van der Meer (1775-1825) volgt 156 en Aafke (Tjeerds) van der Meer (of Hofstra) (1773-1827) volgt 157. bekijk

Andere relaties: relatie met Anna Clara Leyendekker in het jaar 1815

relatie met Pietertje (Hantjes) Walda in het jaar 1820

79. Pietertje (Hantjes) Walda Geboren op 6-7-1793 in Oudega en overleden op 26-1-1876 op 82 jarige leeftijd, dochter van Haantje (Pieters) Walda (1767-1825) volgt 158 en Grietje (Alles) (????-1800) volgt 159. bekijk

80. Hendrik (Scheltus) Wiersma Geboren op 22-01-1786 in Foudgum en overleden op 12-10-1832 op 46 jarige leeftijd in Holwerd, zoon van Schelte (Hendriks) Wiersma (1749) volgt 160 en Jenneke (Damianus / Domianus) (1752-1826) volgt 161. bekijk

relatie met Antje (Klazes) Baarsma in het jaar 1810

81. Antje (Klazes) Baarsma Geboren op 10-11-1785 in Ferwerd en overleden op 9-9-1841 op 55 jarige leeftijd, dochter van Klaas (Symons) Baarsma (1758-1823) volgt 162 en Hinke (Rienks) Baarsma (1757-1828) volgt 163. bekijk

82. Egbert (Ates) van der Woude Geboren in het jaar 1795 in Ternaard en overleden op 1-2-1862 op 67 jarige leeftijd in Hantum, zoon van Ate (Egberts) van der Woude (1761-1826) volgt 164 en Gaatske (Gerbens) van der Ploeg (1760) volgt 165. bekijk

relatie met Tjitske (Pieters) Boersma in het jaar 1816

83. Tjitske (Pieters) Boersma Geboren op 14-5-1794 in Ferwerd en overleden op 7-6-1848 op 54 jarige leeftijd in Hantumhuizen, dochter van Pieter (Gerbens) Boersma (????-1816) volgt 166 en Pietje (Pieters) (1764) volgt 167. bekijk

84. Tjeerd (Binnes) Rintjema Geboren in het jaar 1786 in Raard en overleden op 17-1-1868 op 82 jarige leeftijd in Dantumadeel, zoon van Binne (Tjerks) (Rintjema) (1758-1831) volgt 168 en Martje (Piers) van der Ploeg (1762-1827) volgt 169. bekijk

relatie met Yttje (Jans) de Roos in het jaar 1811

85. Yttje (Jans) de Roos Geboren op 14-02-1789 in Rinsumageest en overleden op 24-1-1886 op 96 jarige leeftijd, dochter van Jan (Jacobs) de Roos (1755-1823) volgt 170 en Trijntje (Pieters) Prins (1760-1847) volgt 171. bekijk

86. Jan (Sybrens) Douma Geboren op 20-2-1804 in Wanswerd en overleden op 14-7-1842 op 38 jarige leeftijd, zoon van Sybren (Oedses) Douma (1757-1826) volgt 172 en Geeske (Doekes) Prins (1760-1827) volgt 173. bekijk

relatie met Rinske (Jacobs) Kooistra in het jaar 1828

87. Rinske (Jacobs) Kooistra Geboren op 17-3-1806 in Roodkerk en overleden op 16-9-1842 op 36 jarige leeftijd, dochter van Jacob (Sapes) Kooistra (????) volgt 174 en Fokeltje (Hendriks) Hellenga (1782-1812) volgt 175. bekijk

88. Douwe (Jacobs) Douma Geboren in het jaar 1774 in Anjum en overleden op 22-12-1850 op 76 jarige leeftijd, zoon van Jacob (Douwes) Douma (1741-1821) volgt 176 en Rienkje (Sydses) (1747-1829) volgt 177. bekijk

relatie met Trijntje (Jans) Dijkstra in het jaar 1801

89. Trijntje (Jans) Dijkstra Geboren op 23-12-1780 in Hantum en overleden op 5-2-1848 op 67 jarige leeftijd, dochter van Jan (Freerks) Posthumus / Dijkstra (1740-1826) volgt 178 en Trijntje (Heerkes) (1747-1828) volgt 179. bekijk

90. Jacob (Klazes) Wiersma Geboren in het jaar 1794 in Anjum en overleden op 5-10-1847 op 53 jarige leeftijd in Anjum, zoon van Klaas (Rinderts) Wiersma (1752) volgt 180 en Moeder (Jans) Itskema (1765-1822) volgt 181. bekijk

relatie met Fokkeltje (Willems) Jaarsma in het jaar 1818

91. Fokkeltje (Willems) Jaarsma Geboren op 30-12-1798 in Anjum en overleden op 24-4-1832 op 33 jarige leeftijd, dochter van Willem (Lieuwes) Jaarsma (1762-1818) volgt 182 en Doutzen (Paulus) (1759-1837) volgt 183. bekijk

92. Douwe (Mames) Hiemstra Geboren op 7-7-1802 in Oosternijkerk en overleden op 31-12-1869 op 67 jarige leeftijd in Hantum, zoon van Mame (Annes) Hiemstra (1775-1831) volgt 184 en Ynske (Douwes) Tilkema (1777-1818) volgt 185. bekijk

relatie met Trijntje (Jans) Banga in het jaar 1830

93. Trijntje (Jans) Banga Geboren op 21-5-1811 in Hantumhuizen en overleden op 7-3-1854 op 42 jarige leeftijd in Oostdongeradeel, dochter van Jan (Pieters) Banga (1784-1842) volgt 186 en Hiltje (Pieters) Idzinga (1783-1841) volgt 187. bekijk

94. Engbert (Ypes) Botma Geboren op 1-3-1808 in Anjum en overleden op 18-4-1876 op 68 jarige leeftijd in Oostdongeradeel, zoon van Ype (Engberts) Botma (1782-1848) volgt 188 en Aaltje (Jans) Ynia (1785-1852) volgt 189. bekijk

relatie met Wytske (Doedes) Boitsma in het jaar 1833

95. Wytske (Doedes) Boitsma Geboren op 16-3-1809 in Nes en overleden op 19-5-1847 op 38 jarige leeftijd in Anjum, dochter van Doede (Johannes) Boitsma (1759-1826) volgt 190 en Sijke (Pieters) (1766-1832) volgt 191. bekijk

96. Wytze (Freerks) Postma Geboren op 31-8-1750 in Buitenpost en overleden op 6-9-1812 op 62 jarige leeftijd, zoon van Freerck (Jantjens) Postma (1703-1781) volgt 192 en Trijnten (Jacobs) (????-1814) volgt 193. bekijk

relatie met Maaike (Riemers) Gorter in het jaar 1789

97. Maaike (Riemers) Gorter Geboren op -2-1767 in Kootstertille en overleden op 23-10-1840 op 73 jarige leeftijd, dochter van Riemer (Alles) Gorter (1725-1814) volgt 194 en Heebeltje (Jelkes) (????) volgt 195. bekijk

98. Eyt (Fokkes) Jongsma Geboren op -08-1762 in Sebaldeburen en overleden op 7-4-1844 op 81 jarige leeftijd in Augustinusga, zoon van Fokke (Eytes) (Jongsma) (1731) volgt 196 en Anke (Ubels) (1730) volgt 197. bekijk

relatie met Aukjen (Jans) in het jaar 1794

99. Aukjen (Jans) Geboren in het jaar 1767 en overleden op 17-10-1814 op 47 jarige leeftijd in Augustinusga, dochter van Jan (Beitzes) (????) volgt 198 en Jettje (Gosses) (1731-1815) volgt 199. bekijk

100. Klaas (Wybes) Kamminga Geboren op 8-2-1788 in Gerkesklooster en overleden op 13-6-1862 op 74 jarige leeftijd in Achtkarspelen, zoon van Wybe (Hylkes) Camminga (1744-1815) volgt 200 en Adriaantje (Theunis) (1749-1827) volgt 201. bekijk

relatie met Seeske (Eyzes) Sloterdijk in het jaar 1815

101. Seeske (Eyzes) Sloterdijk Geboren op 31-10-1795 in Gerkesklooster en overleden op 29-1-1861 op 65 jarige leeftijd in Achtkarspelen, dochter van Eize (Johannes) Sloterdijk (1765-1844) volgt 202 en Reintje (Tietes) van der Scheer (1761) volgt 203. bekijk

102. Abele (Hendriks) Sikkens Geboren op 19-5-1772 in Gerkesklooster en overleden op 8-6-1828 op 56 jarige leeftijd, zoon van Hendrik (Sickes) (????-1788) volgt 204 en Wybrig Cornelis (????) volgt 205. bekijk

relatie met Grietje (Berends) van der Heide in het jaar 1802

103. Grietje (Berends) van der Heide Geboren op 18-5-1783 in Twijzel en overleden op 23-11-1822 op 39 jarige leeftijd, dochter van Berend (Lammerts) van der Heide (1760-1826) volgt 206 en Ybeltje (Ebeles) Dijkstra (1761-1826) volgt 207. bekijk

104. Sytze (Menzes) Sytsma Geboren op -09-1771 in Twijzel. bekijk

relatie met Sjoerdje (Klaases) in het jaar 1795

105. Sjoerdje (Klaases) Geboren in Kooten. bekijk

106. Jan (Ebeles) Schouwstra Geboren in het jaar 1765 in Jubbega en overleden op 12-1-1819 op 54 jarige leeftijd, zoon van Eebele (Annes) (????) volgt 212 en Aaltje (Jans) (????) volgt 213. bekijk

relatie met Sytske (Hylkes) Praamstra in het jaar 1799

107. Sytske (Hylkes) Praamstra Geboren op 4-8-1780 in Drogeham, dochter van Hylke (Jilles) Praamstra (1752-1826) volgt 214 en Fokje (Wiebrens) (1751-1837) volgt 215. bekijk

108. Tiete (Pieters) Kamminga Geboren op 22-7-1769 in Oudkerk en overleden op 8-3-1820 op 50 jarige leeftijd in Stiens, zoon van Pieter (Pieters) (????) volgt 216 en Trijntje (Simons) Rodenhuis (Rodenhuysen) (1735-1831) volgt 217. bekijk

relatie met Lutske (Wessels) Nijhuis in het jaar 1807

109. Lutske (Wessels) Nijhuis Geboren op 20-04-1784 in Stiens en overleden op 9-8-1864 op 80 jarige leeftijd in Tietjerksteradeel, dochter van Wessel (Durks) Nijhuis (1749-1809) volgt 218 en Aaltje (Jans) Croonmeyer (1753-1840) volgt 219. bekijk

110. Evert (Everts) Postma Geboren op 28-11-1783 in Garijp en overleden op 29-1-1827 op 43 jarige leeftijd, zoon van Evert (Jans) Postma (????) volgt 220 en Hiltje (Jans) (????) volgt 221. bekijk

relatie met Aukje (Jans) van der Veen in het jaar 1809

111. Aukje (Jans) van der Veen Geboren in het jaar 1789 in Hardegarijp en overleden op 24-8-1852 op 63 jarige leeftijd, dochter van Jan (Edzes) van der Veen (????) volgt 222 en Sietske (Romkes) Visser (1759-1835) volgt 223. bekijk

112. Jan (Sjoerds) van der Bij Geboren in het jaar 1771 in Koostertille en overleden op 22-1-1837 op 66 jarige leeftijd in Kooten, zoon van Sjoerd (Pieters) van der Bij (1736) volgt 224 en Sjoukjen (Jans) (????) volgt 225. bekijk

relatie met Geeske (Dictus) Benedictus in het jaar 1795

113. Geeske (Dictus) Benedictus Geboren in het jaar 1771 in Twijzel en overleden op 11-8-1835 op 64 jarige leeftijd, dochter van Dictus (Jans) Benedictus (1730-1808) volgt 226 en Loltje (Teyes) (1734-1772) volgt 227. bekijk

114. Albert (Hendriks) Spoelstra Geboren in het jaar 1753 in Kortezwaag en overleden op 14-10-1831 op 78 jarige leeftijd in Kooten. bekijk

relatie met Elizabeth (Koenes) van der Veen in het jaar 1786

115. Elizabeth (Koenes) van der Veen Geboren in het jaar 1764 in Surhuisterveen en overleden op 12-4-1846 op 82 jarige leeftijd. bekijk

116. Jacob (Klazes) Bosma Geboren op 27-2-1776 in Suawoude en overleden op 14-9-1818 op 42 jarige leeftijd, zoon van Claas (Andries) (????) volgt 232 en Teetske (Tietes) (????) volgt 233. bekijk

relatie met Baukjen (Gjalts) de Jong in het jaar 1798

117. Baukjen (Gjalts) de Jong Geboren op 5-10-1777 in Oudega en overleden op 27-10-1849 op 72 jarige leeftijd, dochter van Gjalt (Folkerts) de Jong (1744-1814) volgt 234 en Sibbeltje (Aelzen) (1741-1813) volgt 235. bekijk

118. Arend (Izaks) van Bloemen Geboren op 28-08-1778 in Heerenveen en overleden op 29-3-1833 op 54 jarige leeftijd in Opsterland, zoon van Izaak (Arends) van Bloemen (1744-1822) volgt 236 en Anke (Kornelis) (????) volgt 237. bekijk

relatie met Tetje (Wybes) van der Meulen in het jaar 1801

119. Tetje (Wybes) van der Meulen Geboren in het jaar 1785 in Oostermeer en overleden op 25-2-1863 op 78 jarige leeftijd in Tietjerksteradeel, dochter van Wybe (Pieters) van der Meulen (1743-1825) volgt 238 en Gaatske (Folkerts) Wadman (1751-1812) volgt 239. bekijk

120. Gerke (Annes) van Dekken Geboren op 17-3-1766 in Drachten en overleden op 17-2-1838 op 71 jarige leeftijd, zoon van Anne (Arends) (1736-1807) volgt 240 en Grietje (Gerkes) (????) volgt 241. bekijk

relatie met Antje (Pijters) in het jaar 1788

121. Antje (Pijters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

122. Sikke (Jans) Pitstra (Pit) Geboren in het jaar 1756 in Surhuisterveen en overleden op 12-04-1820 op 64 jarige leeftijd in Surhuisterveen, zoon van Jan (Jans) Pitstra (????) volgt 244 en Anke (Sikkes) (????) volgt 245. bekijk

relatie met Dieuwke (Luitzens) de Vries in het jaar 1797

123. Dieuwke (Luitzens) de Vries Geboren op 12-4-1771 in Surhuisterveen en overleden op 18-5-1854 op 83 jarige leeftijd in Surhuisterveen, dochter van Luitzen (Symons) (????) volgt 246 en Renske (Harrits) (1742) volgt 247. bekijk

124. Jan (Wiebes) Koorda Geboren in het jaar 1771 in Surhuizum en overleden op 12-6-1853 op 82 jarige leeftijd in Surhuisterveen, zoon van Wybe (Tabes) (Koorda) (????-1782) volgt 248 en Aafke (Jans) (????-1782) volgt 249. bekijk

relatie met Renskje (Makkes) Bosma in het jaar 1796

125. Renskje (Makkes) Bosma Geboren op 4-2-1773 in Surhuizum en overleden op 17-2-1863 op 90 jarige leeftijd, dochter van Makke (Fokkes) Bosma (????) volgt 250 en Romkjen (Oedses) (????-1780) volgt 251. bekijk

126. Sweitze (Hendriks) Gal Geboren op 17-4-1775 in Weidum en overleden op 24-3-1832 op 56 jarige leeftijd in Achtkarspelen, zoon van Hendrik Gall (1739-1810) volgt 252 en Sieuwke sweitses (1743-1821) volgt 253. bekijk

relatie met Fetje (Freerks) Veenstra in het jaar 1799

127. Fetje (Freerks) Veenstra Geboren in het jaar 1769 in Augustinusga en overleden op 6-8-1854 op 85 jarige leeftijd in Surhuisterveen, dochter van Freerk (Gerkes) Veenstra (1739-1783) volgt 254 en Maaike (Taekes) (1742) volgt 255. bekijk

Generatie 8

128. Wicher (Leenderts) van Keulen Geboren in het jaar 1738 in Zwartsluis en overleden op -6-1794 op 56 jarige leeftijd in Zwartsluis, zoon van Leendert (Wichers) van Keulen (1712-1777) volgt 256 en Margjen (Herms) Visscher (????-1773) volgt 257. bekijk

relatie met Merregien (Jannes) ten Kleij in het jaar 1765

129. Merregien (Jannes) ten Kleij Geboren op 8-6-1743 in Zwartsluis en overleden op 14-2-1820 op 76 jarige leeftijd in Amsterdam, dochter van Jannes (Gerrits) ten Kleij (1706-1743) volgt 258 en Aaltje (Jans) Borrel (1710-1763) volgt 259. bekijk

130. Theunis (Klaas) Kikke Geboren in het jaar 1735 in Zwartsluis en overleden in het jaar 1803 op 68 jarige leeftijd in Zwartsluis, zoon van Klaas (Hendriks) Kikke (????) volgt 260 en Femmigje (Theunis) Boxen (1698) volgt 261. bekijk

relatie met Grietje (Jans) de Dood

131. Grietje (Jans) de Dood Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Jan (Arends) de Dood (????) volgt 262 en Margje (Peters) Pot (????) volgt 263. bekijk

132. Albert (Johannes) Hes Geboren op 14-8-1754 in Dokkum en overleden op 24-4-1829 op 74 jarige leeftijd in Leeuwarden, zoon van Johan (Justus) Hes (????) volgt 264 en Anna Martha (Alberts) Tremring / Tremmering (????) volgt 265. bekijk

relatie met Johanna (Johannes) Schepels in het jaar 1780

133. Johanna (Johannes) Schepels Geboren op 25-11-1759 in Winschoten en overleden op 18-1-1842 op 82 jarige leeftijd in Leeuwarden, dochter van Johannes Marcius Schepel (1720) volgt 266 en Imke (Harmannus) Brouwers (1726-1812) volgt 267. bekijk

134. Bartholomeus (Caspers) Klok Geboren op 21-9-1759 in Berlikum en overleden op 10-4-1825 op 65 jarige leeftijd in Harlingen, zoon van Kasper (Keimpes) (????) volgt 268 en Liesbeth (Bartholomeus) (????) volgt 269. bekijk

relatie met Maartje (Klaasses) van der Vleugel in het jaar 1781

135. Maartje (Klaasses) van der Vleugel Geboren in het jaar 1756 in Harlingen en overleden op 11-5-1823 op 67 jarige leeftijd in Harlingen, zoon van Klaas (Christiaans) van der Vleugel (1732-1810) volgt 270 en Engeltje (Jans) (????) volgt 271. bekijk

136. Pier (Andries) Koenen Geboren op 25-10-1762 in Oldetrijne en overleden op 1-4-1843 op 80 jarige leeftijd in Echten, zoon van Andries (Koenen) (1725) volgt 272 en Jantje (Piers) (????) volgt 273. bekijk

relatie met Geertje (Wolters) in het jaar 1787

137. Geertje (Wolters) Geboren op 27-1-1766 in ter Idzard en overleden op 11-12-1858 op 92 jarige leeftijd in Echten, dochter van Wolter (Hendriks) (????) volgt 274 en Jantje (Harms) (1744) volgt 275. bekijk

138. Auke (Johannes) Dijkstra Geboren in het jaar 1758 en overleden in het jaar 1809 op 51 jarige leeftijd in Ternaard, zoon van Johannes (Gerbens) (????) volgt 276 en Maria (Harkes) (????) volgt 277. bekijk

relatie met Trijntje (Pieters) in het jaar 1784

139. Trijntje (Pieters) Geboren op 15-12-1759, dochter van Pieter (Pieters) (????) volgt 278 en Antje (Doedes) Klein (1732-1821) volgt 279. bekijk

140. Jan (Wessels) Kuipers Geboren in het jaar 1748 in Echten en overleden op 17-9-1808 op 60 jarige leeftijd. bekijk

relatie met Ynske (Roukes) in het jaar 1779

141. Ynske (Roukes) Geboren in het jaar 1760 in Delfstrahuizen en overleden op 17-10-1808 op 48 jarige leeftijd. bekijk

142. Tjibbe (Ales) Tolman Geboren in Grouw, zoon van Ale (Tjibbes) (????) volgt 284. bekijk

Andere relaties: relatie met Gatske (Taedes) Engelsma in het jaar 1766

relatie met Wytske (Jelles) in het jaar 1781

143. Wytske (Jelles) Geboren op 2-4-1758 in Haskerhorne, zoon van Jelle Jochems (????) volgt 286 en Jeltje Abes (????) volgt 287. bekijk

144. Wybren (Thijses) Jaarsma Geboren op 28-2-1739 in Sneek en overleden op 22-3-1818 op 79 jarige leeftijd in Heeg, zoon van Tijs (Aukes) Jaarsma (1715-1801) volgt 288 en Lipkjen (Arjens) (1738-1798) volgt 289. bekijk

relatie met Dieuwke (Hyltjes) in het jaar 1778

145. Dieuwke (Hyltjes) Geboren op 1-6-1755 in IJlst en overleden op 9-10-1817 op 62 jarige leeftijd in Heeg, dochter van Hyltje (Cornelis) (????) volgt 290. bekijk

146. Klaas (Gosses) Bosma Geboren op 13-06-1766 in IJlst en overleden op 29-07-1837 op 71 jarige leeftijd in Wymbritseradeel, zoon van Gosse (Klazes) (????) volgt 292 en Riemke (Bonnes) (1737-1809) volgt 293. bekijk

relatie met Willemke (Freerks) van Wieren in het jaar 1796

147. Willemke (Freerks) van Wieren Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

148. Piebe (Douwes) de Boer Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Trijntje (Ates) in het jaar 1767

149. Trijntje (Ates) Geboren op 16-05-1745 in Hommerts, zoon van Ate (Aukes) (de Boer) (1706) volgt 298 en Tjitske (Klazes) (1715) volgt 299. bekijk

150. Arjen (Watzes) Pruiksma Geboren op 23-1-1778 in Joure en overleden op 29-7-1826 op 48 jarige leeftijd, zoon van Watze (Arjens) (Pruiksma) (????) volgt 300 en Aafke (Siezes) (????) volgt 301. bekijk

relatie met Geeske (Dirks) Rauwerda in het jaar 1799

151. Geeske (Dirks) Rauwerda Geboren op 5-03-1778 in Joure, dochter van Dirck (Auckes) Rauwerda (1742) volgt 302 en Grietje (Popkes) (????) volgt 303. bekijk

152. Fokke (Gerkes) Hofman Geboren in het jaar 1771 in Workum en overleden op 23-8-1826 op 55 jarige leeftijd in Workum, zoon van Gerke (Fokkes) Hofman (1735) volgt 304 en Dooits (Baukes) (????) volgt 305. bekijk

relatie met Atje (Feites) Ottema in het jaar 1794

153. Atje (Feites) Ottema Geboren op 19-11-1769 in Molkwerum en overleden op 22-12-1839 op 70 jarige leeftijd in Workum, dochter van Feite (Piers) Ottema (????) volgt 306 en Antje (Douwes) (????) volgt 307. bekijk

154. Gerrit (Doekles) Gerritzen Geboren in het jaar 1776 in Harich en overleden op 14-4-1841 op 65 jarige leeftijd in Nijega, zoon van Doekle (Gerrits) (????-1807) volgt 308 en Vouw (Sybolts) (1740-1811) volgt 309. bekijk

relatie met Woltje (Gerlofs) Hospes in het jaar 1803

155. Woltje (Gerlofs) Hospes Geboren op 21-12-1776 in Molkwerum en overleden op 18-4-1837 op 60 jarige leeftijd in Nijega, dochter van Gerlof (Gerlofs) Hospes (1747-1827) volgt 310 en Syts (Hendriks) (????) volgt 311. bekijk

156. Tjalke (Reinders) van der Meer Geboren op 27-3-1775 in Nijhuizum en overleden op 19-1-1825 op 49 jarige leeftijd in Ferwoude, zoon van Reindert (Sytzes) (????) volgt 312 en Marijke (Ynzes) (????) volgt 313. bekijk

relatie met Aafke (Tjeerds) van der Meer (of Hofstra) in het jaar 1794

157. Aafke (Tjeerds) van der Meer (of Hofstra) Geboren op 15-11-1773 in Workum en overleden op 16-4-1827 op 53 jarige leeftijd in Ferwoude, dochter van Tjeerd (Jans) Hofstra (1747-1802) volgt 314 en Lykeltje (Douwes) (1750-1813) volgt 315. bekijk

158. Haantje (Pieters) Walda Geboren op 31-01-1767 in Parrega en overleden op 25-12-1825 op 58 jarige leeftijd in Wymbritseradeel, zoon van Pieter (Hantjes) Walda (1741) volgt 316 en Antje (Wybrens) (1744) volgt 317. bekijk

relatie met Grietje (Alles) in het jaar 1790

159. Grietje (Alles) Geboortedatum onbekend en overleden op -7-1800. bekijk

160. Schelte (Hendriks) Wiersma Geboren op 28-09-1749 in foudgum, zoon van Hendrik (Hendrix) (Wiersma) (1699-1775) volgt 320 en Antje (Scheltes) (????-1783) volgt 321. bekijk

relatie met Jenneke (Damianus / Domianus) in het jaar 1774

161. Jenneke (Damianus / Domianus) Geboren op 1-10-1752 in Hantumhuizen en overleden op 22-6-1826 op 73 jarige leeftijd in Lichtaard, dochter van Damianus Dens (????) volgt 322 en Aaltje (Durks) (????) volgt 323. bekijk

162. Klaas (Symons) Baarsma Geboren in het jaar 1758 in Ternaard en overleden op 25-1-1823 op 65 jarige leeftijd in Rinsumageest, zoon van Symen (????) volgt 324 en Aaltje (????) volgt 325. bekijk

relatie met Hinke (Rienks) Baarsma in het jaar 1782

163. Hinke (Rienks) Baarsma Geboren in het jaar 1757 en overleden op 23-9-1828 op 71 jarige leeftijd, dochter van Rienk (Reins) Baarsma (????) volgt 326 en Antje (Martens) (????) volgt 327. bekijk

164. Ate (Egberts) van der Woude Geboren op 19-02-1761 in Akkerwoude en overleden op 16-10-1826 op 65 jarige leeftijd in Hantumhuizen, dochter van Egbert (Jouws) (????-1800) volgt 328 en Seyke (Ates) (????-1782) volgt 329. bekijk

Andere relaties: 1. relatie met Maria (Wytzes) Feenstra

relatie met Gaatske (Gerbens) van der Ploeg in het jaar 1792

165. Gaatske (Gerbens) van der Ploeg Geboren op 19-12-1760 in Ternaard, dochter van Gerben (Folkerts) (1737) volgt 330 en Antje (Lieuwes) (????) volgt 331. bekijk

166. Pieter (Gerbens) Boersma Overleden in het jaar 1816. bekijk

relatie met Pietje (Pieters) in het jaar 1784

167. Pietje (Pieters) Geboren op 25-3-1764 in Holwerd, dochter van Pieter (Scheltes) (????) volgt 334 en Duitske / Dijtske (Jans) (1764) volgt 335. bekijk

168. Binne (Tjerks) (Rintjema) Geboren op 18-1-1758 in Hantumhuizen en overleden op 10-12-1831 op 73 jarige leeftijd in Raard, zoon van Tjerk (Harmens) Rintjema (1725-1799) volgt 336 en Antje (Binnes) (1731-1811) volgt 337. bekijk

relatie met Martje (Piers) van der Ploeg in het jaar 1783

169. Martje (Piers) van der Ploeg Geboren in het jaar 1762 in Twijzel en overleden op 27-2-1827 op 65 jarige leeftijd in onder Betterwird, dochter van Pier (Aukes) (????) volgt 338 en Jeltje (Tjeerds) (????) volgt 339. bekijk

170. Jan (Jacobs) de Roos Geboren in het jaar 1755 en overleden op 30-12-1823 op 68 jarige leeftijd in Dantumadeel, zoon van Jacob (Pieters) de Roos (1716) volgt 340 en Aukje (Jans) (1729) volgt 341. bekijk

relatie met Trijntje (Pieters) Prins in het jaar 1780

171. Trijntje (Pieters) Prins Geboren in het jaar 1760 in Dantumadeel en overleden op 24-1-1847 op 87 jarige leeftijd. bekijk

172. Sybren (Oedses) Douma Geboren in het jaar 1757 en overleden op 19-10-1826 op 69 jarige leeftijd in Wanswerd, zoon van Oeds (Sybrens) (????-1811) volgt 344 en Lieuwkje (Linses) (1726-1807) volgt 345. bekijk

relatie met Geeske (Doekes) Prins

173. Geeske (Doekes) Prins Geboren in het jaar 1760 in Birdaard en overleden op 20-2-1827 op 67 jarige leeftijd in Wanswerd, dochter van Doeke (Piers) (1725) volgt 346 en Trijntje (Johannes) Schonenburg (1722) volgt 347. bekijk

174. Jacob (Sapes) Kooistra Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Sape (Rinses) Kooistra (1755-1817) volgt 348 en Rinske (Jitzes) Spar (1751-1814) volgt 349. bekijk

Andere relaties: relatie met Sjoukje (Harmens) Rintjema

relatie met Fokeltje (Hendriks) Hellenga in het jaar 1805

175. Fokeltje (Hendriks) Hellenga Geboren op 6-7-1782 in Birdaard en overleden op 4-7-1812 op 29 jarige leeftijd in Hallum, dochter van Hendrik (Pieters) Hellenga (????-1817) volgt 350 en Sara (Martens) Hellinga (????) volgt 351. bekijk

176. Jacob (Douwes) Douma Geboren op 06-08-1741 in Anjum en overleden op 7-5-1821 op 79 jarige leeftijd in Anjum, zoon van Douwe (Johannes) (1700) volgt 352 en Lysbert (Thijssens) (????) volgt 353. bekijk

relatie met Rienkje (Sydses) in het jaar 1768

177. Rienkje (Sydses) Geboren op 24-12-1747 in Anjum en overleden op 31-1-1829 op 81 jarige leeftijd in Anjum, zoon van Syds (Oebeles) (1698) volgt 354 en Aukje (Klazes) (????) volgt 355. bekijk

178. Jan (Freerks) Posthumus / Dijkstra Geboren in het jaar 1740 en overleden op 10-01-1826 op 86 jarige leeftijd in Oostmahorn, zoon van Freerk (Jans) (????) volgt 356 en Tjitske (????) volgt 357. bekijk

relatie met Trijntje (Heerkes) in het jaar 1767

179. Trijntje (Heerkes) Geboren in het jaar 1747 in Hantumhuizen en overleden op 26-03-1828 op 81 jarige leeftijd in Oostdongeradeel, dochter van Heerke (Dirks) (????) volgt 358 en Geertje (Harms) (????) volgt 359. bekijk

180. Klaas (Rinderts) Wiersma Geboren in het jaar 1752 in Anjum, zoon van Rindert (Klazes) (1718) volgt 360 en Sibbeltje (Annes) (????) volgt 361. bekijk

relatie met Moeder (Jans) Itskema in het jaar 1789

181. Moeder (Jans) Itskema Geboren op 31-10-1765 in Nijkerk en overleden op 11-05-1822 op 56 jarige leeftijd in Oostdongeradeel, dochter van Jan (Jacobs) Idskema (????) volgt 362 en Sijke (Klazes) (????) volgt 363. bekijk

Andere relaties: relatie met Jille (Jacobs) de Boer in het jaar 1812

182. Willem (Lieuwes) Jaarsma Geboren op 14-2-1762 in Oosternijkerk en overleden op 12-1-1818 op 55 jarige leeftijd in Anjum, zoon van Lieuwe (Jans) (????) volgt 364 en Grietje (Willems) (????) volgt 365. bekijk

relatie met Doutzen (Paulus) in het jaar 1783

183. Doutzen (Paulus) Geboren op 11-05-1759 in Oostrum en overleden op 18-05-1837 op 78 jarige leeftijd in Anjum, dochter van Paulus (Baukes) (????) volgt 366 en Vroukjen (Hiddes) (????) volgt 367. bekijk

184. Mame (Annes) Hiemstra Geboren op 21-3-1775 in Oosternijkerk en overleden op 9-8-1831 op 56 jarige leeftijd in Hantumhuizen, zoon van Anne (Menzes) Hiemstra (1735-1812) volgt 368 en Doetje (Mames) (1739-1823) volgt 369. bekijk

relatie met Ynske (Douwes) Tilkema in het jaar 1800

185. Ynske (Douwes) Tilkema Geboren op 02-10-1777 in Oosternijkerk en overleden op 29-6-1818 op 40 jarige leeftijd, dochter van Douwe (Pieters) Tilkema (????) volgt 370 en Fetje (Jans) (1745-1825) volgt 371. bekijk

186. Jan (Pieters) Banga Geboren in het jaar 1784 in Hantumhuizen en overleden op 11-2-1842 op 58 jarige leeftijd, zoon van Pytter (Lieuwes) van Marren (1753) volgt 372 en Aafke (Jans) Banga (1755-1837) volgt 373. bekijk

relatie met Hiltje (Pieters) Idzinga in het jaar 1805

187. Hiltje (Pieters) Idzinga Geboren in het jaar 1783 in Hiaure en overleden op 3-7-1841 op 58 jarige leeftijd in Oostdongeradeel, dochter van Pieter (Douwes) Idsinga (1750-1827) volgt 374 en Trijntje (Theunis) Banga (1748-1822) volgt 375. bekijk

188. Ype (Engberts) Botma Geboren op 1-5-1782 in Ezumazijl en overleden op 1-6-1848 op 66 jarige leeftijd in Anjum, zoon van Engbert (Lieuwes) (1745-1804) volgt 376 en Grietje (Harmannus) Botma (1748-1840) volgt 377. bekijk

relatie met Aaltje (Jans) Ynia in het jaar 1807

189. Aaltje (Jans) Ynia Geboren op 14-10-1785 in Metslawier en overleden op 17-11-1852 op 67 jarige leeftijd in Anjum, dochter van Jan (Sybrens) Ynia (1750-1813) volgt 378 en Tjitske (Jacobus) Ynia (1747-1834) volgt 379. bekijk

190. Doede (Johannes) Boitsma Geboren in het jaar 1759 in Nes en overleden op 23-9-1826 op 67 jarige leeftijd, zoon van Johannes (Tades) (Boitsma) (1726-1762) volgt 380 en Martijntje (Jacobs) (1721-1805) volgt 381. bekijk

relatie met Sijke (Pieters) in het jaar 1786

191. Sijke (Pieters) Geboren in het jaar 1766 in Oosternijkerk en overleden op 13-1-1832 op 66 jarige leeftijd, dochter van Pieter (Jacobs) (????) volgt 382 en Hylkje (Jacobs) (????) volgt 383. bekijk

192. Freerck (Jantjens) Postma Geboren op 4-4-1703 in Buitenpost en overleden in het jaar 1781 op 77 jarige leeftijd, zoon van Jan (Freercks) Postma (1684-1731) volgt 384 en Sjoukje (Wytses) Cloppenburg (1680-1728) volgt 385. bekijk

relatie met Trijnten (Jacobs) in het jaar 1742

193. Trijnten (Jacobs) Geboortedatum onbekend en overleden op -11-1814. bekijk

194. Riemer (Alles) Gorter Geboren op 26-11-1725 in Koten en overleden op 1-6-1814 op 88 jarige leeftijd, zoon van Alle (Riemers) (????) volgt 388 en Antje (Harmens) (????) volgt 389. bekijk

Andere relaties: relatie met Sytske (Jans) in het jaar 1770

relatie met Heebeltje (Jelkes)

195. Heebeltje (Jelkes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

196. Fokke (Eytes) (Jongsma) Geboren op 2-2-1731 in Grootegast, overleden in Augustinusga. bekijk

relatie met Anke (Ubels) in het jaar 1754

197. Anke (Ubels) Geboren in het jaar 1730 in Grootegast. bekijk

198. Jan (Beitzes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Jettje (Gosses)

199. Jettje (Gosses) Geboren in het jaar 1731 in Ureterp en overleden op 26-12-1815 op 84 jarige leeftijd in Ureterp. bekijk

Andere relaties: relatie met Gosse (Remmelts)

200. Wybe (Hylkes) Camminga Geboren op 16-8-1744 in Gerkesklooster en overleden op 24-3-1815 op 70 jarige leeftijd in Gerkesklooster, zoon van Hylke (Wybes) (Kamminga) (1711-1794) volgt 400 en Adriaantje (Abeles) (1717-1794) volgt 401. bekijk

relatie met Adriaantje (Theunis) in het jaar 1771

201. Adriaantje (Theunis) Geboren op 27-8-1749 in Gerkesklooster en overleden op 23-1-1827 op 77 jarige leeftijd, dochter van Theunis (Meinderts) (????) volgt 402 en Sibbeltje (Franses) (????) volgt 403. bekijk

202. Eize (Johannes) Sloterdijk Geboren in het jaar 1765 in Oostermeer en overleden op 27-4-1844 op 79 jarige leeftijd in Veerveen, kind van Johannes (Eizes) Sloterdijk (1740-1813) volgt 404 en Sytske (Jans) (????) volgt 405. bekijk

relatie met Reintje (Tietes) van der Scheer in het jaar 1788

203. Reintje (Tietes) van der Scheer Geboren op 21-6-1761, dochter van Tiete (Willems) (????) volgt 406 en Anke (Meints) (????) volgt 407. bekijk

204. Hendrik (Sickes) Geboortedatum onbekend en overleden op 18-8-1788 in Lutjegast, zoon van Sikke (Abeles) (????) volgt 408. bekijk

relatie met Wybrig Cornelis in het jaar 1770

205. Wybrig Cornelis Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Cornelis (Jansen) (????) volgt 410 en Fokel (Roelofs) (????-1743) volgt 411. bekijk

206. Berend (Lammerts) van der Heide Geboren in het jaar 1760 in Optwijzel en overleden op 22-9-1826 op 66 jarige leeftijd in Buitenpost, zoon van Lammert (Jans) (????) volgt 412 en Aukje (Harmens) (????) volgt 413. bekijk

relatie met Ybeltje (Ebeles) Dijkstra in het jaar 1781

207. Ybeltje (Ebeles) Dijkstra Geboren in het jaar 1761 in Augustinusga en overleden op 17-5-1826 op 65 jarige leeftijd in Buitenpost, dochter van Ebele (Alles) (????) volgt 414 en Grietje (Lammerts) (????) volgt 415. bekijk

212. Eebele (Annes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Aaltje (Jans)

213. Aaltje (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

214. Hylke (Jilles) Praamstra Geboren in het jaar 1752 in Surhuizum en overleden op 31-8-1826 op 74 jarige leeftijd in Drogeham, zoon van Jelle (Hielkes) (????) volgt 428 en Antje (Kornelis) (????) volgt 429. bekijk

relatie met Fokje (Wiebrens) in het jaar 1778

215. Fokje (Wiebrens) Geboren in het jaar 1751 in Kooten en overleden op 19-4-1837 op 86 jarige leeftijd in Drogeham, dochter van Wybren (Tobias) (1711) volgt 430 en Sijtske (Hennes) (????) volgt 431. bekijk

216. Pieter (Pieters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Trijntje (Simons) Rodenhuis (Rodenhuysen) in het jaar 1758

217. Trijntje (Simons) Rodenhuis (Rodenhuysen) Geboren in het jaar 1735 in Zaltbommel en overleden op 12-10-1831 op 96 jarige leeftijd, dochter van Symen (Tietes) Rodenhuis (1699) volgt 434 en Janneke (Jans) (????) volgt 435. bekijk

Andere relaties: relatie met Wessel (Berends) Nieuwenhuis in het jaar 1774

218. Wessel (Durks) Nijhuis Geboren in het jaar 1749 in Oudega en overleden op 9-6-1809 op 60 jarige leeftijd in Oudega, zoon van Durk (????) volgt 436. bekijk

relatie met Aaltje (Jans) Croonmeyer in het jaar 1775

219. Aaltje (Jans) Croonmeyer Geboren op -9-1753 in Drachten en overleden op 29-04-1840 op 86 jarige leeftijd in Drachten, dochter van Jan (Jans) Croonmeyer (????) volgt 438 en Lutske (Harmens) (????) volgt 439. bekijk

220. Evert (Jans) Postma Geboren in Garijp. bekijk

relatie met Hiltje (Jans) in het jaar 1768

221. Hiltje (Jans) Geboren in Suawoude. bekijk

222. Jan (Edzes) van der Veen Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Edze (Sytzes) (????) volgt 444 en Syke (????) volgt 445. bekijk

relatie met Sietske (Romkes) Visser in het jaar 1782

223. Sietske (Romkes) Visser Geboren op -10-1759 in Buitenpost en overleden op 11-1-1835 op 75 jarige leeftijd, dochter van Romke (Jacobs) (????) volgt 446 en Aukje (Jacobs) (????) volgt 447. bekijk

224. Sjoerd (Pieters) van der Bij Geboren op 10-10-1736 in Kooten, zoon van Pieter (Doeijes) van der Bij (????) volgt 448. bekijk

relatie met Sjoukjen (Jans) in het jaar 1760

225. Sjoukjen (Jans) Geboren in Twijzel. bekijk

226. Dictus (Jans) Benedictus Geboren in het jaar 1730 en overleden op 24-8-1808 op 78 jarige leeftijd in Oosterdrachten, zoon van Jan (Tjerks) (1700-1750) volgt 452 en Geeske (Benedictus) (1703-1747) volgt 453. bekijk

relatie met Loltje (Teyes) in het jaar 1755

227. Loltje (Teyes) Geboren in het jaar 1734 in Oostermeer en overleden op 21-9-1772 op 38 jarige leeftijd in Oostermeer, dochter van Teye (Jans) (????-1762) volgt 454 en Tetsje (Allerts) (????-1754) volgt 455. bekijk

232. Claas (Andries) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Teetske (Tietes) in het jaar 1744

233. Teetske (Tietes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

234. Gjalt (Folkerts) de Jong Geboren op 20-12-1744 in Oudega en overleden op 17-8-1814 op 69 jarige leeftijd, zoon van Folkert (Gjalts) (1723) volgt 468 en Neeltje (Durks) (????) volgt 469. bekijk

relatie met Sibbeltje (Aelzen)

235. Sibbeltje (Aelzen) Geboren op 31-3-1741 in Drogeham en overleden op 10-11-1813 op 72 jarige leeftijd, dochter van Aelzen (Meynes) (1698-1777) volgt 470 en Baukje (Arends) Itsma (1704-1762) volgt 471. bekijk

236. Izaak (Arends) van Bloemen Geboren in het jaar 1744 en overleden op 9-3-1822 op 78 jarige leeftijd, zoon van Arend (Jans) van Bloemen (????-1777) volgt 472. bekijk

relatie met Anke (Kornelis)

237. Anke (Kornelis) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

238. Wybe (Pieters) van der Meulen Geboren in het jaar 1743 en overleden op 8-3-1825 op 82 jarige leeftijd, kind van Pieter (Jans) (????) volgt 476 en Sieuwke (Edses) (????) volgt 477. bekijk

relatie met Gaatske (Folkerts) Wadman in het jaar 1775

239. Gaatske (Folkerts) Wadman Geboren op 18-4-1751 in Bergum en overleden op 6-8-1812 op 61 jarige leeftijd in Suameer, dochter van Folkert (Douwes) Wadman (1712) volgt 478 en Gepke (Hendriks) Forma (????) volgt 479. bekijk

240. Anne (Arends) Geboren op 11-11-1736 in Tjalleberd en overleden op 17-5-1807 op 70 jarige leeftijd in Noorderdrachten, zoon van Arent (Annes) (????) volgt 480. bekijk

relatie met Grietje (Gerkes) in het jaar 1761

241. Grietje (Gerkes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

244. Jan (Jans) Pitstra Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Anke (Sikkes)

245. Anke (Sikkes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

246. Luitzen (Symons) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Renske (Harrits)

247. Renske (Harrits) Geboren in het jaar 1742 in Buitenpost, dochter van Harrit (Hanses) (????-1743) volgt 494 en Sibbeltje (Jans) (????) volgt 495. bekijk

248. Wybe (Tabes) (Koorda) Geboren in Arum en overleden in het jaar 1782 in Opeinde, zoon van Tabe (Wybes) Koorda (1680-1744) volgt 496 en Aaltje (Klaassens) (1681-1749) volgt 497. bekijk

relatie met Aafke (Jans) in het jaar 1751

249. Aafke (Jans) Overleden in het jaar 1782 in Surhuisterveen, dochter van Jan (Dirks) (????) volgt 498 en Auckje (Ritskes) Stellingwerff (????) volgt 499. bekijk

250. Makke (Fokkes) Bosma Geboren in Buitenpost, zoon van Fokke (Makkes) (????) volgt 500 en Trijntje Jaeens (????-1737) volgt 501. bekijk

relatie met Romkjen (Oedses) in het jaar 1741

251. Romkjen (Oedses) Geboren in Augustinusga en overleden in het jaar 1780 in Surhuizum, dochter van Oeds (Kornelis) (1713) volgt 502 en Janke (Willems) (1715) volgt 503. bekijk

252. Hendrik Gall Geboren in het jaar 1739 in Weidum en overleden op 2-6-1810 op 71 jarige leeftijd in Leeuwarden. bekijk

relatie met Sieuwke sweitses in het jaar 1772

253. Sieuwke sweitses Geboren in het jaar 1743 en overleden op 16-12-1821 op 78 jarige leeftijd in Leeuwarden, dochter van Sweitse (Louwes) (1711) volgt 506 en Wi(l)mkje (Jans) Zwarts (????) volgt 507. bekijk

254. Freerk (Gerkes) Veenstra Geboren in het jaar 1739 en overleden in het jaar 1783 op 44 jarige leeftijd, zoon van Gerke (Jans) (1700-1768) volgt 508 en Eelke (Freerks) (1700-1779) volgt 509. bekijk

relatie met Maaike (Taekes) in het jaar 1764

255. Maaike (Taekes) Geboren in het jaar 1742, dochter van Taeke (Brands) (????) volgt 510 en Fetje (Sierds) (????) volgt 511. bekijk

Generatie 9

256. Leendert (Wichers) van Keulen Geboren op 31-1-1712 in Koevorden en overleden op -10-1777 op 65 jarige leeftijd in Zwartsluis, zoon van Wicher (Jans) (????-1720) volgt 512 en Geertruijt (Leenders) van Keulen (1677) volgt 513. bekijk

relatie met Margjen (Herms) Visscher

257. Margjen (Herms) Visscher Geboortedatum onbekend en overleden op -6-1773 in Zwartsluis, dochter van Hermen (Jakobs) Visscher (1677) volgt 514 en Jannigje (Jans) (????) volgt 515. bekijk

258. Jannes (Gerrits) ten Kleij Geboren op -5-1706 in Hoogeveen en overleden in het jaar 1743 op 36 jarige leeftijd, zoon van Gerrit (Hendriks) ten Kleij (1666-1741) volgt 516 en Claasje (Everts) Rietgelt (1679-1726) volgt 517. bekijk

relatie met Aaltje (Jans) Borrel in het jaar 1729

259. Aaltje (Jans) Borrel Geboren in het jaar 1710 in Zwartsluis en overleden in het jaar 1763 op 53 jarige leeftijd in Zwartsluis, dochter van Jan (Arents) Borrel (????-1757) volgt 518 en Aaltjen (Hendriks) (????) volgt 519. bekijk

Andere relaties: relatie met Derk (Derks) van Zweel in het jaar 1747

260. Klaas (Hendriks) Kikke Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Hendrik (Geerts) Kikke (1685-1750) volgt 520 en Katrina (Jans) Guiking (1695-1744) volgt 521. bekijk

relatie met Femmigje (Theunis) Boxen in het jaar 1720

261. Femmigje (Theunis) Boxen Geboren op 06-02-1698 in Zwartsluis, dochter van Theunis (Jans) Boxen (1664-1744) volgt 522 en Kunnegien (Timens) Modderman (1650-1720) volgt 523. bekijk

262. Jan (Arends) de Dood Geboren in Steenwijk?. bekijk

Andere relaties: relatie met Jacobjen (Klaassen) in het jaar 1761

relatie met Margje (Peters) Pot in het jaar 1725

263. Margje (Peters) Pot Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Peter (Klaas) Pot (????) volgt 526 en Margje Luijten (????) volgt 527. bekijk

264. Johan (Justus) Hes Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

Andere relaties: relatie met Anna (Maria) Otto in het jaar 1787

relatie met Anna Martha (Alberts) Tremring / Tremmering

265. Anna Martha (Alberts) Tremring / Tremmering Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

266. Johannes Marcius Schepel Geboren op 17-05-1720 in Winschoten, zoon van Johannes Harmannus Schepels (????-1733) volgt 532 en Deborah Helena van Peer (1696) volgt 533. bekijk

relatie met Imke (Harmannus) Brouwers in het jaar 1746

267. Imke (Harmannus) Brouwers Geboren in het jaar 1726 in Beerta en overleden op 8-1-1812 op 86 jarige leeftijd in Groningen, dochter van Hermannus (Alberts) (Brouwer) (1709-1731) volgt 534 en Jantjen Relotius (????) volgt 535. bekijk

Andere relaties: 1. relatie met Hindrik (Jans) Wegman in het jaar 1764

268. Kasper (Keimpes) Geboren in Harlingen, zoon van Keimpe (Reins) (????) volgt 536 en Aaltje / Aafke? (Wopkes) (????) volgt 537. bekijk

relatie met Liesbeth (Bartholomeus)

269. Liesbeth (Bartholomeus) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Bartholomeus (Wybrens) (1697-1760) volgt 538 en Rinske (Botes) (????) volgt 539. bekijk

270. Klaas (Christiaans) van der Vleugel Geboren in het jaar 1732 en overleden op 1-2-1810 op 78 jarige leeftijd, zoon van Christiaan (Johan Christian) (Jantzen) Klaufleugel (????) volgt 540 en Marijke Stephens (????) volgt 541. bekijk

Andere relaties: relatie met Hiltje (Nolles) in het jaar 1763

relatie met Engeltje (Jans) in het jaar 1755

271. Engeltje (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

272. Andries (Koenen) Geboren in het jaar 1725 in Peperga, zoon van Coene (Andries) (????) volgt 544 en Trijntje (Heinen) (????) volgt 545. bekijk

relatie met Jantje (Piers) in het jaar 1757

273. Jantje (Piers) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

274. Wolter (Hendriks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Jantje (Harms)

275. Jantje (Harms) Geboren op 15-11-1744 in Wolvega, dochter van Harmen (Jans) (????) volgt 550 en Grietje (Pieters) (????) volgt 551. bekijk

276. Johannes (Gerbens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Maria (Harkes)

277. Maria (Harkes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

278. Pieter (Pieters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Antje (Doedes) Klein in het jaar 1759

279. Antje (Doedes) Klein Geboren op -6-1732 in Ternaard en overleden op 6-7-1821 op 89 jarige leeftijd, dochter van Doede (Arjens) Klein (????) volgt 558 en Sara (Jans) (????) volgt 559. bekijk

284. Ale (Tjibbes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

286. Jelle Jochems Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Jeltje Abes

287. Jeltje Abes Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

288. Tijs (Aukes) Jaarsma Geboren in het jaar 1715 in Oppenhuizen en overleden op 27-1-1801 op 86 jarige leeftijd in Abbega, zoon van Auke (Tyssen) (1685) volgt 576. bekijk

relatie met Lipkjen (Arjens) in het jaar 1739

289. Lipkjen (Arjens) Geboren in het jaar 1738 in Goingarijp en overleden op 24-12-1798 op 60 jarige leeftijd in Abbega, dochter van Arjen (Wybrens) (????) volgt 578. bekijk

290. Hyltje (Cornelis) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

292. Gosse (Klazes) Geboren in Akkrum, zoon van Klaas (Eises) (????) volgt 584 en Hinke (Meintes) (????) volgt 585. bekijk

relatie met Riemke (Bonnes) in het jaar 1761

293. Riemke (Bonnes) Geboren in het jaar 1737 in grouw en overleden op 18-2-1809 op 72 jarige leeftijd. bekijk

298. Ate (Aukes) (de Boer) Geboren op 22-02-1706 in Oppenhuizen, zoon van Auke (Obbes) (????) volgt 596 en Trijntje (Piers) (????) volgt 597. bekijk

relatie met Tjitske (Klazes) in het jaar 1737

299. Tjitske (Klazes) Geboren op 01-02-1715 in Hommerts. bekijk

300. Watze (Arjens) (Pruiksma) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, kind van Arjen (Klazes) Faber (????-1795) volgt 600 en Stijntje (Watzes) (????) volgt 601. bekijk

relatie met Aafke (Siezes) in het jaar 1777

301. Aafke (Siezes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

302. Dirck (Auckes) Rauwerda Geboren op 8-3-1742 in Rauwerd, zoon van Auke (Dirks) Rauwerda (????) volgt 604 en Femke (Antonides) (1719) volgt 605. bekijk

relatie met Grietje (Popkes) in het jaar 1777

303. Grietje (Popkes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

304. Gerke (Fokkes) Hofman Geboren op 5-10-1735 in Workum, zoon van Fokke (Gerkes) Hofman (1701-1755) volgt 608 en Ymkje (Dyrks) (????) volgt 609. bekijk

relatie met Dooits (Baukes) in het jaar 1762

305. Dooits (Baukes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

306. Feite (Piers) Ottema Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Pier (Siecks) Attema (????) volgt 612 en Grietje (Klaasses) (????) volgt 613. bekijk

relatie met Antje (Douwes) in het jaar 1753

307. Antje (Douwes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

308. Doekle (Gerrits) Geboren in Parrega en overleden op 21-05-1807 in Harich, zoon van Gerrit (Doekles) (????) volgt 616 en Neeltje (Taekes) (????) volgt 617. bekijk

relatie met Vouw (Sybolts) in het jaar 1765

309. Vouw (Sybolts) Geboren op 17-07-1740 in Gaastmeer en overleden op 2-1-1811 op 70 jarige leeftijd in Nijega, dochter van Sybolt (Lefferts) (1696) volgt 618 en Feddouw (Teakes) (1703) volgt 619. bekijk

310. Gerlof (Gerlofs) Hospes Geboren in het jaar 1747 in Molkwerum en overleden op 6-8-1827 op 80 jarige leeftijd in Molkwerum, zoon van Aaltje (Gerrits) (????) volgt 620. bekijk

Andere relaties: relatie met Geeske (Martens) in het jaar 1781

relatie met Syts (Hendriks)

311. Syts (Hendriks) Overleden in Molkwerum. bekijk

312. Reindert (Sytzes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Sytze (Tjalkes) (????) volgt 624 en Piek (Reiners) (????) volgt 625. bekijk

relatie met Marijke (Ynzes) in het jaar 1774

313. Marijke (Ynzes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Iense (Sjoerds) (????) volgt 626 en Akke (Engberts) (????) volgt 627. bekijk

314. Tjeerd (Jans) Hofstra Geboren op 14-11-1747 in Ferwoude en overleden op 20-5-1802 op 54 jarige leeftijd in Ferwoude, zoon van Jan (Fokkes) (????) volgt 628 en Hotske (Tjeerds) (????) volgt 629. bekijk

relatie met Lykeltje (Douwes) in het jaar 1770

315. Lykeltje (Douwes) Geboren op 25-3-1750 in Balk en overleden op 26-7-1813 op 63 jarige leeftijd in Ferwoude, dochter van Douwe (Geerts) (1708) volgt 630 en Aafke (Sipkes) (????) volgt 631. bekijk

316. Pieter (Hantjes) Walda Geboren in het jaar 1741 in Sandfirden. bekijk

relatie met Antje (Wybrens) in het jaar 1766

317. Antje (Wybrens) Geboren in het jaar 1744 in Sandfirden. bekijk

Andere relaties: relatie met Pieter (Rintjes) in het jaar 1759

320. Hendrik (Hendrix) (Wiersma) Geboren op 29-10-1699 in Foudgum en overleden op 3-10-1775 op 75 jarige leeftijd in Foudgum, dochter van Hendrik (Hendriks) (????) volgt 640 en Antje (Tjeerds) (????) volgt 641. bekijk

relatie met Antje (Scheltes) in het jaar 1741

321. Antje (Scheltes) Geboortedatum onbekend en overleden op 26-10-1783. bekijk

322. Damianus Dens Geboren in Engwierum. bekijk

Andere relaties: relatie met Trijntje (Lieuwes) in het jaar 1759

relatie met Aaltje (Durks) in het jaar 1752

323. Aaltje (Durks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

324. Symen Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Aaltje

325. Aaltje Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

326. Rienk (Reins) Baarsma Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Rein (Rienks) (1697) volgt 652. bekijk

relatie met Antje (Martens) in het jaar 1748

327. Antje (Martens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

328. Egbert (Jouws) Geboortedatum onbekend en overleden op 24-2-1800 in Dantumadeel. bekijk

Andere relaties: relatie met Stijntje (Eintes) in het jaar 1783

relatie met Seyke (Ates)

329. Seyke (Ates) Geboortedatum onbekend en overleden op 17-5-1782. bekijk

330. Gerben (Folkerts) Geboren in het jaar 1737 in Ternaard, zoon van Folkert (Gerbens) (1704) volgt 660 en Trijntje (Durx) (????) volgt 661. bekijk

relatie met Antje (Lieuwes) in het jaar 1759

331. Antje (Lieuwes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Lieuwe (Marks) (1696) volgt 662 en Gaatske (Aarnts) (????) volgt 663. bekijk

334. Pieter (Scheltes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Duitske / Dijtske (Jans)

335. Duitske / Dijtske (Jans) Geboren op 25-3-1764 in Holwerd. bekijk

336. Tjerk (Harmens) Rintjema Geboren in het jaar 1725 in Hantumhuizen en overleden op 20-4-1799 op 74 jarige leeftijd in Betterwird, zoon van Harmen (Idzes) Sjoorda (Rintjema) (1692-1748) volgt 672 en Adriaantje (Tjerks) (????) volgt 673. bekijk

relatie met Antje (Binnes) in het jaar 1749

337. Antje (Binnes) Geboren in het jaar 1731 en overleden op 17-9-1811 op 80 jarige leeftijd in Betterwird, dochter van Binne (Martens) (1669-1767) volgt 674 en Tjitske (Baukes) Faber (1699-1750) volgt 675. bekijk

338. Pier (Aukes) Geboren in Twijzel. bekijk

Andere relaties: relatie met Grietje (Jacobs)

relatie met Jeltje (Tjeerds)

339. Jeltje (Tjeerds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

340. Jacob (Pieters) de Roos Geboren in het jaar 1716, zoon van Pieter (Jans) de Roos (1673) volgt 680. bekijk

relatie met Aukje (Jans)

341. Aukje (Jans) Geboren in het jaar 1729. bekijk

344. Oeds (Sybrens) Geboortedatum onbekend en overleden op 9-4-1811 in Wanswerd. bekijk

relatie met Lieuwkje (Linses) in het jaar 1760

345. Lieuwkje (Linses) Geboren in het jaar 1726 in Leeuwarden? en overleden op 23-10-1807 op 81 jarige leeftijd in Wanswerd. bekijk

346. Doeke (Piers) Geboren in het jaar 1725 in Birdaard, zoon van Pier (Abels) (????) volgt 692 en Aagtje (Pieters) (????) volgt 693. bekijk

relatie met Trijntje (Johannes) Schonenburg in het jaar 1746

347. Trijntje (Johannes) Schonenburg Geboren op 29-3-1722 in Rinsumageest, dochter van Johannes (Johannes) Schonenburg (1694) volgt 694 en Dieuke (Tonnis) (1695) volgt 695. bekijk

348. Sape (Rinses) Kooistra Geboren op 8-6-1755 en overleden op 21-10-1817 op 62 jarige leeftijd, zoon van Rinse (Jacobs) (????) volgt 696 en Ibbeltie (Cornelis) (????) volgt 697. bekijk

relatie met Rinske (Jitzes) Spar in het jaar 1779

349. Rinske (Jitzes) Spar Geboren op 17-10-1751 in Marssum en overleden op 26-07-1814 op 62 jarige leeftijd in Birdaard, dochter van Jitze Spar (????) volgt 698 en Fokje (Hessels) (????) volgt 699. bekijk

350. Hendrik (Pieters) Hellenga Geboortedatum onbekend en overleden op 11-11-1817 in Birdaard. bekijk

relatie met Sara (Martens) Hellinga in het jaar 1773

351. Sara (Martens) Hellinga Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Marten (Luitjens) Hellinga (1708) volgt 702 en Ymkjen (Gosses) (????) volgt 703. bekijk

352. Douwe (Johannes) Geboren op -7-1700 in Anjum, zoon van Johannes (Douwes) (1664) volgt 704 en Rinske (Douwes) (????) volgt 705. bekijk

relatie met Lysbert (Thijssens) in het jaar 1732

353. Lysbert (Thijssens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Thijs (Thomas) (????) volgt 706 en Ytje (Taekes) (????) volgt 707. bekijk

354. Syds (Oebeles) Geboren op 28-08-1698 in Morra, zoon van Oebele (Siedses) (????) volgt 708. bekijk

Andere relaties: relatie met Riensk (Jans)

relatie met Aukje (Klazes)

355. Aukje (Klazes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

356. Freerk (Jans) Geboren in Burum. bekijk

relatie met Tjitske

357. Tjitske Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

358. Heerke (Dirks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Geertje (Harms)

359. Geertje (Harms) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

360. Rindert (Klazes) Geboren op -5-1718 in Anjum, zoon van Klaas (Rinnerts) (????) volgt 720 en Gertje (Dirks) (????) volgt 721. bekijk

Andere relaties: relatie met Antje (Jans) in het jaar 1760

relatie met Sibbeltje (Annes) in het jaar 1747

361. Sibbeltje (Annes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

362. Jan (Jacobs) Idskema Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Sijke (Klazes)

363. Sijke (Klazes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

364. Lieuwe (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Grietje (Willems) in het jaar 1751

365. Grietje (Willems) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

366. Paulus (Baukes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Vroukjen (Hiddes) in het jaar 1757

367. Vroukjen (Hiddes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

368. Anne (Menzes) Hiemstra Geboren in het jaar 1735 in Ee en overleden op 26-8-1812 op 77 jarige leeftijd in mairie Metslawier, zoon van Minze (Annes) Kingma (1700) volgt 736 en Gertje (Willems) (????) volgt 737. bekijk

relatie met Doetje (Mames) in het jaar 1764

369. Doetje (Mames) Geboren in het jaar 1739 en overleden op 2-5-1823 op 84 jarige leeftijd in Westdongeradeel, dochter van Mame (Pieters) (????) volgt 738 en Grietje (Pieters) (????) volgt 739. bekijk

370. Douwe (Pieters) Tilkema Geboren in Oosternijkerk. bekijk

relatie met Fetje (Jans) in het jaar 1771

371. Fetje (Jans) Geboren in het jaar 1745 en overleden op 28-10-1825 op 80 jarige leeftijd in Westdongeradeel, dochter van Jan (Sjoerds) (????) volgt 742 en Ynske (Lammerts) (????) volgt 743. bekijk

372. Pytter (Lieuwes) van Marren Geboren op 2-11-1753 in Aalsum, zoon van Lieuwe (Pytters) van Marren (1743-1807) volgt 744 en Ybeltje (Symons) (????) volgt 745. bekijk

relatie met Aafke (Jans) Banga in het jaar 1777

373. Aafke (Jans) Banga Geboren in het jaar 1755 en overleden op 4-12-1837 op 82 jarige leeftijd, dochter van Jan (Idzes) Banga (1732-1803) volgt 746 en Antje (Harkes) (????) volgt 747. bekijk

374. Pieter (Douwes) Idsinga Geboren in het jaar 1750 in onder Ee en overleden op 9-7-1827 op 77 jarige leeftijd in Hiaure, zoon van Douwe (Doekes) (????) volgt 748 en Hiltje (Sjoerds) (????) volgt 749. bekijk

relatie met Trijntje (Theunis) Banga in het jaar 1774

375. Trijntje (Theunis) Banga Geboren op 8-11-1748 in Hantum en overleden op 7-7-1822 op 73 jarige leeftijd in Hantumhuizen, dochter van Theunis (Idses) Banga (1719) volgt 750 en Trijntje (Bottes) (1725) volgt 751. bekijk

376. Engbert (Lieuwes) Geboren op 10-5-1745 in Ezumazijl en overleden in het jaar 1804 op 58 jarige leeftijd in Ezumazijl, zoon van Lieuwe (IJpes) (1706-1787) volgt 752 en Marta (Engberts) (1713-1779) volgt 753. bekijk

relatie met Grietje (Harmannus) Botma in het jaar 1770

377. Grietje (Harmannus) Botma Geboren op 8-9-1748 in Morra en overleden op 6-3-1840 op 91 jarige leeftijd in Anjum, dochter van Harmannus (Sakes) Botma (1711) volgt 754 en Antje (Zydses) Doma (????) volgt 755. bekijk

378. Jan (Sybrens) Ynia Geboren in het jaar 1750 en overleden op 10-12-1813 op 63 jarige leeftijd in Metslawier. bekijk

relatie met Tjitske (Jacobus) Ynia in het jaar 1774

379. Tjitske (Jacobus) Ynia Geboren in het jaar 1747 en overleden op 24-3-1834 op 87 jarige leeftijd, dochter van Jacobus (Hermannus) Ynia (????) volgt 758 en Aaltje (Fokkes) (????) volgt 759. bekijk

380. Johannes (Tades) (Boitsma) Geboren in het jaar 1726 in Nes en overleden op 23-12-1762 op 36 jarige leeftijd. bekijk

relatie met Martijntje (Jacobs) in het jaar 1756

381. Martijntje (Jacobs) Geboren in het jaar 1721 en overleden in het jaar 1805 op 84 jarige leeftijd. bekijk

382. Pieter (Jacobs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Hylkje (Jacobs)

383. Hylkje (Jacobs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

384. Jan (Freercks) Postma Geboren op 26-4-1684 in Buitenpost en overleden op 27-2-1731 op 46 jarige leeftijd in Buitenpost, zoon van Freerck (Jans) Postma (1658) volgt 768 en Grietie (Saekes) (????) volgt 769. bekijk

relatie met Sjoukje (Wytses) Cloppenburg in het jaar 1699

385. Sjoukje (Wytses) Cloppenburg Geboren in het jaar 1680 in Veenwouden en overleden op 2-3-1728 op 48 jarige leeftijd in Buitenpost. bekijk

388. Alle (Riemers) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Antje (Harmens) in het jaar 1715

389. Antje (Harmens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

400. Hylke (Wybes) (Kamminga) Geboren op 19-4-1711 en overleden op 3-8-1794 op 83 jarige leeftijd in Gerkesklooster, kind van Wybe (Joostes) (Kamminga) (1683-1775) volgt 800 en Jeltje (Klazes) (????) volgt 801. bekijk

relatie met Adriaantje (Abeles) in het jaar 1739

401. Adriaantje (Abeles) Geboren op 19-9-1717 in Grijpskerk en overleden op 3-8-1794 op 76 jarige leeftijd in Gerkesklooster, dochter van Abel (Willems) (1686) volgt 802 en Corneliske (Hansen) (????) volgt 803. bekijk

402. Theunis (Meinderts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Meindert (Jans) (????-1728) volgt 804 en Sapke (Feikes) (????) volgt 805. bekijk

relatie met Sibbeltje (Franses) in het jaar 1740

403. Sibbeltje (Franses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Frans (Eeuwes) (????) volgt 806 en Arjaantje (Fokkes) (1688) volgt 807. bekijk

404. Johannes (Eizes) Sloterdijk Geboren in het jaar 1740 en overleden op 26-10-1813 op 73 jarige leeftijd, zoon van Eize (Johannis) (Sloterdijk) (1701-1785) volgt 808 en Aal (Halbes) (????-1777) volgt 809. bekijk

relatie met Sytske (Jans) in het jaar 1758

405. Sytske (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

406. Tiete (Willems) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, kind van Willem (Hendriks) (1713) volgt 812 en Jante (Eits) (????) volgt 813. bekijk

relatie met Anke (Meints) in het jaar 1740

407. Anke (Meints) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Meint (Sybrands) (????) volgt 814 en Reintje (Wouters) (????) volgt 815. bekijk

408. Sikke (Abeles) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

410. Cornelis (Jansen) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Fokel (Roelofs)

411. Fokel (Roelofs) Geboortedatum onbekend en overleden op 19-3-1743 in Lutjegast. bekijk

412. Lammert (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Aukje (Harmens)

413. Aukje (Harmens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

414. Ebele (Alles) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Grietje (Lammerts)

415. Grietje (Lammerts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

428. Jelle (Hielkes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Antje (Kornelis)

429. Antje (Kornelis) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

430. Wybren (Tobias) Geboren in het jaar 1711 in Oostermeer, zoon van Tobias (Aebbes) (1675) volgt 860 en Maycke (Pieters) (????) volgt 861. bekijk

relatie met Sijtske (Hennes) in het jaar 1735

431. Sijtske (Hennes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

434. Symen (Tietes) Rodenhuis Geboren in het jaar 1699 in Leeuwarden, zoon van Tiete (Symens) Rodenhuis (????) volgt 868 en Nieske (Symens) (????) volgt 869. bekijk

relatie met Janneke (Jans) in het jaar 1723

435. Janneke (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

436. Durk Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

438. Jan (Jans) Croonmeyer Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Lutske (Harmens)

439. Lutske (Harmens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

444. Edze (Sytzes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Syke

445. Syke Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

446. Romke (Jacobs) Geboren in Dantumawoude?. bekijk

relatie met Aukje (Jacobs)

447. Aukje (Jacobs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

448. Pieter (Doeijes) van der Bij Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Doeije (Sjoerds) van der Bij (????) volgt 896. bekijk

452. Jan (Tjerks) Geboren in het jaar 1700 en overleden op 29-12-1750 op 50 jarige leeftijd in Oostermeer, kind van Tierck (Rinnerts) (1675-1738) volgt 904 en Antje (Jans) (1680) volgt 905. bekijk

relatie met Geeske (Benedictus) in het jaar 1726

453. Geeske (Benedictus) Geboren in het jaar 1703 in Witveen en overleden in het jaar 1747 op 44 jarige leeftijd, dochter van Benedictus (Nanes) (1675-1748) volgt 906 en Jiskjen (Wytzes) (1680-1721) volgt 907. bekijk

454. Teye (Jans) Geboren in Oostermeer en overleden op 16-6-1762, kind van Jan (Jelles) (1670-1761) volgt 908 en Loltje (Gauckes) (????-1758) volgt 909. bekijk

Andere relaties: relatie met Jeltje (Tjerks) in het jaar 1728

relatie met Tetsje (Allerts) in het jaar 1737

455. Tetsje (Allerts) Geboren in Ureterp en overleden in het jaar 1754 in Oostermeer, dochter van Allert (Cornelis) (????) volgt 910 en Taapke (Pytters) (????) volgt 911. bekijk

468. Folkert (Gjalts) Geboren in het jaar 1723 in Oudega, zoon van Gjalt (Folkerts) (1695-1781) volgt 936 en Oetske (Hattums) (1699-1781) volgt 937. bekijk

relatie met Neeltje (Durks) in het jaar 1743

469. Neeltje (Durks) Geboren in Eernewoude. bekijk

470. Aelzen (Meynes) Geboren in het jaar 1698 en overleden op 17-4-1777 op 79 jarige leeftijd in Drogeham. bekijk

relatie met Baukje (Arends) Itsma in het jaar 1727

471. Baukje (Arends) Itsma Geboren op 16-10-1704 en overleden op 11-6-1762 op 57 jarige leeftijd, dochter van Arend (Egberts) (????) volgt 942 en Tjetske (Fokkes) Itsma (1684) volgt 943. bekijk

472. Arend (Jans) van Bloemen Geboortedatum onbekend en overleden op -1-1777 in Gorredijk, zoon van Jan (????) volgt 944. bekijk

476. Pieter (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Sieuwke (Edses)

477. Sieuwke (Edses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

478. Folkert (Douwes) Wadman Geboren op 6-3-1712 in Bergum, kind van Douwe (Klases) Wadman (????) volgt 956 en Tettje Haijes (????) volgt 957. bekijk

relatie met Gepke (Hendriks) Forma in het jaar 1743

479. Gepke (Hendriks) Forma Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Hendrik (Baukes) Forma (????) volgt 958 en Gepke (Eelkes) Venhuizen (????) volgt 959. bekijk

480. Arent (Annes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

494. Harrit (Hanses) Geboortedatum onbekend en overleden op 31-12-1743 in Buitenpost. bekijk

relatie met Sibbeltje (Jans) in het jaar 1731

495. Sibbeltje (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

496. Tabe (Wybes) Koorda Geboren in het jaar 1680 in Anjum en overleden in het jaar 1744 op 64 jarige leeftijd in Anjum. bekijk

relatie met Aaltje (Klaassens) in het jaar 1704

497. Aaltje (Klaassens) Geboren in het jaar 1681 in Anjum en overleden in het jaar 1749 op 68 jarige leeftijd in Anjum. bekijk

498. Jan (Dirks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Auckje (Ritskes) Stellingwerff

499. Auckje (Ritskes) Stellingwerff Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

500. Fokke (Makkes) Overleden in Twijzel. bekijk

relatie met Trijntje Jaeens in het jaar 1718

501. Trijntje Jaeens Overleden in het jaar 1737 in Twijzel. bekijk

502. Oeds (Kornelis) Geboren in het jaar 1713 in Augustinusga. bekijk

relatie met Janke (Willems) in het jaar 1736

503. Janke (Willems) Geboren in het jaar 1715 in Garijp. bekijk

506. Sweitse (Louwes) Geboren in het jaar 1711 in Buitenpost, zoon van Louw (Swetses) (1681) volgt 1012 en Betske (Jacobs) (????) volgt 1013. bekijk

relatie met Wi(l)mkje (Jans) Zwarts in het jaar 1734

507. Wi(l)mkje (Jans) Zwarts Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

508. Gerke (Jans) Geboren in het jaar 1700 en overleden in het jaar 1768 op 68 jarige leeftijd in Surhuisterveen. bekijk

relatie met Eelke (Freerks) in het jaar 1724

509. Eelke (Freerks) Geboren in het jaar 1700 in Valom en overleden in het jaar 1779 op 79 jarige leeftijd in Surhuisterveen. bekijk

510. Taeke (Brands) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Fetje (Sierds)

511. Fetje (Sierds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

Generatie 10

512. Wicher (Jans) Geboren in Zwartsluis en overleden in het jaar 1720, zoon van Jan (Jacobs) (????) volgt 1024 en Aaltje (????) volgt 1025. bekijk

Andere relaties: 1. relatie met NN

relatie met Geertruijt (Leenders) van Keulen in het jaar 1708

513. Geertruijt (Leenders) van Keulen Geboren in het jaar 1677 in Hasselt, overleden in Zwartsluis, dochter van Leendert (Jansz) van Ceulen / Keulen (????) volgt 1026 en Margrita Dues (????) volgt 1027. bekijk

Andere relaties: 1. relatie met Berent (Roelofs) Koppers in het jaar 1724

514. Hermen (Jakobs) Visscher Geboren op 30-9-1677 in Zwartsluis, zoon van Jacob (Hermens) Visscher (????) volgt 1028 en Gesien (Jans) (????) volgt 1029. bekijk

relatie met Jannigje (Jans) in het jaar 1702

515. Jannigje (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

516. Gerrit (Hendriks) ten Kleij Geboren op 29-10-1666 in Coevorden en overleden in het jaar 1741 op 74 jarige leeftijd in Hoogeveen, zoon van Hendrik (Jansen) ten Kleij (1636-1720) volgt 1032 en Judith (Willems) Molt (1630-1720) volgt 1033. bekijk

relatie met Claasje (Everts) Rietgelt in het jaar 1697

517. Claasje (Everts) Rietgelt Geboren in het jaar 1679 en overleden in het jaar 1726 op 47 jarige leeftijd. bekijk

518. Jan (Arents) Borrel Overleden in het jaar 1757 in Zwartsluis, zoon van Arent Jans Borrel (????) volgt 1036 en Aaltjen Wouters (????) volgt 1037. bekijk

Andere relaties: relatie met Merrigjen (Jans)

relatie met Aaltjen (Hendriks)

519. Aaltjen (Hendriks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

520. Hendrik (Geerts) Kikke Geboren in het jaar 1685 in Zwartsluis en overleden in het jaar 1750 op 65 jarige leeftijd in Zwartsluis, zoon van Gerrit (Hendriks) Kikke (????) volgt 1040 en Geesjen (Alberts) (????) volgt 1041. bekijk

relatie met Katrina (Jans) Guiking in het jaar 1715

521. Katrina (Jans) Guiking Geboren in het jaar 1695 in Zwartsluis en overleden in het jaar 1744 op 49 jarige leeftijd in Zwartsluis, dochter van Jan (Arents) Guiking (????) volgt 1042 en Geertjen (Wolters) (????) volgt 1043. bekijk

522. Theunis (Jans) Boxen Geboren in het jaar 1664 en overleden in het jaar 1744 op 80 jarige leeftijd in Zwartsluis, zoon van Jan (Theunis / Anthonie) Boxen (????) volgt 1044 en Leuntje (Arjens) (????) volgt 1045. bekijk

relatie met Kunnegien (Timens) Modderman

523. Kunnegien (Timens) Modderman Geboren in het jaar 1650 en overleden in het jaar 1720 op 70 jarige leeftijd. bekijk

526. Peter (Klaas) Pot Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Margje Luijten

527. Margje Luijten Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

532. Johannes Harmannus Schepels Geboren in Wildervank en overleden op 26-1-1733 in Winschoten, zoon van Johannes Marcus Schepel (????) volgt 1064 en Margaretha (Hendriks) Borchgrave (1670) volgt 1065. bekijk

relatie met Deborah Helena van Peer in het jaar 1716

533. Deborah Helena van Peer Geboren op 17-05-1696 in Wildervank, zoon van Hillebrand van Peer (????) volgt 1066 en Margaretha Wildervanck (1659-1722) volgt 1067. bekijk

534. Hermannus (Alberts) (Brouwer) Geboren in het jaar 1709 in Beerta en overleden op 16-6-1731 op 22 jarige leeftijd in Beerta, zoon van Albert (Jacobs) (????) volgt 1068 en Imke (Hermans) (????) volgt 1069. bekijk

relatie met Jantjen Relotius in het jaar 1826

535. Jantjen Relotius Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Lubbertus Relotius (1680-1725) volgt 1070 en Doetien (Nomdes) (1684) volgt 1071. bekijk

Andere relaties: relatie met Nomdo Zuidema in het jaar 1735

536. Keimpe (Reins) Geboren in Berlikum, overleden in Berlikum. bekijk

relatie met Aaltje / Aafke? (Wopkes)

537. Aaltje / Aafke? (Wopkes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

538. Bartholomeus (Wybrens) Geboren in het jaar 1697 in Leeuwarden en overleden in het jaar 1760 op 63 jarige leeftijd, zoon van Wybren (Ruurds (Ruirds, Ruierts, Ruyrds)) (????) volgt 1076 en Grietie (Bartholomeus) (1656) volgt 1077. bekijk

Andere relaties: relatie met Antje (Klazes) Bakker in het jaar 1754

relatie met Rinske (Botes) in het jaar 1723

539. Rinske (Botes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

540. Christiaan (Johan Christian) (Jantzen) Klaufleugel Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Jan Klaufluegel (????) volgt 1080. bekijk

relatie met Marijke Stephens

541. Marijke Stephens Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

544. Coene (Andries) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Trijntje (Heinen)

545. Trijntje (Heinen) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

550. Harmen (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Grietje (Pieters)

551. Grietje (Pieters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

558. Doede (Arjens) Klein Overleden in Ternaard. bekijk

relatie met Sara (Jans) in het jaar 1728

559. Sara (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

576. Auke (Tyssen) Geboren in het jaar 1685. bekijk

578. Arjen (Wybrens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

584. Klaas (Eises) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Hinke (Meintes)

585. Hinke (Meintes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

596. Auke (Obbes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Trijntje (Piers)

597. Trijntje (Piers) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

600. Arjen (Klazes) Faber Geboortedatum onbekend en overleden op 21-7-1795, kind van Claes (Hodtses) (????) volgt 1200 en Syouck (Meynardts) (????) volgt 1201. bekijk

relatie met Stijntje (Watzes) in het jaar 1746

601. Stijntje (Watzes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

604. Auke (Dirks) Rauwerda Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Femke (Antonides) in het jaar 1741

605. Femke (Antonides) Geboren in het jaar 1719, dochter van Antoni (Gosling) (1695) volgt 1210 en Geeske (Jans) (????) volgt 1211. bekijk

608. Fokke (Gerkes) Hofman Geboren in het jaar 1701 en overleden op 17-5-1755 op 54 jarige leeftijd, zoon van Gercke (Fockes) Hofman (????) volgt 1216 en Sybrigh (Sybolts) (1672-1710) volgt 1217. bekijk

relatie met Ymkje (Dyrks) in het jaar 1724

609. Ymkje (Dyrks) Geboren in Bolsward. bekijk

612. Pier (Siecks) Attema Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Siek Attema (????) volgt 1224. bekijk

relatie met Grietje (Klaasses) in het jaar 1700

613. Grietje (Klaasses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

616. Gerrit (Doekles) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Neeltje (Taekes)

617. Neeltje (Taekes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

618. Sybolt (Lefferts) Geboren op 14-06-1696 in Elahuizen, zoon van Leffert (Jeekles) (1664) volgt 1236 en Vouw (Sybolts) (1644) volgt 1237. bekijk

relatie met Feddouw (Teakes) in het jaar 1725

619. Feddouw (Teakes) Geboren op 15-04-1703 in Nijega. bekijk

621. Aaltje (Gerrits) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

624. Sytze (Tjalkes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Piek (Reiners) in het jaar 1734

625. Piek (Reiners) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

626. Iense (Sjoerds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Akke (Engberts)

627. Akke (Engberts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

628. Jan (Fokkes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Hotske (Tjeerds)

629. Hotske (Tjeerds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

630. Douwe (Geerts) Geboren op 22-04-1708 in Harich. bekijk

relatie met Aafke (Sipkes) in het jaar 1739

631. Aafke (Sipkes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

640. Hendrik (Hendriks) Overleden in Foudgum. bekijk

relatie met Antje (Tjeerds) in het jaar 1695

641. Antje (Tjeerds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

652. Rein (Rienks) Geboren in het jaar 1697 in Beers, zoon van Rienth (Sierks) (????) volgt 1304 en Sjoukje (Jans) (????) volgt 1305. bekijk

660. Folkert (Gerbens) Geboren in het jaar 1704 in Ternaard, zoon van Gerben (Folkerts) (1678) volgt 1320 en Aafke (Douwes) (????) volgt 1321. bekijk

relatie met Trijntje (Durx) in het jaar 1736

661. Trijntje (Durx) Geboren in EE. bekijk

662. Lieuwe (Marks) Geboren in het jaar 1696 in Ternaard, zoon van Mark (Johannes) (????) volgt 1324 en Meints (Lieuwes) (????) volgt 1325. bekijk

relatie met Gaatske (Aarnts) in het jaar 1725

663. Gaatske (Aarnts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

672. Harmen (Idzes) Sjoorda (Rintjema) Geboren in het jaar 1692 in Dokkum en overleden in het jaar 1748 op 56 jarige leeftijd in Aalzum, zoon van Ids (Jans) Sjoorda (1650-1711) volgt 1344 en Sijke (Johannes) (1665-1750) volgt 1345. bekijk

relatie met Adriaantje (Tjerks) in het jaar 1719

673. Adriaantje (Tjerks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Tjerk (Abes) Rintjema (????) volgt 1346 en Geertje (Jans) van der Meij (????) volgt 1347. bekijk

674. Binne (Martens) Geboren in het jaar 1669 in Dantumawoude en overleden op 16-6-1767 op 98 jarige leeftijd, zoon van Marten (Binnes) (1665-1730) volgt 1348 en Sjouck (Wygers) (1667-1741) volgt 1349. bekijk

relatie met Tjitske (Baukes) Faber in het jaar 1724

675. Tjitske (Baukes) Faber Geboren in het jaar 1699 en overleden in het jaar 1750 op 51 jarige leeftijd, dochter van Baucke (Beernts) Faber (????) volgt 1350 en Antje (Beernts) van der Meij (????) volgt 1351. bekijk

680. Pieter (Jans) de Roos Geboren in het jaar 1673, zoon van Jan (Jacobs) de Roos (1641) volgt 1360 en Annecke (Hanses) (1628-1678) volgt 1361. bekijk

692. Pier (Abels) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Aagtje (Pieters)

693. Aagtje (Pieters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

694. Johannes (Johannes) Schonenburg Geboren op 2-9-1694 in Rinsumageest, zoon van Johannes (Tjebbes) Schonenburg (????) volgt 1388 en Ymkje Sybrens (????) volgt 1389. bekijk

relatie met Dieuke (Tonnis) in het jaar 1719

695. Dieuke (Tonnis) Geboren in het jaar 1695. bekijk

696. Rinse (Jacobs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Ibbeltie (Cornelis) in het jaar 1741

697. Ibbeltie (Cornelis) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

698. Jitze Spar Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Fokje (Hessels)

699. Fokje (Hessels) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

702. Marten (Luitjens) Hellinga Geboren in het jaar 1708 in Birdaard, zoon van Luitzen (Eelzes) Hellinga (1675) volgt 1404 en Trijntje (Martens) Schilsma (????) volgt 1405. bekijk

relatie met Ymkjen (Gosses)

703. Ymkjen (Gosses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

704. Johannes (Douwes) Geboren op 3-1-1664 in Ee, zoon van Douwe (Johannes) (????) volgt 1408 en Auck (Rinzes) (????) volgt 1409. bekijk

relatie met Rinske (Douwes)

705. Rinske (Douwes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

706. Thijs (Thomas) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Ytje (Taekes) in het jaar 1706

707. Ytje (Taekes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

708. Oebele (Siedses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

720. Klaas (Rinnerts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Gertje (Dirks) in het jaar 1708

721. Gertje (Dirks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

736. Minze (Annes) Kingma Geboren in het jaar 1700, zoon van Anne (Minses) (????) volgt 1472 en Ydtie Bernardus (????-1713) volgt 1473. bekijk

relatie met Gertje (Willems) in het jaar 1721

737. Gertje (Willems) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

738. Mame (Pieters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Grietje (Pieters)

739. Grietje (Pieters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

742. Jan (Sjoerds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Ynske (Lammerts) in het jaar 1726

743. Ynske (Lammerts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

744. Lieuwe (Pytters) van Marren Geboren in het jaar 1743 en overleden op 21-2-1807 op 64 jarige leeftijd. bekijk

relatie met Ybeltje (Symons)

745. Ybeltje (Symons) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

746. Jan (Idzes) Banga Geboren op 30-09-1732 in Hantumhuizen en overleden op 2-2-1803 op 70 jarige leeftijd, zoon van Ids (Jans) Banga (1697-1758) volgt 1492. bekijk

Andere relaties: relatie met Maaike (Harkes) in het jaar 1754

relatie met Antje (Harkes) in het jaar 1752

747. Antje (Harkes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

748. Douwe (Doekes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Hiltje (Sjoerds)

749. Hiltje (Sjoerds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

750. Theunis (Idses) Banga Geboren op 3-2-1719 in Hantum, zoon van Ids (Hessels) Banga (1668) volgt 1500 en Rixtje (Jans) (????) volgt 1501. bekijk

relatie met Trijntje (Bottes) in het jaar 1746

751. Trijntje (Bottes) Geboren op 24-3-1725 in Hantumhuizen, dochter van Botte (Jans) (????-1759) volgt 1502 en Trijntje (Dirks) (????) volgt 1503. bekijk

752. Lieuwe (IJpes) Geboren op 19-12-1706 in Anjum en overleden op 17-11-1787 op 80 jarige leeftijd in Anjum, zoon van IJpe (Jacobs) van Munnekezijl (1675-1732) volgt 1504 en Rinske (Lieuwes) van Anjum (????-1745) volgt 1505. bekijk

relatie met Marta (Engberts) in het jaar 1738

753. Marta (Engberts) Geboren in het jaar 1713 in Schiermonnikoog en overleden in het jaar 1779 op 66 jarige leeftijd, dochter van Engbert (Jans) Toren (????) volgt 1506 en Trijntje (Haikes) Mellema (????) volgt 1507. bekijk

754. Harmannus (Sakes) Botma Geboren in het jaar 1711 in Morra, zoon van Sake (Gerrits) Botma (1681-1751) volgt 1508 en Grietje Reneman (1686-1738) volgt 1509. bekijk

relatie met Antje (Zydses) Doma in het jaar 1747

755. Antje (Zydses) Doma Geboren in Lioessens. bekijk

758. Jacobus (Hermannus) Ynia Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Hermannus (Atzos) Ynia (????) volgt 1516 en Romkje (Poppes) (????) volgt 1517. bekijk

relatie met Aaltje (Fokkes) in het jaar 1729

759. Aaltje (Fokkes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

768. Freerck (Jans) Postma Geboren in het jaar 1658 in Buitenpost, zoon van Jan (Freerks) Postma (1630) volgt 1536. bekijk

relatie met Grietie (Saekes) in het jaar 1679

769. Grietie (Saekes) Geboren in Buitenpost. bekijk

800. Wybe (Joostes) (Kamminga) Geboren in het jaar 1683 en overleden op 1-7-1775 op 92 jarige leeftijd, zoon van Joost (Roelofs) (Kamminga) (????) volgt 1600 en Gryt (Wybes) (????) volgt 1601. bekijk

Andere relaties: relatie met Aafke (Wolters)

relatie met Jeltje (Klazes) in het jaar 1710

801. Jeltje (Klazes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Klaas (Jans) (????) volgt 1602 en Sibbeltje (Hylkes) (????-1702) volgt 1603. bekijk

802. Abel (Willems) Geboren op 20-4-1686 in Burum, zoon van Willem (Abels) (????) volgt 1604 en Ariaantje (Luitens) (????) volgt 1605. bekijk

relatie met Corneliske (Hansen) in het jaar 1713

803. Corneliske (Hansen) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Hans (Sekels) (????) volgt 1606 en Antje (Jans) (1665) volgt 1607. bekijk

804. Meindert (Jans) Overleden in het jaar 1728 in Oudwoude, kind van Feike (Reinders) (????-1694) volgt 1608 en Hemtien (Roelofs) (????) volgt 1609. bekijk

relatie met Sapke (Feikes) in het jaar 1702

805. Sapke (Feikes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

806. Frans (Eeuwes) Overleden in 1723. bekijk

relatie met Arjaantje (Fokkes) in het jaar 1709

807. Arjaantje (Fokkes) Geboren in het jaar 1688, dochter van Fokke (Heins) (????) volgt 1614 en Sibbeltje (Hylkes) (????-1702) volgt 1615. bekijk

808. Eize (Johannis) (Sloterdijk) Geboren op 11-9-1701 in Oostermeer en overleden op 20-3-1785 op 83 jarige leeftijd in Oostermeer, zoon van Johannes (Jiskes) (1667-1749) volgt 1616 en Sjoerdtje (Hotzes) (????) volgt 1617. bekijk

relatie met Aal (Halbes)

809. Aal (Halbes) Geboortedatum onbekend en overleden op 10-10-1777, dochter van Halbe (1685) volgt 1618. bekijk

812. Willem (Hendriks) Geboren op 19-11-1713 in Lutjegast. bekijk

relatie met Jante (Eits) in het jaar 1694

813. Jante (Eits) Geboren in Lutjegast. bekijk

814. Meint (Sybrands) Geboren in Gerkesklooster. bekijk

relatie met Reintje (Wouters)

815. Reintje (Wouters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

860. Tobias (Aebbes) Geboren op -1-1675 in Oostermeer, zoon van Aebbe (Gerbens) (????) volgt 1720 en Aaltje (Sjoerds) (????) volgt 1721. bekijk

Andere relaties: relatie met Hinke (Cornelis) in het jaar 1736

relatie met Maycke (Pieters) in het jaar 1694

861. Maycke (Pieters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

868. Tiete (Symens) Rodenhuis Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Nieske (Symens) in het jaar 1698

869. Nieske (Symens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

896. Doeije (Sjoerds) van der Bij Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

904. Tierck (Rinnerts) Geboren in het jaar 1675 in Oostermeer en overleden in het jaar 1738 op 63 jarige leeftijd, zoon van Rinnert (Tjerks) (1643) volgt 1808 en Jeltsje (Hepckes) (????) volgt 1809. bekijk

relatie met Antje (Jans) in het jaar 1698

905. Antje (Jans) Geboren in het jaar 1680 in Witveen, dochter van Jan (Geerts) (1655-1694) volgt 1810 en Hylckjen (Sygers) (1655-1746) volgt 1811. bekijk

906. Benedictus (Nanes) Geboren in het jaar 1675 in Oostermeer en overleden op 31-12-1748 op 73 jarige leeftijd in Oostermeer, zoon van Nane (Benedictus) (1645-1687) volgt 1812 en Fopckjen (Roelofs) (1647-1710) volgt 1813. bekijk

relatie met Jiskjen (Wytzes) in het jaar 1702

907. Jiskjen (Wytzes) Geboren in het jaar 1680 in Rottevalle en overleden in het jaar 1721 op 41 jarige leeftijd in De Pein, dochter van Wytse (Sjoerdts) (1645-1709) volgt 1814 en Hiltsje (Benedictus) (1648-1685) volgt 1815. bekijk

908. Jan (Jelles) Geboren in het jaar 1670 in Oostermeer en overleden op 10-12-1761 op 91 jarige leeftijd in Witveen, zoon van Jelle (Jans) (????-1674) volgt 1816 en Bauckjen (Tjercks) (1695) volgt 1817. bekijk

relatie met Loltje (Gauckes) in het jaar 1695

909. Loltje (Gauckes) Geboortedatum onbekend en overleden op 4-12-1758 in Oostermeer, dochter van Gaucke (Tjercks) (????) volgt 1818 en Sjouckjen (Teyes) (????) volgt 1819. bekijk

910. Allert (Cornelis) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Taapke (Pytters)

911. Taapke (Pytters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

936. Gjalt (Folkerts) Geboren op 25-1-1695 in Oudega en overleden in het jaar 1781 op 85 jarige leeftijd in Oudega, zoon van Folkert (Sybouts) (1660) volgt 1872 en Trijn (Alles) (????) volgt 1873. bekijk

relatie met Oetske (Hattums) in het jaar 1719

937. Oetske (Hattums) Geboren in het jaar 1699 in Suawoude en overleden op 15-1-1781 op 82 jarige leeftijd in Oudega, dochter van Hattum (Sjoerds) (????) volgt 1874 en Aaltzen (Wierds) (????) volgt 1875. bekijk

942. Arend (Egberts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Tjetske (Fokkes) Itsma in het jaar 1701

943. Tjetske (Fokkes) Itsma Geboren in het jaar 1684, dochter van Focke (Folkert) Itsma (1650) volgt 1886 en Bauck (Gerbens) (1635) volgt 1887. bekijk

944. Jan Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

956. Douwe (Klases) Wadman Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Klaas (Sjuks) (????) volgt 1912 en Grietje (Douwes) (????) volgt 1913. bekijk

relatie met Tettje Haijes

957. Tettje Haijes Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

958. Hendrik (Baukes) Forma Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Gepke (Eelkes) Venhuizen

959. Gepke (Eelkes) Venhuizen Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Eelke Feenhuizen (????) volgt 1918. bekijk

1012. Louw (Swetses) Geboren in het jaar 1681, zoon van Swetse (Tiebbes) (????-1690) volgt 2024 en Doedtje (Haayes) (????) volgt 2025. bekijk

relatie met Betske (Jacobs)

1013. Betske (Jacobs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

Generatie 11

1024. Jan (Jacobs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Aaltje

1025. Aaltje Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1026. Leendert (Jansz) van Ceulen / Keulen Overleden in Hasselt, zoon van Jan (????) volgt 2052. bekijk

relatie met Margrita Dues

1027. Margrita Dues Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1028. Jacob (Hermens) Visscher Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Gesien (Jans)

1029. Gesien (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1032. Hendrik (Jansen) ten Kleij Geboren in het jaar 1636 in Coevorden en overleden in het jaar 1720 op 84 jarige leeftijd in Coevorden, zoon van Jan (Harmens) ten Kleij (1605-1673) volgt 2064 en Grietien Overwetteringe (1620) volgt 2065. bekijk

relatie met Judith (Willems) Molt in het jaar 1655

1033. Judith (Willems) Molt Geboren in het jaar 1630 in Coevorden en overleden in het jaar 1720 op 90 jarige leeftijd in Coevorden, dochter van Willem (Gerrits) Molt (1600) volgt 2066 en Lutgaert (Geerlichs) van der Lippe (????) volgt 2067. bekijk

1036. Arent Jans Borrel Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Aaltjen Wouters in het jaar 1699

1037. Aaltjen Wouters Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1040. Gerrit (Hendriks) Kikke Geboren in Meppel / Nieveen, zoon van Hendrick Kikke (????) volgt 2080. bekijk

relatie met Geesjen (Alberts) in het jaar 1680

1041. Geesjen (Alberts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Albert (Claes) (????) volgt 2082. bekijk

1042. Jan (Arents) Guiking Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Arend Guikink (????) volgt 2084. bekijk

relatie met Geertjen (Wolters)

1043. Geertjen (Wolters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1044. Jan (Theunis / Anthonie) Boxen Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Theunis Boxen (????) volgt 2088. bekijk

relatie met Leuntje (Arjens)

1045. Leuntje (Arjens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1064. Johannes Marcus Schepel Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Johannes (Aikenius) Schepel (1633-1678) volgt 2128 en Maria (Marci) (????) volgt 2129. bekijk

relatie met Margaretha (Hendriks) Borchgrave

1065. Margaretha (Hendriks) Borchgrave Geboren in het jaar 1670. bekijk

1066. Hillebrand van Peer Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Tonnis (Janssen) (????) volgt 2132 en Hendrickje (Hillebrandts) (????) volgt 2133. bekijk

relatie met Margaretha Wildervanck in het jaar 1679

1067. Margaretha Wildervanck Geboren op 29-10-1659 in Veendam en overleden op 2-5-1722 op 62 jarige leeftijd in Wildervank, dochter van Gerardus Wildervanck (1630-1682) volgt 2134 en Hemma Emmens (????) volgt 2135. bekijk

1068. Albert (Jacobs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Imke (Hermans) in het jaar 1703

1069. Imke (Hermans) Geboren in Beerta. bekijk

1070. Lubbertus Relotius Geboren in het jaar 1680 en overleden op 14-3-1725 op 45 jarige leeftijd in Beerta, zoon van Markus Relotius (????) volgt 2140 en Beerta Beckeringh (1651) volgt 2141. bekijk

relatie met Doetien (Nomdes) in het jaar 1704

1071. Doetien (Nomdes) Geboren op 4-8-1684 in Scheemda, dochter van Nomdo Tjaerts (????) volgt 2142 en Jantje (Ottens) van der Horst (????) volgt 2143. bekijk

1076. Wybren (Ruurds (Ruirds, Ruierts, Ruyrds)) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Ruurd (Wybrens) (????) volgt 2152. bekijk

relatie met Grietie (Bartholomeus) in het jaar 1679

1077. Grietie (Bartholomeus) Geboren in het jaar 1656, dochter van Bartholomeus (Willems (?)) (????) volgt 2154 en Rincke (Klazes) (????) volgt 2155. bekijk

1080. Jan Klaufluegel Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1200. Claes (Hodtses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Hotze (Bartels) Baard (1611-1686) volgt 2400 en Reinu (Reiners) (????) volgt 2401. bekijk

relatie met Syouck (Meynardts) in het jaar 1677

1201. Syouck (Meynardts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1210. Antoni (Gosling) Geboren in het jaar 1695, zoon van Gosling (Jans) (1669) volgt 2420 en Femke (Antonides) (1654) volgt 2421. bekijk

relatie met Geeske (Jans) in het jaar 1718

1211. Geeske (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1216. Gercke (Fockes) Hofman Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Focke (Gerkes) (????-1705) volgt 2432 en Its (Heerckes) (????) volgt 2433. bekijk

Andere relaties: relatie met Trijntje Piers in het jaar 1711

relatie met Sybrigh (Sybolts) in het jaar 1696

1217. Sybrigh (Sybolts) Geboren op 26-5-1672 in Workum en overleden in het jaar 1710 op 37 jarige leeftijd in Workum, dochter van Sybolt (Cornelis) (????-1700) volgt 2434 en Fed (Reiners) (????-1708) volgt 2435. bekijk

1224. Siek Attema Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1236. Leffert (Jeekles) Geboren op 3-1-1664 in Balk, zoon van Jeeckle (Renties / Rinckes) (????) volgt 2472 en Wopkje (Klazes) (1640) volgt 2473. bekijk

relatie met Vouw (Sybolts)

1237. Vouw (Sybolts) Geboren op 10-1-1644 in Parrega, dochter van Sybolt (Sybolts) (????) volgt 2474 en Id (Sipckes / Oepkes?) (????) volgt 2475. bekijk

1304. Rienth (Sierks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Sjoukje (Jans) in het jaar 1685

1305. Sjoukje (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1320. Gerben (Folkerts) Geboren in het jaar 1678 in Ternaard, zoon van Folkert (Hanses) (1643) volgt 2640 en Dettie (Gerbens) (????) volgt 2641. bekijk

relatie met Aafke (Douwes) in het jaar 1702

1321. Aafke (Douwes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1324. Mark (Johannes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Meints (Lieuwes) in het jaar 1693

1325. Meints (Lieuwes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1344. Ids (Jans) Sjoorda Geboren in het jaar 1650 in Oosternijkerk en overleden in het jaar 1711 op 61 jarige leeftijd, zoon van Jan (Idzes) (????) volgt 2688 en Antje (Harmens) Onga (????) volgt 2689. bekijk

relatie met Sijke (Johannes)

1345. Sijke (Johannes) Geboren in het jaar 1665 in Oosternijkerk en overleden in het jaar 1750 op 85 jarige leeftijd. bekijk

1346. Tjerk (Abes) Rintjema Geboorte- en overlijdendatum onbekend, kind van Abe (Upts) (1625-1672) volgt 2692 en Sijcke (Tjerks) (????) volgt 2693. bekijk

relatie met Geertje (Jans) van der Meij

1347. Geertje (Jans) van der Meij Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1348. Marten (Binnes) Geboren in het jaar 1665 in Akkerwoude en overleden op 17-2-1730 op 65 jarige leeftijd, zoon van Binne (Geerts) (1630-1670) volgt 2696 en Wytske (Johannes) (1630-1670) volgt 2697. bekijk

relatie met Sjouck (Wygers) in het jaar 1688

1349. Sjouck (Wygers) Geboren in het jaar 1667 in Murmerwoude en overleden op 22-3-1741 op 74 jarige leeftijd, dochter van Wyger (Johannes) (1630-1694) volgt 2698 en Ymck (Harts) (1632-1671) volgt 2699. bekijk

1350. Baucke (Beernts) Faber Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Antje (Beernts) van der Meij

1351. Antje (Beernts) van der Meij Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Beert (Dirks) van der Meij (????) volgt 2702. bekijk

1360. Jan (Jacobs) de Roos Geboren in het jaar 1641. bekijk

relatie met Annecke (Hanses)

1361. Annecke (Hanses) Geboren in het jaar 1628 in Leeuwarden en overleden op 11-10-1678 op 50 jarige leeftijd in Leeuwarden. bekijk

1388. Johannes (Tjebbes) Schonenburg Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Ymkje Sybrens in het jaar 1681

1389. Ymkje Sybrens Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1404. Luitzen (Eelzes) Hellinga Geboren in het jaar 1675, zoon van Eelse (Douwes) (????) volgt 2808 en Janke (Luytsens) (????) volgt 2809. bekijk

relatie met Trijntje (Martens) Schilsma in het jaar 1707

1405. Trijntje (Martens) Schilsma Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Marten (Sipkes) ?misschien? (????) volgt 2810. bekijk

1408. Douwe (Johannes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Auck (Rinzes)

1409. Auck (Rinzes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1472. Anne (Minses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Ydtie Bernardus

1473. Ydtie Bernardus Geboortedatum onbekend en overleden op 18-6-1713 in Morra. bekijk

1492. Ids (Jans) Banga Geboren op 6-6-1697 en overleden op 13-10-1758 op 61 jarige leeftijd in Hantumhuizen, zoon van Jan (Idzes) Banga (1654) volgt 2984 en Hiske (Gerlofs) (????) volgt 2985. bekijk

1500. Ids (Hessels) Banga Geboren in het jaar 1668 in Hantumhuizen, zoon van Hessel (Idses) (????) volgt 3000 en Welmoed (Jans) (????) volgt 3001. bekijk

Andere relaties: relatie met Trijntje (Jans) in het jaar 1695

relatie met Rixtje (Jans) in het jaar 1709

1501. Rixtje (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1502. Botte (Jans) Overleden in het jaar 1759 in Hantumhuizen. bekijk

relatie met Trijntje (Dirks)

1503. Trijntje (Dirks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1504. IJpe (Jacobs) van Munnekezijl Geboren in het jaar 1675 in Ezumazijl en overleden in het jaar 1732 op 57 jarige leeftijd. bekijk

relatie met Rinske (Lieuwes) van Anjum in het jaar 1700

1505. Rinske (Lieuwes) van Anjum Overleden in het jaar 1745. bekijk

1506. Engbert (Jans) Toren Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Trijntje (Haikes) Mellema

1507. Trijntje (Haikes) Mellema Geboren in Schiermonnikoog, dochter van Haike (Tammes) Mellema (????) volgt 3014 en Geertruid (Teunis) Borst (????) volgt 3015. bekijk

1508. Sake (Gerrits) Botma Geboren in het jaar 1681 in Oosternijkerk en overleden in het jaar 1751 op 70 jarige leeftijd in Oosternijker, zoon van Gerrit (Sakes) (Botma) (1651-1735) volgt 3016 en Jantje (Nammes) Botma (????) volgt 3017. bekijk

relatie met Grietje Reneman in het jaar 1715

1509. Grietje Reneman Geboren in het jaar 1686 en overleden op 20-6-1738 op 52 jarige leeftijd in Oosternijkerk, dochter van Hermanus (Hermanus) Reneman (1655-1720) volgt 3018 en Trijntje (Jacobs) (1658-1691) volgt 3019. bekijk

1516. Hermannus (Atzos) Ynia Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Atzo (Hermannus) Ynia (1648-1691) volgt 3032 en Cornelia (Augustinus) Rickinga (????) volgt 3033. bekijk

relatie met Romkje (Poppes)

1517. Romkje (Poppes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Popke (Sybes) (????) volgt 3034 en Tjitske (Doedes) (????) volgt 3035. bekijk

1536. Jan (Freerks) Postma Geboren in het jaar 1630. bekijk

1600. Joost (Roelofs) (Kamminga) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Gryt (Wybes) in het jaar 1675

1601. Gryt (Wybes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1602. Klaas (Jans) Geboren in Kommerzijl. bekijk

relatie met Sibbeltje (Hylkes) in het jaar 1673

1603. Sibbeltje (Hylkes) Overleden in het jaar 1702, dochter van Hylke (Jarichs) (????) volgt 3206 en Ariaantje (Siegers) (????) volgt 3207. bekijk

Andere relaties: relatie met Fokke (Heins) in het jaar 1680

1604. Willem (Abels) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Ariaantje (Luitens)

1605. Ariaantje (Luitens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1606. Hans (Sekels) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Sekel (Tetes) (????) volgt 3212 en Trijne (Hansen) (????) volgt 3213. bekijk

relatie met Antje (Jans) in het jaar 1685

1607. Antje (Jans) Geboren in het jaar 1665 in Kollumerzwaag, dochter van Jan (Sapes) (1620-1675) volgt 3214 en Corneliske (Egberts) (????) volgt 3215. bekijk

1608. Feike (Reinders) Geboren in Doezum en overleden op 20-3-1694 in Gerkesklooster, zoon van Reinder (Feikes) (????) volgt 3216 en Greetien (Jans) (????) volgt 3217. bekijk

relatie met Hemtien (Roelofs) in het jaar 1683

1609. Hemtien (Roelofs) Overleden in 20-3-1694, dochter van Roelof (Wolters) (????) volgt 3218 en Saapke (Jans) (????) volgt 3219. bekijk

1614. Fokke (Heins) Overleden in 1702. bekijk

relatie met Sibbeltje (Hylkes) in het jaar 1680

1615. Sibbeltje (Hylkes) Overleden in het jaar 1702, dochter van Hylke (Jarichs) (????) volgt 3230 en Ariaantje (Siegers) (????) volgt 3231. bekijk

Andere relaties: relatie met Klaas (Jans) in het jaar 1673

1616. Johannes (Jiskes) Geboren in het jaar 1667 in Buweklooster en overleden in het jaar 1749 op 82 jarige leeftijd, zoon van Jisk (Uilckes) (????) volgt 3232 en Lysbeth (Johannes) (1603) volgt 3233. bekijk

relatie met Sjoerdtje (Hotzes) in het jaar 1694

1617. Sjoerdtje (Hotzes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Hotse (Sjoerdts) (1642) volgt 3234 en Grytsje (Hylckes) (1646) volgt 3235. bekijk

1618. Halbe Geboren in het jaar 1685. bekijk

1720. Aebbe (Gerbens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Gerben (Aebbes) (????) volgt 3440. bekijk

relatie met Aaltje (Sjoerds)

1721. Aaltje (Sjoerds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1808. Rinnert (Tjerks) Geboren in het jaar 1643 in De Pein, zoon van Tjerck (Michiels) (1630-1670) volgt 3616 en Mincke (Rinnerts) (????-1671) volgt 3617. bekijk

relatie met Jeltsje (Hepckes) in het jaar 1670

1809. Jeltsje (Hepckes) Geboren in Suameer, dochter van Hepcke (Eetes) (1613-1650) volgt 3618 en Lieutske (Foockes) (????) volgt 3619. bekijk

1810. Jan (Geerts) Geboren in het jaar 1655 in Witveen en overleden in het jaar 1694 op 39 jarige leeftijd in it Wytfean. bekijk

relatie met Hylckjen (Sygers) in het jaar 1678

1811. Hylckjen (Sygers) Geboren in het jaar 1655 in Noorderdrachten en overleden in het jaar 1746 op 91 jarige leeftijd in Witveen, dochter van Syger (Ates) (????-1669) volgt 3622 en Auck (Tyeetses) (????-1669) volgt 3623. bekijk

1812. Nane (Benedictus) Geboren in het jaar 1645 in Oostermeer en overleden in het jaar 1687 op 42 jarige leeftijd, zoon van Benedictus (Nanes) (1617-1658) volgt 3624 en Eesckjen (Michiels) (1620-1658) volgt 3625. bekijk

relatie met Fopckjen (Roelofs) in het jaar 1673

1813. Fopckjen (Roelofs) Geboren in het jaar 1647 en overleden in het jaar 1710 op 63 jarige leeftijd, dochter van Roelof (Hendriks) (1600-1640) volgt 3626 en Antje (Poopes) (1604) volgt 3627. bekijk

1814. Wytse (Sjoerdts) Geboren in het jaar 1645 in Rotevalle en overleden in het jaar 1709 op 64 jarige leeftijd. bekijk

relatie met Hiltsje (Benedictus) in het jaar 1670

1815. Hiltsje (Benedictus) Geboren in het jaar 1648 in Witveen en overleden in het jaar 1685 op 37 jarige leeftijd in Oudega, dochter van Benedictus (Nanes) (1617-1658) volgt 3630 en Eesckjen (Michiels) (1620-1658) volgt 3631. bekijk

1816. Jelle (Jans) Overleden in het jaar 1674, zoon van Jan (Jelles) (????-1674) volgt 3632 en Antje (Reids) (????) volgt 3633. bekijk

relatie met Bauckjen (Tjercks) in het jaar 1688

1817. Bauckjen (Tjercks) Geboren in het jaar 1695 in De Pein, dochter van Tjerck (Michiels) (1630-1670) volgt 3634 en Mincke (Rinnerts) (????-1671) volgt 3635. bekijk

1818. Gaucke (Tjercks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Tjerck (Michiels) (1630-1670) volgt 3636 en Mincke (Rinnerts) (????-1671) volgt 3637. bekijk

relatie met Sjouckjen (Teyes) in het jaar 1699

1819. Sjouckjen (Teyes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Teye (Rinnerts) (????) volgt 3638 en Loltje (Sytses) (????) volgt 3639. bekijk

1872. Folkert (Sybouts) Geboren op 13-9-1660 in Oudega, zoon van Sybout (Folkerts) (????) volgt 3744 en Jeltje (Pytters) (????) volgt 3745. bekijk

relatie met Trijn (Alles) in het jaar 1692

1873. Trijn (Alles) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Alle (Gjalts) (????) volgt 3746 en Aath (Poppes) (????) volgt 3747. bekijk

1874. Hattum (Sjoerds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Aaltzen (Wierds)

1875. Aaltzen (Wierds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1886. Focke (Folkert) Itsma Geboren in het jaar 1650, zoon van Folckert (Fockes) Itsma (????) volgt 3772 en Tietske (Sytses) (????) volgt 3773. bekijk

relatie met Bauck (Gerbens) in het jaar 1684

1887. Bauck (Gerbens) Geboren in het jaar 1635 in Kollumerzwaag, dochter van Gerben (Egberts) (1599-1654) volgt 3774 en Geertie (Nitters) (1600-1651) volgt 3775. bekijk

1912. Klaas (Sjuks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Grietje (Douwes)

1913. Grietje (Douwes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1918. Eelke Feenhuizen Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2024. Swetse (Tiebbes) Geboortedatum onbekend en overleden op 6-1-1690 in Buitenpost (West). bekijk

relatie met Doedtje (Haayes) in het jaar 1677

2025. Doedtje (Haayes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

Andere relaties: relatie met Enne Hopperus

Generatie 12

2052. Jan Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2064. Jan (Harmens) ten Kleij Geboren in het jaar 1605 in Coevorden en overleden op 29-3-1673 op 68 jarige leeftijd in Coevorden, zoon van Harmen (Jaspers) ten Kleij (1590-1672) volgt 4128 en Elsken Spenge (????) volgt 4129. bekijk

relatie met Grietien Overwetteringe

2065. Grietien Overwetteringe Geboren in het jaar 1620. bekijk

2066. Willem (Gerrits) Molt Geboren in het jaar 1600 in Neuenhaus (D), zoon van Gerrit Willems Molt (1560) volgt 4132 en Fenna N.N (????) volgt 4133. bekijk

relatie met Lutgaert (Geerlichs) van der Lippe

2067. Lutgaert (Geerlichs) van der Lippe Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Geerlich van der Lippe (1580-1642) volgt 4134 en Geesien NN. (????) volgt 4135. bekijk

2080. Hendrick Kikke Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2082. Albert (Claes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2084. Arend Guikink Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2088. Theunis Boxen Geboren in Schutsloot. bekijk

2128. Johannes (Aikenius) Schepel Geboren in het jaar 1633 in Warffum en overleden op 5-4-1678 op 45 jarige leeftijd in Den Andel, zoon van Aijkenius (Hermanni) Schepel (1605) volgt 4256 en Cornelia (Jansen) (????) volgt 4257. bekijk

relatie met Maria (Marci)

2129. Maria (Marci) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2132. Tonnis (Janssen) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

Andere relaties: relatie met Rixte Tholen in het jaar 1678

relatie met Hendrickje (Hillebrandts)

2133. Hendrickje (Hillebrandts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2134. Gerardus Wildervanck Geboren in het jaar 1630 in Wildervank en overleden in het jaar 1682 op 52 jarige leeftijd in Groningen, zoon van Adriaan (Geerts ) Wildervanck (1605-1661) volgt 4268 en Margeretha (Jans) Hardenberg (1610-1666) volgt 4269. bekijk

relatie met Hemma Emmens

2135. Hemma Emmens Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Evert Warners Mullinga (????) volgt 4270 en Margaretha Coerts Lepels (????-1652) volgt 4271. bekijk

2140. Markus Relotius Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

Andere relaties: 1. relatie met Margareta Schepels in het jaar 1693

relatie met Beerta Beckeringh in het jaar 1674

2141. Beerta Beckeringh Geboren in het jaar 1651, zoon van Lubbertus Beckeringh (????) volgt 4282 en Marietje (Jansen) (????) volgt 4283. bekijk

2142. Nomdo Tjaerts Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Tjaert (Ubbes) (????) volgt 4284. bekijk

relatie met Jantje (Ottens) van der Horst in het jaar 1683

2143. Jantje (Ottens) van der Horst Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2152. Ruurd (Wybrens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Wybren (Ruurds) (????) volgt 4304. bekijk

2154. Bartholomeus (Willems (?)) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Rincke (Klazes)

2155. Rincke (Klazes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2400. Hotze (Bartels) Baard Geboren in het jaar 1611 in Oosterend en overleden op 13-11-1686 op 75 jarige leeftijd in Oosterend, zoon van Bartel (Hotzes) (1575) volgt 4800 en Reynsk (Thiamckes) (????) volgt 4801. bekijk

relatie met Reinu (Reiners) in het jaar 1652

2401. Reinu (Reiners) Geboren in Rauwerd. bekijk

2420. Gosling (Jans) Geboren in het jaar 1669 in Ee, zoon van Jan (Goslings) (1644-1717) volgt 4840 en Grietje (Dirks) (????) volgt 4841. bekijk

relatie met Femke (Antonides) in het jaar 1689

2421. Femke (Antonides) Geboren in het jaar 1654 in Britsum, dochter van Antonius (Petri) (????) volgt 4842. bekijk

2432. Focke (Gerkes) Geboortedatum onbekend en overleden op 2-10-1705 in Workum, zoon van Gercke (Anes) (????) volgt 4864. bekijk

relatie met Its (Heerckes) in het jaar 1666

2433. Its (Heerckes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2434. Sybolt (Cornelis) Geboortedatum onbekend en overleden op -6-1700 in Workum. bekijk

relatie met Fed (Reiners)

2435. Fed (Reiners) Geboortedatum onbekend en overleden op -6-1708. bekijk

2472. Jeeckle (Renties / Rinckes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

Andere relaties: 1. relatie met Aaltje (Sjoerds)

relatie met Wopkje (Klazes) in het jaar 1660

2473. Wopkje (Klazes) Geboren in het jaar 1640 in ongeveer, dochter van Nicolaas / Klaas (Meynses) ONZEKER (????) volgt 4946 en Romck (Riurdts) (????) volgt 4947. bekijk

2474. Sybolt (Sybolts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Id (Sipckes / Oepkes?)

2475. Id (Sipckes / Oepkes?) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

Andere relaties: relatie met Tamme (Epckes) in het jaar 1654

2640. Folkert (Hanses) Geboren in het jaar 1643 in Ternaard, zoon van Hans (Folckerts) (????-1669) volgt 5280 en Aaltie (Hettis) (????) volgt 5281. bekijk

Andere relaties: relatie met Auck (Jans) in het jaar 1668

relatie met Dettie (Gerbens) in het jaar 1668

2641. Dettie (Gerbens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2688. Jan (Idzes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Antje (Harmens) Onga

2689. Antje (Harmens) Onga Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2692. Abe (Upts) Geboren in het jaar 1625 in Wanswerd en overleden in het jaar 1672 op 47 jarige leeftijd, zoon van Upt (Joukez) (????) volgt 5384 en Sipk (Abbedr.) Donia (????) volgt 5385. bekijk

relatie met Sijcke (Tjerks)

2693. Sijcke (Tjerks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2696. Binne (Geerts) Geboren in het jaar 1630 in Veenwouden en overleden op 18-5-1670 op 40 jarige leeftijd in Akkerwoude. bekijk

relatie met Wytske (Johannes)

2697. Wytske (Johannes) Geboren in het jaar 1630 en overleden in het jaar 1670 op 40 jarige leeftijd, dochter van Johannes (Wygers) (1615-1670) volgt 5394 en Geeske (Tjebbes) (1605-1670) volgt 5395. bekijk

2698. Wyger (Johannes) Geboren in het jaar 1630 in Murmerwoude en overleden in het jaar 1694 op 64 jarige leeftijd, zoon van Johannes (Wygers) (1615-1670) volgt 5396 en Geeske (Tjebbes) (1605-1670) volgt 5397. bekijk

relatie met Ymck (Harts) in het jaar 1660

2699. Ymck (Harts) Geboren in het jaar 1632 in Murmerwoude en overleden op 15-4-1671 op 39 jarige leeftijd, dochter van Hart (Deddes) (????) volgt 5398 en Antie (Sytzes) (????) volgt 5399. bekijk

2702. Beert (Dirks) van der Meij Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2808. Eelse (Douwes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Hellinga (????) volgt 5616. bekijk

relatie met Janke (Luytsens)

2809. Janke (Luytsens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2810. Marten (Sipkes) ?misschien? Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2984. Jan (Idzes) Banga Geboren in het jaar 1654, zoon van Ids (Hessels) (Banga) (1610-1657) volgt 5968 en Antje (Pieters) (????) volgt 5969. bekijk

relatie met Hiske (Gerlofs) in het jaar 1694

2985. Hiske (Gerlofs) Geboren in Waaxens. bekijk

3000. Hessel (Idses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Ids (Hessels) (Banga) (1610-1657) volgt 6000. bekijk

relatie met Welmoed (Jans) in het jaar 1664

3001. Welmoed (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3014. Haike (Tammes) Mellema Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Geertruid (Teunis) Borst

3015. Geertruid (Teunis) Borst Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Teunis (Geerts) Borst (????) volgt 6030 en Geesje (Hylkens) (????) volgt 6031. bekijk

3016. Gerrit (Sakes) (Botma) Geboren in het jaar 1651 in Morra en overleden in het jaar 1735 op 84 jarige leeftijd, kind van Sake (Gabes) (Botma) (1604-1652) volgt 6032 en Aukje (Gerrits) Roorda (????) volgt 6033. bekijk

relatie met Jantje (Nammes) Botma

3017. Jantje (Nammes) Botma Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3018. Hermanus (Hermanus) Reneman Geboren in het jaar 1655 in Morra en overleden in het jaar 1720 op 65 jarige leeftijd in Nijkerk, kind van Hermanus (Hermanus) Reneman (1633-1682) volgt 6036 en Janke Hilarus (????) volgt 6037. bekijk

relatie met Trijntje (Jacobs) in het jaar 1684

3019. Trijntje (Jacobs) Geboren in het jaar 1658 in Bollingawier en overleden op 1-3-1691 op 33 jarige leeftijd. bekijk

3032. Atzo (Hermannus) Ynia Geboren in het jaar 1648 in Harlingen en overleden in het jaar 1691 op 43 jarige leeftijd in Suameer, zoon van Harmen (Atses) Ynia (????) volgt 6064 en Magdaleentje (Jurjens) (????) volgt 6065. bekijk

relatie met Cornelia (Augustinus) Rickinga in het jaar 1672

3033. Cornelia (Augustinus) Rickinga Geboorte- en overlijdendatum onbekend, kind van Auke Rickinga (????) volgt 6066. bekijk

3034. Popke (Sybes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Tjitske (Doedes)

3035. Tjitske (Doedes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3206. Hylke (Jarichs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Jarich (Hylkes) (????-1664) volgt 6412 en Mary Nitters (????) volgt 6413. bekijk

relatie met Ariaantje (Siegers)

3207. Ariaantje (Siegers) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3212. Sekel (Tetes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Tete (Sekels) (????) volgt 6424 en Trijne (Peters) (????) volgt 6425. bekijk

relatie met Trijne (Hansen)

3213. Trijne (Hansen) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3214. Jan (Sapes) Geboren in het jaar 1620 en overleden in het jaar 1675 op 55 jarige leeftijd in Westergeest, zoon van Sape (Sapes) (????) volgt 6428 en Sybrich (Reins) (????-1662) volgt 6429. bekijk

relatie met Corneliske (Egberts) in het jaar 1660

3215. Corneliske (Egberts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3216. Reinder (Feikes) Geboren in Gerkesklooster, zoon van Feike (Douwes) (????) volgt 6432 en Imk (Reinders) (????) volgt 6433. bekijk

relatie met Greetien (Jans) in het jaar 1657

3217. Greetien (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3218. Roelof (Wolters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Saapke (Jans) in het jaar 1658

3219. Saapke (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3230. Hylke (Jarichs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Jarich (Hylkes) (????-1664) volgt 6460 en Mary Nitters (????) volgt 6461. bekijk

relatie met Ariaantje (Siegers)

3231. Ariaantje (Siegers) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3232. Jisk (Uilckes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Uilcke (Jeens) (????) volgt 6464 en Auck (Eesckes) (????) volgt 6465. bekijk

relatie met Lysbeth (Johannes)

3233. Lysbeth (Johannes) Geboren in het jaar 1603, dochter van Johannes (Eysses) (????) volgt 6466 en Trijntje (Klases) (????) volgt 6467. bekijk

3234. Hotse (Sjoerdts) Geboren in het jaar 1642 in Hardegarijp. bekijk

relatie met Grytsje (Hylckes)

3235. Grytsje (Hylckes) Geboren in het jaar 1646. bekijk

3440. Gerben (Aebbes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Aebbe (Roelofs?) (????) volgt 6880 en Claeske (Jochemsdr) (????) volgt 6881. bekijk

3616. Tjerck (Michiels) Geboren in het jaar 1630 en overleden in het jaar 1670 op 40 jarige leeftijd in Oostermeer, kind van Michiel (Tobias) (1580-1656) volgt 7232 en Sjouckjen (Auckes) (1579-1657) volgt 7233. bekijk

relatie met Mincke (Rinnerts) in het jaar 1638

3617. Mincke (Rinnerts) Geboren in Oostveen en overleden in het jaar 1671 in Witveen, dochter van Rinnert (Bauckes) (????-1620) volgt 7234 en Jedts (Jacobs) (????-1617) volgt 7235. bekijk

3618. Hepcke (Eetes) Geboren in het jaar 1613 in Murmerwoude en overleden in het jaar 1650 op 37 jarige leeftijd in Suameer. bekijk

relatie met Lieutske (Foockes) in het jaar 1635

3619. Lieutske (Foockes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3622. Syger (Ates) Geboren in Olterterp en overleden in het jaar 1669 in Noorderdrachten, zoon van Ate (Wytzes) (????-1649) volgt 7244 en Wytscke (Auckes) (????-1649) volgt 7245. bekijk

relatie met Auck (Tyeetses) in het jaar 1660

3623. Auck (Tyeetses) Geboren in Teroele en overleden in het jaar 1669 in Noorderdrachten, dochter van Tyeetse (Impckes) (????) volgt 7246 en Hylckjen (Heeres) (????) volgt 7247. bekijk

3624. Benedictus (Nanes) Geboren in het jaar 1617 en overleden in het jaar 1658 op 41 jarige leeftijd. bekijk

relatie met Eesckjen (Michiels) in het jaar 1642

3625. Eesckjen (Michiels) Geboren in het jaar 1620 en overleden in het jaar 1658 op 38 jarige leeftijd, dochter van Michiel (Tobias) (1580-1656) volgt 7250 en Sjouckjen (Auckes) (1579-1657) volgt 7251. bekijk

3626. Roelof (Hendriks) Geboren in het jaar 1600 in Noorderdrachten en overleden in het jaar 1640 op 40 jarige leeftijd, zoon van Hendrick (Dircks) (1572-1649) volgt 7252 en Rixt (Roelofs) (????) volgt 7253. bekijk

relatie met Antje (Poopes) in het jaar 1630

3627. Antje (Poopes) Geboren in het jaar 1604 in Noorderdrachten, dochter van Poope (Alles) (1575-1640) volgt 7254 en Martjen (NN) (1586-1630) volgt 7255. bekijk

3630. Benedictus (Nanes) Geboren in het jaar 1617 en overleden in het jaar 1658 op 41 jarige leeftijd. bekijk

relatie met Eesckjen (Michiels) in het jaar 1642

3631. Eesckjen (Michiels) Geboren in het jaar 1620 en overleden in het jaar 1658 op 38 jarige leeftijd, dochter van Michiel (Tobias) (1580-1656) volgt 7262 en Sjouckjen (Auckes) (1579-1657) volgt 7263. bekijk

3632. Jan (Jelles) Overleden in het jaar 1674. bekijk

relatie met Antje (Reids)

3633. Antje (Reids) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3634. Tjerck (Michiels) Geboren in het jaar 1630 en overleden in het jaar 1670 op 40 jarige leeftijd in Oostermeer, kind van Michiel (Tobias) (1580-1656) volgt 7268 en Sjouckjen (Auckes) (1579-1657) volgt 7269. bekijk

relatie met Mincke (Rinnerts) in het jaar 1638

3635. Mincke (Rinnerts) Geboren in Oostveen en overleden in het jaar 1671 in Witveen, dochter van Rinnert (Bauckes) (????-1620) volgt 7270 en Jedts (Jacobs) (????-1617) volgt 7271. bekijk

3636. Tjerck (Michiels) Geboren in het jaar 1630 en overleden in het jaar 1670 op 40 jarige leeftijd in Oostermeer, kind van Michiel (Tobias) (1580-1656) volgt 7272 en Sjouckjen (Auckes) (1579-1657) volgt 7273. bekijk

relatie met Mincke (Rinnerts) in het jaar 1638

3637. Mincke (Rinnerts) Geboren in Oostveen en overleden in het jaar 1671 in Witveen, dochter van Rinnert (Bauckes) (????-1620) volgt 7274 en Jedts (Jacobs) (????-1617) volgt 7275. bekijk

3638. Teye (Rinnerts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Loltje (Sytses)

3639. Loltje (Sytses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3744. Sybout (Folkerts) Geboren in Oudega, zoon van Folckert (Annes) (1600-1661) volgt 7488 en Antje (Folkerts) (????) volgt 7489. bekijk

relatie met Jeltje (Pytters) in het jaar 1659

3745. Jeltje (Pytters) Geboren in Opeinde. bekijk

3746. Alle (Gjalts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Aath (Poppes)

3747. Aath (Poppes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3772. Folckert (Fockes) Itsma Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Focke (Sjoerds) Itsma (????) volgt 7544 en Sybrich Folckerts (????) volgt 7545. bekijk

relatie met Tietske (Sytses) in het jaar 1645

3773. Tietske (Sytses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3774. Gerben (Egberts) Geboren in het jaar 1599 in Kollumerzwaag en overleden in het jaar 1654 op 55 jarige leeftijd in Kollumerzwaag, zoon van Egbert (Folckerts) (1574-1616) volgt 7548 en Ancke (Gerbens) (1570-1631) volgt 7549. bekijk

relatie met Geertie (Nitters) in het jaar 1630

3775. Geertie (Nitters) Geboren in het jaar 1600 in Kollumerzwaag en overleden in het jaar 1651 op 51 jarige leeftijd in Kollumerzwaag, dochter van Nitte (Louwerens) (1556-1615) volgt 7550 en Tyets (Sybesdr) (????) volgt 7551. bekijk

Generatie 13

4128. Harmen (Jaspers) ten Kleij Geboren in het jaar 1590 in Coevorden en overleden op 28-11-1672 op 82 jarige leeftijd. bekijk

relatie met Elsken Spenge

4129. Elsken Spenge Geboren in Coevorden. bekijk

4132. Gerrit Willems Molt Geboren in het jaar 1560. bekijk

relatie met Fenna N.N

4133. Fenna N.N Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

4134. Geerlich van der Lippe Geboren in het jaar 1580 in Coevorden en overleden in het jaar 1642 op 62 jarige leeftijd in Coevorden. bekijk

relatie met Geesien NN. in het jaar 1585

4135. Geesien NN. Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

4256. Aijkenius (Hermanni) Schepel Geboren in het jaar 1605 in Westerwolde. bekijk

Andere relaties: relatie met Metjen van Besten in het jaar 1636

relatie met Cornelia (Jansen) in het jaar 1629

4257. Cornelia (Jansen) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

4268. Adriaan (Geerts ) Wildervanck Geboren op 4-9-1605 in Groningen en overleden op 24-11-1661 op 56 jarige leeftijd in Wildervank. bekijk

relatie met Margeretha (Jans) Hardenberg

4269. Margeretha (Jans) Hardenberg Geboren in het jaar 1610 en overleden in het jaar 1666 op 56 jarige leeftijd in Wildervank. bekijk

4270. Evert Warners Mullinga Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Margaretha Coerts Lepels in het jaar 1614

4271. Margaretha Coerts Lepels Geboortedatum onbekend en overleden op 16-11-1652 in Emmen, dochter van Coert (Johans) Lepel (1556) volgt 8542. bekijk

4282. Lubbertus Beckeringh Geboren in Huizinge, Middelstum, overleden in Sauwerd, zoon van Wilhelmus (Johannes) Beckeringh (????) volgt 8564 en Beerta Calmes (????) volgt 8565. bekijk

relatie met Marietje (Jansen)

4283. Marietje (Jansen) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

4284. Tjaert (Ubbes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

4304. Wybren (Ruurds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

4800. Bartel (Hotzes) Geboren in het jaar 1575. bekijk

relatie met Reynsk (Thiamckes) in het jaar 1609

4801. Reynsk (Thiamckes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Thiamcke (Thyerne) (????) volgt 9602. bekijk

4840. Jan (Goslings) Geboren in het jaar 1644 en overleden op 13-7-1717 op 73 jarige leeftijd in Ee. bekijk

Andere relaties: 1. relatie met Antie (Auckes) in het jaar 1687

relatie met Grietje (Dirks) in het jaar 1668

4841. Grietje (Dirks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

4842. Antonius (Petri) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

4864. Gercke (Anes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

4946. Nicolaas / Klaas (Meynses) ONZEKER Geboren in Harich?. bekijk

relatie met Romck (Riurdts)

4947. Romck (Riurdts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

5280. Hans (Folckerts) Geboortedatum onbekend en overleden op 29-1-1669. bekijk

relatie met Aaltie (Hettis) in het jaar 1639

5281. Aaltie (Hettis) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

5384. Upt (Joukez) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Sipk (Abbedr.) Donia

5385. Sipk (Abbedr.) Donia Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Abbe (Lolkez.) Donia (????) volgt 10770 en Aef (Sytsedr.) Ropta (????) volgt 10771. bekijk

5394. Johannes (Wygers) Geboren in het jaar 1615 en overleden op 31-8-1670 op 55 jarige leeftijd in Damwoude, zoon van Wyger (Folckerts) (1558-1623) volgt 10788 en Mary (Aebeles) (1560-1635) volgt 10789. bekijk

relatie met Geeske (Tjebbes)

5395. Geeske (Tjebbes) Geboren in het jaar 1605 in Boornbergum en overleden in het jaar 1670 op 65 jarige leeftijd in Damwoude, dochter van Tjebbe (Michiels) (????) volgt 10790 en Antie (Hendriks) (????) volgt 10791. bekijk

5396. Johannes (Wygers) Geboren in het jaar 1615 en overleden op 31-8-1670 op 55 jarige leeftijd in Damwoude, zoon van Wyger (Folckerts) (1558-1623) volgt 10792 en Mary (Aebeles) (1560-1635) volgt 10793. bekijk

relatie met Geeske (Tjebbes)

5397. Geeske (Tjebbes) Geboren in het jaar 1605 in Boornbergum en overleden in het jaar 1670 op 65 jarige leeftijd in Damwoude, dochter van Tjebbe (Michiels) (????) volgt 10794 en Antie (Hendriks) (????) volgt 10795. bekijk

5398. Hart (Deddes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Antie (Sytzes)

5399. Antie (Sytzes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

5616. Hellinga Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

5968. Ids (Hessels) (Banga) Geboren in het jaar 1610 en overleden in het jaar 1657 op 47 jarige leeftijd, kind van Hessel (Dirks) (Banga) (1580) volgt 11936 en Yd (Idses) (????) volgt 11937. bekijk

relatie met Antje (Pieters)

5969. Antje (Pieters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

6000. Ids (Hessels) (Banga) Geboren in het jaar 1610 en overleden in het jaar 1657 op 47 jarige leeftijd, kind van Hessel (Dirks) (Banga) (1580) volgt 12000 en Yd (Idses) (????) volgt 12001. bekijk

6030. Teunis (Geerts) Borst Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Geert Borst (????) volgt 12060. bekijk

relatie met Geesje (Hylkens)

6031. Geesje (Hylkens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

6032. Sake (Gabes) (Botma) Geboren in het jaar 1604 en overleden in het jaar 1652 op 48 jarige leeftijd, zoon van Gabe (Wiegers) (Botma) (1580-1643) volgt 12064 en Antje (Sakes) Boelema (1578-1627) volgt 12065. bekijk

relatie met Aukje (Gerrits) Roorda

6033. Aukje (Gerrits) Roorda Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Gerrit (Jans) Roorda (????) volgt 12066. bekijk

6036. Hermanus (Hermanus) Reneman Geboren in het jaar 1633 en overleden in het jaar 1682 op 49 jarige leeftijd, zoon van Hermanus (Kerstijans) Reneman (1600) volgt 12072 en Grietje (Harmanni) Colde (????) volgt 12073. bekijk

relatie met Janke Hilarus in het jaar 1654

6037. Janke Hilarus Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Johannes Hilarus (1597-1670) volgt 12074. bekijk

6064. Harmen (Atses) Ynia Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Magdaleentje (Jurjens)

6065. Magdaleentje (Jurjens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

6066. Auke Rickinga Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

6412. Jarich (Hylkes) Overleden in het jaar 1664. bekijk

relatie met Mary Nitters

6413. Mary Nitters Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

6424. Tete (Sekels) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Trijne (Peters) in het jaar 1629

6425. Trijne (Peters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

6428. Sape (Sapes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Sybrich (Reins) in het jaar 1615

6429. Sybrich (Reins) Overleden in het jaar 1662, dochter van Rein (Folkerts) (????) volgt 12858 en Hiltje (Jennes) (????) volgt 12859. bekijk

6432. Feike (Douwes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Imk (Reinders) in het jaar 1629

6433. Imk (Reinders) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

6460. Jarich (Hylkes) Overleden in het jaar 1664. bekijk

relatie met Mary Nitters

6461. Mary Nitters Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

6464. Uilcke (Jeens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Auck (Eesckes)

6465. Auck (Eesckes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

6466. Johannes (Eysses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Trijntje (Klases)

6467. Trijntje (Klases) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Claas (Jouws) (????) volgt 12934 en Mary (Gerrits) (????) volgt 12935. bekijk

6880. Aebbe (Roelofs?) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Claeske (Jochemsdr)

6881. Claeske (Jochemsdr) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

7232. Michiel (Tobias) Geboren in het jaar 1580 in Oostermeer en overleden in het jaar 1656 op 76 jarige leeftijd in Opeinde, zoon van Tobias (Gauckes) (????-1616) volgt 14464 en Michiels (????) volgt 14465. bekijk

relatie met Sjouckjen (Auckes) in het jaar 1608

7233. Sjouckjen (Auckes) Geboren in het jaar 1579 in Oostermeer en overleden in het jaar 1657 op 78 jarige leeftijd in De Pein. bekijk

7234. Rinnert (Bauckes) Overleden in het jaar 1620 in Oostermeer, zoon van Baucke (Rinnerts) (????-1618) volgt 14468 en Mincke (????) volgt 14469. bekijk

relatie met Jedts (Jacobs) in het jaar 1616

7235. Jedts (Jacobs) Overleden in het jaar 1617 in Eastermarderfean. bekijk

7244. Ate (Wytzes) Geboren in Selmien en overleden in het jaar 1649 in Drachten, zoon van Wyttie (Allerts) (????-1622) volgt 14488 en Reyndts (Sygers) (????-1622) volgt 14489. bekijk

relatie met Wytscke (Auckes) in het jaar 1620

7245. Wytscke (Auckes) Geboren in Ureterp en overleden in het jaar 1649 in Noorderdrachten. bekijk

7246. Tyeetse (Impckes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Imcke (Annes) (????) volgt 14492 en Griet (Jelles) (????) volgt 14493. bekijk

relatie met Hylckjen (Heeres) in het jaar 1630

7247. Hylckjen (Heeres) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

7250. Michiel (Tobias) Geboren in het jaar 1580 in Oostermeer en overleden in het jaar 1656 op 76 jarige leeftijd in Opeinde, zoon van Tobias (Gauckes) (????-1616) volgt 14500 en Michiels (????) volgt 14501. bekijk

relatie met Sjouckjen (Auckes) in het jaar 1608

7251. Sjouckjen (Auckes) Geboren in het jaar 1579 in Oostermeer en overleden in het jaar 1657 op 78 jarige leeftijd in De Pein. bekijk

7252. Hendrick (Dircks) Geboren in het jaar 1572 in Noorderdrachten en overleden op 13-2-1649 op 77 jarige leeftijd in Zuid drachten. bekijk

relatie met Rixt (Roelofs) in het jaar 1598

7253. Rixt (Roelofs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Roelof (Kornelis) Jogchums (1548-1590) volgt 14506 en Eelckjen (Tjallinghs) (1550-1591) volgt 14507. bekijk

7254. Poope (Alles) Geboren in het jaar 1575 in Zuid drachten en overleden in het jaar 1640 op 65 jarige leeftijd in Drachten, kind van Alle (Bennes) (1535-1625) volgt 14508 en Eebeltje Wytzes (1538) volgt 14509. bekijk

relatie met Martjen (NN) in het jaar 1600

7255. Martjen (NN) Geboren in het jaar 1586 en overleden in het jaar 1630 op 44 jarige leeftijd in Zuid drachten. bekijk

7262. Michiel (Tobias) Geboren in het jaar 1580 in Oostermeer en overleden in het jaar 1656 op 76 jarige leeftijd in Opeinde, zoon van Tobias (Gauckes) (????-1616) volgt 14524 en Michiels (????) volgt 14525. bekijk

relatie met Sjouckjen (Auckes) in het jaar 1608

7263. Sjouckjen (Auckes) Geboren in het jaar 1579 in Oostermeer en overleden in het jaar 1657 op 78 jarige leeftijd in De Pein. bekijk

7268. Michiel (Tobias) Geboren in het jaar 1580 in Oostermeer en overleden in het jaar 1656 op 76 jarige leeftijd in Opeinde, zoon van Tobias (Gauckes) (????-1616) volgt 14536 en Michiels (????) volgt 14537. bekijk

relatie met Sjouckjen (Auckes) in het jaar 1608

7269. Sjouckjen (Auckes) Geboren in het jaar 1579 in Oostermeer en overleden in het jaar 1657 op 78 jarige leeftijd in De Pein. bekijk

7270. Rinnert (Bauckes) Overleden in het jaar 1620 in Oostermeer, zoon van Baucke (Rinnerts) (????-1618) volgt 14540 en Mincke (????) volgt 14541. bekijk

relatie met Jedts (Jacobs) in het jaar 1616

7271. Jedts (Jacobs) Overleden in het jaar 1617 in Eastermarderfean. bekijk

7272. Michiel (Tobias) Geboren in het jaar 1580 in Oostermeer en overleden in het jaar 1656 op 76 jarige leeftijd in Opeinde, zoon van Tobias (Gauckes) (????-1616) volgt 14544 en Michiels (????) volgt 14545. bekijk

relatie met Sjouckjen (Auckes) in het jaar 1608

7273. Sjouckjen (Auckes) Geboren in het jaar 1579 in Oostermeer en overleden in het jaar 1657 op 78 jarige leeftijd in De Pein. bekijk

7274. Rinnert (Bauckes) Overleden in het jaar 1620 in Oostermeer, zoon van Baucke (Rinnerts) (????-1618) volgt 14548 en Mincke (????) volgt 14549. bekijk

relatie met Jedts (Jacobs) in het jaar 1616

7275. Jedts (Jacobs) Overleden in het jaar 1617 in Eastermarderfean. bekijk

7488. Folckert (Annes) Geboren in het jaar 1600 in Wartena en overleden in het jaar 1661 op 61 jarige leeftijd in Oudega. bekijk

relatie met Antje (Folkerts) in het jaar 1656

7489. Antje (Folkerts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

7544. Focke (Sjoerds) Itsma Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Sjoerd (Aetzes) Itsma (????-1600) volgt 15088 en Anna (Folckes) Grottinga (????-1598) volgt 15089. bekijk

relatie met Sybrich Folckerts in het jaar 1622

7545. Sybrich Folckerts Geboren in Buitenpost. bekijk

7548. Egbert (Folckerts) Geboren in het jaar 1574 in Kollumerzwaag en overleden op 2-10-1616 op 42 jarige leeftijd in Kollumerzwaag, zoon van Folkert (Wybes) (1545-1618) volgt 15096 en Beerte (Egberts) (1550-1618) volgt 15097. bekijk

relatie met Ancke (Gerbens) in het jaar 1595

7549. Ancke (Gerbens) Geboren in het jaar 1570 in Kollumerzwaag en overleden op 28-11-1631 op 61 jarige leeftijd, dochter van Gerbe (Jarichs) (1530-1584) volgt 15098 en Bauck (Sijbes) (1530-1594) volgt 15099. bekijk

7550. Nitte (Louwerens) Geboren in het jaar 1556 en overleden in het jaar 1615 op 59 jarige leeftijd, zoon van Louwerens (Nittes) (1525-1581) volgt 15100. bekijk

relatie met Tyets (Sybesdr) in het jaar 1581

7551. Tyets (Sybesdr) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

Generatie 14

8542. Coert (Johans) Lepel Geboren in het jaar 1556 in Borger. bekijk

8564. Wilhelmus (Johannes) Beckeringh Geboren in Winsum (Frl), overleden in Huizinge, Middelstum, zoon van Johannes (Gerardus) Beckeringh (????) volgt 17128. bekijk

relatie met Beerta Calmes

8565. Beerta Calmes Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Johan Calmes (????) volgt 17130. bekijk

9602. Thiamcke (Thyerne) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

10770. Abbe (Lolkez.) Donia Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Lolcke (Abbes) Donia (????) volgt 21540. bekijk

relatie met Aef (Sytsedr.) Ropta

10771. Aef (Sytsedr.) Ropta Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

10788. Wyger (Folckerts) Geboren in het jaar 1558 en overleden in het jaar 1623 op 65 jarige leeftijd. bekijk

relatie met Mary (Aebeles) in het jaar 1585

10789. Mary (Aebeles) Geboren in het jaar 1560 en overleden in het jaar 1635 op 75 jarige leeftijd in Damwoude, dochter van Aebele (Geerts) (1534) volgt 21578 en Luydts (Gatses) (1532-1602) volgt 21579. bekijk

10790. Tjebbe (Michiels) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Antie (Hendriks)

10791. Antie (Hendriks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

10792. Wyger (Folckerts) Geboren in het jaar 1558 en overleden in het jaar 1623 op 65 jarige leeftijd. bekijk

relatie met Mary (Aebeles) in het jaar 1585

10793. Mary (Aebeles) Geboren in het jaar 1560 en overleden in het jaar 1635 op 75 jarige leeftijd in Damwoude, dochter van Aebele (Geerts) (1534) volgt 21586 en Luydts (Gatses) (1532-1602) volgt 21587. bekijk

10794. Tjebbe (Michiels) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Antie (Hendriks)

10795. Antie (Hendriks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

11936. Hessel (Dirks) (Banga) Geboren in het jaar 1580. bekijk

relatie met Yd (Idses)

11937. Yd (Idses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

12000. Hessel (Dirks) (Banga) Geboren in het jaar 1580. bekijk

relatie met Yd (Idses)

12001. Yd (Idses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

12060. Geert Borst Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

12064. Gabe (Wiegers) (Botma) Geboren in het jaar 1580 en overleden in het jaar 1643 op 63 jarige leeftijd, kind van Wieger (Gabes) (Botma) (1550) volgt 24128. bekijk

relatie met Antje (Sakes) Boelema in het jaar 1612

12065. Antje (Sakes) Boelema Geboren in het jaar 1578 en overleden in het jaar 1627 op 49 jarige leeftijd. bekijk

12066. Gerrit (Jans) Roorda Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Johan (Alberts) Rode Roorda (????) volgt 24132. bekijk

12072. Hermanus (Kerstijans) Reneman Geboren in het jaar 1600, zoon van Karst (Harmens) Reneman (1570-1622) volgt 24144 en Ancke (Wilhelmus) (????) volgt 24145. bekijk

relatie met Grietje (Harmanni) Colde in het jaar 1623

12073. Grietje (Harmanni) Colde Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Hermanus Colde (????) volgt 24146 en Klaaske Ruardi (????) volgt 24147. bekijk

12074. Johannes Hilarus Geboren in het jaar 1597 en overleden in het jaar 1670 op 73 jarige leeftijd. bekijk

12858. Rein (Folkerts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Hiltje (Jennes)

12859. Hiltje (Jennes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

12934. Claas (Jouws) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Mary (Gerrits)

12935. Mary (Gerrits) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Gerrit (Coenes) (1530-1630) volgt 25870 en Bauck (Ubles) (1533-1629) volgt 25871. bekijk

14464. Tobias (Gauckes) Overleden in het jaar 1616 in Oostermeer. bekijk

relatie met Michiels in het jaar 1575

14465. Michiels Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

14468. Baucke (Rinnerts) Geboortedatum onbekend en overleden op 14-1-1618 in Oostermeer. bekijk

relatie met Mincke in het jaar 1580

14469. Mincke Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

14488. Wyttie (Allerts) Overleden in het jaar 1622 in Ureterp. bekijk

relatie met Reyndts (Sygers) in het jaar 1587

14489. Reyndts (Sygers) Overleden in het jaar 1622. bekijk

14492. Imcke (Annes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Anne (Sybolts) (????-1583) volgt 28984 en Montsa (Ockes) Broersma (????-1584) volgt 28985. bekijk

relatie met Griet (Jelles) in het jaar 1602

14493. Griet (Jelles) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

14500. Tobias (Gauckes) Overleden in het jaar 1616 in Oostermeer. bekijk

relatie met Michiels in het jaar 1575

14501. Michiels Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

14506. Roelof (Kornelis) Jogchums Geboren in het jaar 1548 in Boornbergum en overleden in het jaar 1590 op 42 jarige leeftijd in Nij Beets, zoon van Cornelis (????) volgt 29012. bekijk

relatie met Eelckjen (Tjallinghs) in het jaar 1573

14507. Eelckjen (Tjallinghs) Geboren in het jaar 1550 in Zuid drachten en overleden in het jaar 1591 op 41 jarige leeftijd in Beets, dochter van Tjalling (Rinthies) (1520-1590) volgt 29014 en N. (Douwes) (1532-1591) volgt 29015. bekijk

14508. Alle (Bennes) Geboren in het jaar 1535 in Zuid drachten en overleden in het jaar 1625 op 90 jarige leeftijd in Noorderdrachten, zoon van Benne (Alles) (1515-1580) volgt 29016 en NN (Minnerts) (????) volgt 29017. bekijk

relatie met Eebeltje Wytzes in het jaar 1560

14509. Eebeltje Wytzes Geboren in het jaar 1538 in Zuiderdrachten. bekijk

14524. Tobias (Gauckes) Overleden in het jaar 1616 in Oostermeer. bekijk

relatie met Michiels in het jaar 1575

14525. Michiels Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

14536. Tobias (Gauckes) Overleden in het jaar 1616 in Oostermeer. bekijk

relatie met Michiels in het jaar 1575

14537. Michiels Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

14540. Baucke (Rinnerts) Geboortedatum onbekend en overleden op 14-1-1618 in Oostermeer. bekijk

relatie met Mincke in het jaar 1580

14541. Mincke Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

14544. Tobias (Gauckes) Overleden in het jaar 1616 in Oostermeer. bekijk

relatie met Michiels in het jaar 1575

14545. Michiels Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

14548. Baucke (Rinnerts) Geboortedatum onbekend en overleden op 14-1-1618 in Oostermeer. bekijk

relatie met Mincke in het jaar 1580

14549. Mincke Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

15088. Sjoerd (Aetzes) Itsma Geboren in Drogeham en overleden in het jaar 1600 in Buweklooster, zoon van Aetze Itsma (1485-1522) volgt 30176. bekijk

relatie met Anna (Folckes) Grottinga

15089. Anna (Folckes) Grottinga Geboortedatum onbekend en overleden op 25-1-1598 in Buweklooster, dochter van Folcke (Bottes) Grottinga (1491-1572) volgt 30178 en Auckjen N. (1495-1572) volgt 30179. bekijk

15096. Folkert (Wybes) Geboren in het jaar 1545 in Kollumerzwaag en overleden in het jaar 1618 op 73 jarige leeftijd in Kollumerzwaag. bekijk

relatie met Beerte (Egberts) in het jaar 1570

15097. Beerte (Egberts) Geboren in het jaar 1550 en overleden in het jaar 1618 op 68 jarige leeftijd in Kollumerzwaag. bekijk

15098. Gerbe (Jarichs) Geboren in het jaar 1530 in Kollumerzwaag en overleden in het jaar 1584 op 54 jarige leeftijd in Kollumerzwaag, zoon van Jarich (1525) volgt 30196. bekijk

relatie met Bauck (Sijbes) in het jaar 1580

15099. Bauck (Sijbes) Geboren in het jaar 1530 in Kollumerzwaag en overleden op 9-5-1594 op 64 jarige leeftijd in Kollumerzwaag. bekijk

15100. Louwerens (Nittes) Geboren in het jaar 1525 en overleden in het jaar 1581 op 56 jarige leeftijd in Westergeest. bekijk

Generatie 15

17128. Johannes (Gerardus) Beckeringh Geboren in Noordhorn, zoon van Wilhelmus (Johannes) Beckeringh (????) volgt 34256. bekijk

17130. Johan Calmes Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

21540. Lolcke (Abbes) Donia Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Abbe (Gerlofs) (????) volgt 43080 en Gerland Douma van Oenema (????) volgt 43081. bekijk

21578. Aebele (Geerts) Geboren in het jaar 1534. bekijk

relatie met Luydts (Gatses) in het jaar 1555

21579. Luydts (Gatses) Geboren in het jaar 1532 en overleden in het jaar 1602 op 70 jarige leeftijd. bekijk

21586. Aebele (Geerts) Geboren in het jaar 1534. bekijk

relatie met Luydts (Gatses) in het jaar 1555

21587. Luydts (Gatses) Geboren in het jaar 1532 en overleden in het jaar 1602 op 70 jarige leeftijd. bekijk

24128. Wieger (Gabes) (Botma) Geboren in het jaar 1550, zoon van Gabe (Ripten) (Botma) (1520) volgt 48256. bekijk

24132. Johan (Alberts) Rode Roorda Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

24144. Karst (Harmens) Reneman Geboren in het jaar 1570 in Ommelanden en overleden op 11-11-1622 op 52 jarige leeftijd in Leeuwarden, zoon van Hermanus Reneman (1540-1598) volgt 48288. bekijk

relatie met Ancke (Wilhelmus) in het jaar 1594

24145. Ancke (Wilhelmus) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

24146. Hermanus Colde Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Klaaske Ruardi

24147. Klaaske Ruardi Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Feico Ruardi (1520-1602) volgt 48294. bekijk

25870. Gerrit (Coenes) Geboren in het jaar 1530 in Leeuwarden en overleden in het jaar 1630 op 100 jarige leeftijd in de Tike. bekijk

relatie met Bauck (Ubles) in het jaar 1556

25871. Bauck (Ubles) Geboren in het jaar 1533 in Leeuwarden en overleden in het jaar 1629 op 96 jarige leeftijd in Oostermeer. bekijk

28984. Anne (Sybolts) Overleden in het jaar 1583. bekijk

relatie met Montsa (Ockes) Broersma

28985. Montsa (Ockes) Broersma Overleden in het jaar 1584, dochter van Ocke (Pierssoen) (????) volgt 57970. bekijk

29012. Cornelis Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

29014. Tjalling (Rinthies) Geboren in het jaar 1520 in Zuiddrachten en overleden in het jaar 1590 op 70 jarige leeftijd in Kortehemmen, zoon van Reyntthy (Oeges) (1486-1544) volgt 58028 en Eelck N. (1488) volgt 58029. bekijk

relatie met N. (Douwes) in het jaar 1544

29015. N. (Douwes) Geboren in het jaar 1532 in Nijega en overleden in het jaar 1591 op 59 jarige leeftijd in Kortehemmen. bekijk

29016. Benne (Alles) Geboren in het jaar 1515 in Zuiderdrachten en overleden in het jaar 1580 op 65 jarige leeftijd, zoon van Alle (Arends) (1480-1543) volgt 58032 en Auckjen (Bennes) (1478) volgt 58033. bekijk

relatie met NN (Minnerts) in het jaar 1532

29017. NN (Minnerts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

30176. Aetze Itsma Geboren in het jaar 1485 in Harkema en overleden in het jaar 1522 op 37 jarige leeftijd in Noorderdrachten. bekijk

30178. Folcke (Bottes) Grottinga Geboren in het jaar 1491 in Surhuizum en overleden op 22-2-1572 op 81 jarige leeftijd in Buweklooster, zoon van Boote (Deeges) Grotijnghe (1486) volgt 60356. bekijk

relatie met Auckjen N. in het jaar 1521

30179. Auckjen N. Geboren in het jaar 1495 in Drogeham en overleden in het jaar 1572 op 77 jarige leeftijd in Drogeham. bekijk

30196. Jarich Geboren in het jaar 1525. bekijk

Generatie 16

34256. Wilhelmus (Johannes) Beckeringh Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

43080. Abbe (Gerlofs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Gerlof (Piers) Donia (????) volgt 86160 en Foockel (Sybrandtdr.) Bonga (????) volgt 86161. bekijk

relatie met Gerland Douma van Oenema

43081. Gerland Douma van Oenema Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Douwe (Uilkes) Douma van Oenema (????) volgt 86162 en Jel (Hessels) van Jongema (????) volgt 86163. bekijk

48256. Gabe (Ripten) (Botma) Geboren in het jaar 1520 in Morra. bekijk

48288. Hermanus Reneman Geboren in het jaar 1540 en overleden in het jaar 1598 op 58 jarige leeftijd, zoon van Karst Reneman (1520) volgt 96576. bekijk

48294. Feico Ruardi Geboren in het jaar 1520 in Friesland en overleden op 28-12-1602 op 82 jarige leeftijd in Groningen. bekijk

57970. Ocke (Pierssoen) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Pier Ockema (????-1520) volgt 115940. bekijk

58028. Reyntthy (Oeges) Geboren in het jaar 1486 in Zuiderdrachten en overleden in het jaar 1544 op 58 jarige leeftijd in Zuiderdrachten. bekijk

relatie met Eelck N. in het jaar 1511

58029. Eelck N. Geboren in het jaar 1488. bekijk

58032. Alle (Arends) Geboren in het jaar 1480 in Zuiderdrachten en overleden in het jaar 1543 op 63 jarige leeftijd. bekijk

relatie met Auckjen (Bennes) in het jaar 1504

58033. Auckjen (Bennes) Geboren in het jaar 1478 in Zuiderdrachten. bekijk

60356. Boote (Deeges) Grotijnghe Geboren in het jaar 1486 in Surhuizum, zoon van Degha Grottingen (1441) volgt 120712. bekijk

Generatie 17

86160. Gerlof (Piers) Donia Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Foockel (Sybrandtdr.) Bonga

86161. Foockel (Sybrandtdr.) Bonga Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Sybrant (Doytsez.) Bonga (1426) volgt 172322 en Wilsck (Idsartdr.) Douma (1430) volgt 172323. bekijk

86162. Douwe (Uilkes) Douma van Oenema Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Jel (Hessels) van Jongema

86163. Jel (Hessels) van Jongema Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

96576. Karst Reneman Geboren in het jaar 1520. bekijk

115940. Pier Ockema Geboren in smallebrug en overleden in het jaar 1520, zoon van Ocke Gerritsma (????) volgt 231880. bekijk

120712. Degha Grottingen Geboren in het jaar 1441 in Surhuizum. bekijk

Generatie 18

172322. Sybrant (Doytsez.) Bonga Geboren in het jaar 1426 in Kimswerd. bekijk

relatie met Wilsck (Idsartdr.) Douma

172323. Wilsck (Idsartdr.) Douma Geboren in het jaar 1430, dochter van Idsert (Janckez.) van Douwama (1404) volgt 344646. bekijk

231880. Ocke Gerritsma Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

Generatie 19

344646. Idsert (Janckez.) van Douwama Geboren in het jaar 1404 in Langweer, zoon van Jancke (Douwez.) van Douwema (????) volgt 689292. bekijk

Generatie 20

689292. Jancke (Douwez.) van Douwema Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk