Familie van Keulen

Kwartierstaat

Kwartier­staat van Antje Wiersma

Generatie 1

1. Antje Wiersma Geboren op 27-11-1923 in Hantum en overleden op 12-6-2013 op 89 jarige leeftijd in Leeuwarden, dochter van Jacob (Hendriks) Wiersma (1896-1934) volgt 2 en Aukje Douma (1899-1987) volgt 3. bekijk

Generatie 2

2. Jacob (Hendriks) Wiersma Geboren op 10-5-1896 in Hiaure en overleden op 12-3-1934 op 37 jarige leeftijd, zoon van Hendrik (Scheltes) Wiersma (1853-1934) volgt 4 en Antje (Jacobs) Rintjema (1870-1943) volgt 5. bekijk

relatie met Aukje Douma in het jaar 1921

3. Aukje Douma Geboren op 24-2-1899 in Ee en overleden op 30-10-1987 op 88 jarige leeftijd in Leeuwarden, dochter van Jacob Douma (1867-1934) volgt 6 en Aaltje (Mames) Hiemstra (1869-1936) volgt 7. bekijk

Generatie 3

4. Hendrik (Scheltes) Wiersma Geboren op 10-3-1853 in Hiaure en overleden op 29-6-1934 op 81 jarige leeftijd in Bornwird, zoon van Schelte (Hendriks) Wiersma (1816-1858) volgt 8 en Gatske (Egberts) van der Woude (1817-1904) volgt 9. bekijk

relatie met Antje (Jacobs) Rintjema in het jaar 1895

5. Antje (Jacobs) Rintjema Geboren op 23-4-1870 in Rinsumageest en overleden op 22-4-1943 op 72 jarige leeftijd in Westdongeradeel, dochter van Jacob (Tjeerds) Rintjema (1828-1905) volgt 10 en Fokeltje (Jans) Douma (1836-1889) volgt 11. bekijk

6. Jacob Douma Geboren op 26-7-1867 in Anjum en overleden op 27-12-1934 op 67 jarige leeftijd, zoon van Auke (Douwes) Douma (1820-1896) volgt 12 en Antje (Jacobs) Wiersma (1823-1888) volgt 13. bekijk

relatie met Aaltje (Mames) Hiemstra in het jaar 1892

7. Aaltje (Mames) Hiemstra Geboren op 15-4-1869 in Morra en overleden op 6-12-1936 op 67 jarige leeftijd in Dokkum, dochter van Mame (Douwes) Hiemstra (1841-1929) volgt 14 en Doetje (Engberts) Botma (1842-1908) volgt 15. bekijk

Generatie 4

8. Schelte (Hendriks) Wiersma Geboren op 23-3-1816 in Hiaure en overleden op 6-8-1858 op 42 jarige leeftijd, zoon van Hendrik (Scheltus) Wiersma (1786-1832) volgt 16 en Antje (Klazes) Baarsma (1785-1841) volgt 17. bekijk

relatie met Gatske (Egberts) van der Woude in het jaar 1842

9. Gatske (Egberts) van der Woude Geboren op 11-4-1817 in Hantumhuizen en overleden op 27-1-1904 op 86 jarige leeftijd, dochter van Egbert (Ates) van der Woude (1795-1862) volgt 18 en Tjitske (Pieters) Boersma (1794-1848) volgt 19. bekijk

10. Jacob (Tjeerds) Rintjema Geboren op 3-12-1828 in Giekerk en overleden op 20-2-1905 op 76 jarige leeftijd, zoon van Tjeerd (Binnes) Rintjema (1786-1868) volgt 20 en Yttje (Jans) de Roos (1789-1886) volgt 21. bekijk

relatie met Fokeltje (Jans) Douma in het jaar 1857

11. Fokeltje (Jans) Douma Geboren op 5-6-1836 in Wanswerd en overleden op 21-2-1889 op 52 jarige leeftijd, zoon van Jan (Sybrens) Douma (1804-1842) volgt 22 en Rinske (Jacobs) Kooistra (1806-1842) volgt 23. bekijk

12. Auke (Douwes) Douma Geboren op 11-4-1820 in Metslawier en overleden op 31-12-1896 op 76 jarige leeftijd, zoon van Douwe (Jacobs) Douma (1774-1850) volgt 24 en Trijntje (Jans) Dijkstra (1780-1848) volgt 25. bekijk

relatie met Antje (Jacobs) Wiersma in het jaar 1844

13. Antje (Jacobs) Wiersma Geboren op 20-8-1823 in Anjum en overleden op 15-6-1888 op 64 jarige leeftijd, dochter van Jacob (Klazes) Wiersma (1794-1847) volgt 26 en Fokkeltje (Willems) Jaarsma (1798-1832) volgt 27. bekijk

14. Mame (Douwes) Hiemstra Geboren op 12-5-1841 in Hantum en overleden op 23-4-1929 op 87 jarige leeftijd, zoon van Douwe (Mames) Hiemstra (1802-1869) volgt 28 en Trijntje (Jans) Banga (1811-1854) volgt 29. bekijk

relatie met Doetje (Engberts) Botma in het jaar 1863

15. Doetje (Engberts) Botma Geboren op 18-4-1842 in Anjum en overleden op 5-4-1908 op 65 jarige leeftijd, dochter van Engbert (Ypes) Botma (1808-1876) volgt 30 en Wytske (Doedes) Boitsma (1809-1847) volgt 31. bekijk

Generatie 5

16. Hendrik (Scheltus) Wiersma Geboren op 22-01-1786 in Foudgum en overleden op 12-10-1832 op 46 jarige leeftijd in Holwerd, zoon van Schelte (Hendriks) Wiersma (1749) volgt 32 en Jenneke (Damianus / Domianus) (1752-1826) volgt 33. bekijk

relatie met Antje (Klazes) Baarsma in het jaar 1810

17. Antje (Klazes) Baarsma Geboren op 10-11-1785 in Ferwerd en overleden op 9-9-1841 op 55 jarige leeftijd, dochter van Klaas (Symons) Baarsma (1758-1823) volgt 34 en Hinke (Rienks) Baarsma (1757-1828) volgt 35. bekijk

18. Egbert (Ates) van der Woude Geboren in het jaar 1795 in Ternaard en overleden op 1-2-1862 op 67 jarige leeftijd in Hantum, zoon van Ate (Egberts) van der Woude (1761-1826) volgt 36 en Gaatske (Gerbens) van der Ploeg (1760) volgt 37. bekijk

relatie met Tjitske (Pieters) Boersma in het jaar 1816

19. Tjitske (Pieters) Boersma Geboren op 14-5-1794 in Ferwerd en overleden op 7-6-1848 op 54 jarige leeftijd in Hantumhuizen, dochter van Pieter (Gerbens) Boersma (????-1816) volgt 38 en Pietje (Pieters) (1764) volgt 39. bekijk

20. Tjeerd (Binnes) Rintjema Geboren in het jaar 1786 in Raard en overleden op 17-1-1868 op 82 jarige leeftijd in Dantumadeel, zoon van Binne (Tjerks) (Rintjema) (1758-1831) volgt 40 en Martje (Piers) van der Ploeg (1762-1827) volgt 41. bekijk

relatie met Yttje (Jans) de Roos in het jaar 1811

21. Yttje (Jans) de Roos Geboren op 14-02-1789 in Rinsumageest en overleden op 24-1-1886 op 96 jarige leeftijd, dochter van Jan (Jacobs) de Roos (1755-1823) volgt 42 en Trijntje (Pieters) Prins (1760-1847) volgt 43. bekijk

22. Jan (Sybrens) Douma Geboren op 20-2-1804 in Wanswerd en overleden op 14-7-1842 op 38 jarige leeftijd, zoon van Sybren (Oedses) Douma (1757-1826) volgt 44 en Geeske (Doekes) Prins (1760-1827) volgt 45. bekijk

relatie met Rinske (Jacobs) Kooistra in het jaar 1828

23. Rinske (Jacobs) Kooistra Geboren op 17-3-1806 in Roodkerk en overleden op 16-9-1842 op 36 jarige leeftijd, dochter van Jacob (Sapes) Kooistra (????) volgt 46 en Fokeltje (Hendriks) Hellenga (1782-1812) volgt 47. bekijk

24. Douwe (Jacobs) Douma Geboren in het jaar 1774 in Anjum en overleden op 22-12-1850 op 76 jarige leeftijd, zoon van Jacob (Douwes) Douma (1741-1821) volgt 48 en Rienkje (Sydses) (1747-1829) volgt 49. bekijk

relatie met Trijntje (Jans) Dijkstra in het jaar 1801

25. Trijntje (Jans) Dijkstra Geboren op 23-12-1780 in Hantum en overleden op 5-2-1848 op 67 jarige leeftijd, dochter van Jan (Freerks) Posthumus / Dijkstra (1740-1826) volgt 50 en Trijntje (Heerkes) (1747-1828) volgt 51. bekijk

26. Jacob (Klazes) Wiersma Geboren in het jaar 1794 in Anjum en overleden op 5-10-1847 op 53 jarige leeftijd in Anjum, zoon van Klaas (Rinderts) Wiersma (1752) volgt 52 en Moeder (Jans) Itskema (1765-1822) volgt 53. bekijk

relatie met Fokkeltje (Willems) Jaarsma in het jaar 1818

27. Fokkeltje (Willems) Jaarsma Geboren op 30-12-1798 in Anjum en overleden op 24-4-1832 op 33 jarige leeftijd, dochter van Willem (Lieuwes) Jaarsma (1762-1818) volgt 54 en Doutzen (Paulus) (1759-1837) volgt 55. bekijk

28. Douwe (Mames) Hiemstra Geboren op 7-7-1802 in Oosternijkerk en overleden op 31-12-1869 op 67 jarige leeftijd in Hantum, zoon van Mame (Annes) Hiemstra (1775-1831) volgt 56 en Ynske (Douwes) Tilkema (1777-1818) volgt 57. bekijk

relatie met Trijntje (Jans) Banga in het jaar 1830

29. Trijntje (Jans) Banga Geboren op 21-5-1811 in Hantumhuizen en overleden op 7-3-1854 op 42 jarige leeftijd in Oostdongeradeel, dochter van Jan (Pieters) Banga (1784-1842) volgt 58 en Hiltje (Pieters) Idzinga (1783-1841) volgt 59. bekijk

30. Engbert (Ypes) Botma Geboren op 1-3-1808 in Anjum en overleden op 18-4-1876 op 68 jarige leeftijd in Oostdongeradeel, zoon van Ype (Engberts) Botma (1782-1848) volgt 60 en Aaltje (Jans) Ynia (1785-1852) volgt 61. bekijk

relatie met Wytske (Doedes) Boitsma in het jaar 1833

31. Wytske (Doedes) Boitsma Geboren op 16-3-1809 in Nes en overleden op 19-5-1847 op 38 jarige leeftijd in Anjum, dochter van Doede (Johannes) Boitsma (1759-1826) volgt 62 en Sijke (Pieters) (1766-1832) volgt 63. bekijk

Generatie 6

32. Schelte (Hendriks) Wiersma Geboren op 28-09-1749 in foudgum, zoon van Hendrik (Hendrix) (Wiersma) (1699-1775) volgt 64 en Antje (Scheltes) (????-1783) volgt 65. bekijk

relatie met Jenneke (Damianus / Domianus) in het jaar 1774

33. Jenneke (Damianus / Domianus) Geboren op 1-10-1752 in Hantumhuizen en overleden op 22-6-1826 op 73 jarige leeftijd in Lichtaard, dochter van Damianus Dens (????) volgt 66 en Aaltje (Durks) (????) volgt 67. bekijk

34. Klaas (Symons) Baarsma Geboren in het jaar 1758 in Ternaard en overleden op 25-1-1823 op 65 jarige leeftijd in Rinsumageest, zoon van Symen (????) volgt 68 en Aaltje (????) volgt 69. bekijk

relatie met Hinke (Rienks) Baarsma in het jaar 1782

35. Hinke (Rienks) Baarsma Geboren in het jaar 1757 en overleden op 23-9-1828 op 71 jarige leeftijd, dochter van Rienk (Reins) Baarsma (????) volgt 70 en Antje (Martens) (????) volgt 71. bekijk

36. Ate (Egberts) van der Woude Geboren op 19-02-1761 in Akkerwoude en overleden op 16-10-1826 op 65 jarige leeftijd in Hantumhuizen, dochter van Egbert (Jouws) (????-1800) volgt 72 en Seyke (Ates) (????-1782) volgt 73. bekijk

Andere relaties: 1. relatie met Maria (Wytzes) Feenstra

relatie met Gaatske (Gerbens) van der Ploeg in het jaar 1792

37. Gaatske (Gerbens) van der Ploeg Geboren op 19-12-1760 in Ternaard, dochter van Gerben (Folkerts) (1737) volgt 74 en Antje (Lieuwes) (????) volgt 75. bekijk

38. Pieter (Gerbens) Boersma Overleden in het jaar 1816. bekijk

relatie met Pietje (Pieters) in het jaar 1784

39. Pietje (Pieters) Geboren op 25-3-1764 in Holwerd, dochter van Pieter (Scheltes) (????) volgt 78 en Duitske / Dijtske (Jans) (1764) volgt 79. bekijk

40. Binne (Tjerks) (Rintjema) Geboren op 18-1-1758 in Hantumhuizen en overleden op 10-12-1831 op 73 jarige leeftijd in Raard, zoon van Tjerk (Harmens) Rintjema (1725-1799) volgt 80 en Antje (Binnes) (1731-1811) volgt 81. bekijk

relatie met Martje (Piers) van der Ploeg in het jaar 1783

41. Martje (Piers) van der Ploeg Geboren in het jaar 1762 in Twijzel en overleden op 27-2-1827 op 65 jarige leeftijd in onder Betterwird, dochter van Pier (Aukes) (????) volgt 82 en Jeltje (Tjeerds) (????) volgt 83. bekijk

42. Jan (Jacobs) de Roos Geboren in het jaar 1755 en overleden op 30-12-1823 op 68 jarige leeftijd in Dantumadeel, zoon van Jacob (Pieters) de Roos (1716) volgt 84 en Aukje (Jans) (1729) volgt 85. bekijk

relatie met Trijntje (Pieters) Prins in het jaar 1780

43. Trijntje (Pieters) Prins Geboren in het jaar 1760 in Dantumadeel en overleden op 24-1-1847 op 87 jarige leeftijd. bekijk

44. Sybren (Oedses) Douma Geboren in het jaar 1757 en overleden op 19-10-1826 op 69 jarige leeftijd in Wanswerd, zoon van Oeds (Sybrens) (????-1811) volgt 88 en Lieuwkje (Linses) (1726-1807) volgt 89. bekijk

relatie met Geeske (Doekes) Prins

45. Geeske (Doekes) Prins Geboren in het jaar 1760 in Birdaard en overleden op 20-2-1827 op 67 jarige leeftijd in Wanswerd, dochter van Doeke (Piers) (1725) volgt 90 en Trijntje (Johannes) Schonenburg (1722) volgt 91. bekijk

46. Jacob (Sapes) Kooistra Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Sape (Rinses) Kooistra (1755-1817) volgt 92 en Rinske (Jitzes) Spar (1751-1814) volgt 93. bekijk

Andere relaties: relatie met Sjoukje (Harmens) Rintjema

relatie met Fokeltje (Hendriks) Hellenga in het jaar 1805

47. Fokeltje (Hendriks) Hellenga Geboren op 6-7-1782 in Birdaard en overleden op 4-7-1812 op 29 jarige leeftijd in Hallum, dochter van Hendrik (Pieters) Hellenga (????-1817) volgt 94 en Sara (Martens) Hellinga (????) volgt 95. bekijk

48. Jacob (Douwes) Douma Geboren op 06-08-1741 in Anjum en overleden op 7-5-1821 op 79 jarige leeftijd in Anjum, zoon van Douwe (Johannes) (1700) volgt 96 en Lysbert (Thijssens) (????) volgt 97. bekijk

relatie met Rienkje (Sydses) in het jaar 1768

49. Rienkje (Sydses) Geboren op 24-12-1747 in Anjum en overleden op 31-1-1829 op 81 jarige leeftijd in Anjum, zoon van Syds (Oebeles) (1698) volgt 98 en Aukje (Klazes) (????) volgt 99. bekijk

50. Jan (Freerks) Posthumus / Dijkstra Geboren in het jaar 1740 en overleden op 10-01-1826 op 86 jarige leeftijd in Oostmahorn, zoon van Freerk (Jans) (????) volgt 100 en Tjitske (????) volgt 101. bekijk

relatie met Trijntje (Heerkes) in het jaar 1767

51. Trijntje (Heerkes) Geboren in het jaar 1747 in Hantumhuizen en overleden op 26-03-1828 op 81 jarige leeftijd in Oostdongeradeel, dochter van Heerke (Dirks) (????) volgt 102 en Geertje (Harms) (????) volgt 103. bekijk

52. Klaas (Rinderts) Wiersma Geboren in het jaar 1752 in Anjum, zoon van Rindert (Klazes) (1718) volgt 104 en Sibbeltje (Annes) (????) volgt 105. bekijk

relatie met Moeder (Jans) Itskema in het jaar 1789

53. Moeder (Jans) Itskema Geboren op 31-10-1765 in Nijkerk en overleden op 11-05-1822 op 56 jarige leeftijd in Oostdongeradeel, dochter van Jan (Jacobs) Idskema (????) volgt 106 en Sijke (Klazes) (????) volgt 107. bekijk

Andere relaties: relatie met Jille (Jacobs) de Boer in het jaar 1812

54. Willem (Lieuwes) Jaarsma Geboren op 14-2-1762 in Oosternijkerk en overleden op 12-1-1818 op 55 jarige leeftijd in Anjum, zoon van Lieuwe (Jans) (????) volgt 108 en Grietje (Willems) (????) volgt 109. bekijk

relatie met Doutzen (Paulus) in het jaar 1783

55. Doutzen (Paulus) Geboren op 11-05-1759 in Oostrum en overleden op 18-05-1837 op 78 jarige leeftijd in Anjum, dochter van Paulus (Baukes) (????) volgt 110 en Vroukjen (Hiddes) (????) volgt 111. bekijk

56. Mame (Annes) Hiemstra Geboren op 21-3-1775 in Oosternijkerk en overleden op 9-8-1831 op 56 jarige leeftijd in Hantumhuizen, zoon van Anne (Menzes) Hiemstra (1735-1812) volgt 112 en Doetje (Mames) (1739-1823) volgt 113. bekijk

relatie met Ynske (Douwes) Tilkema in het jaar 1800

57. Ynske (Douwes) Tilkema Geboren op 02-10-1777 in Oosternijkerk en overleden op 29-6-1818 op 40 jarige leeftijd, dochter van Douwe (Pieters) Tilkema (????) volgt 114 en Fetje (Jans) (1745-1825) volgt 115. bekijk

58. Jan (Pieters) Banga Geboren in het jaar 1784 in Hantumhuizen en overleden op 11-2-1842 op 58 jarige leeftijd, zoon van Pytter (Lieuwes) van Marren (1753) volgt 116 en Aafke (Jans) Banga (1755-1837) volgt 117. bekijk

relatie met Hiltje (Pieters) Idzinga in het jaar 1805

59. Hiltje (Pieters) Idzinga Geboren in het jaar 1783 in Hiaure en overleden op 3-7-1841 op 58 jarige leeftijd in Oostdongeradeel, dochter van Pieter (Douwes) Idsinga (1750-1827) volgt 118 en Trijntje (Theunis) Banga (1748-1822) volgt 119. bekijk

60. Ype (Engberts) Botma Geboren op 1-5-1782 in Ezumazijl en overleden op 1-6-1848 op 66 jarige leeftijd in Anjum, zoon van Engbert (Lieuwes) (1745-1804) volgt 120 en Grietje (Harmannus) Botma (1748-1840) volgt 121. bekijk

relatie met Aaltje (Jans) Ynia in het jaar 1807

61. Aaltje (Jans) Ynia Geboren op 14-10-1785 in Metslawier en overleden op 17-11-1852 op 67 jarige leeftijd in Anjum, dochter van Jan (Sybrens) Ynia (1750-1813) volgt 122 en Tjitske (Jacobus) Ynia (1747-1834) volgt 123. bekijk

62. Doede (Johannes) Boitsma Geboren in het jaar 1759 in Nes en overleden op 23-9-1826 op 67 jarige leeftijd, zoon van Johannes (Tades) (Boitsma) (1726-1762) volgt 124 en Martijntje (Jacobs) (1721-1805) volgt 125. bekijk

relatie met Sijke (Pieters) in het jaar 1786

63. Sijke (Pieters) Geboren in het jaar 1766 in Oosternijkerk en overleden op 13-1-1832 op 66 jarige leeftijd, dochter van Pieter (Jacobs) (????) volgt 126 en Hylkje (Jacobs) (????) volgt 127. bekijk

Generatie 7

64. Hendrik (Hendrix) (Wiersma) Geboren op 29-10-1699 in Foudgum en overleden op 3-10-1775 op 75 jarige leeftijd in Foudgum, dochter van Hendrik (Hendriks) (????) volgt 128 en Antje (Tjeerds) (????) volgt 129. bekijk

relatie met Antje (Scheltes) in het jaar 1741

65. Antje (Scheltes) Geboortedatum onbekend en overleden op 26-10-1783. bekijk

66. Damianus Dens Geboren in Engwierum. bekijk

Andere relaties: relatie met Trijntje (Lieuwes) in het jaar 1759

relatie met Aaltje (Durks) in het jaar 1752

67. Aaltje (Durks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

68. Symen Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Aaltje

69. Aaltje Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

70. Rienk (Reins) Baarsma Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Rein (Rienks) (1697) volgt 140. bekijk

relatie met Antje (Martens) in het jaar 1748

71. Antje (Martens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

72. Egbert (Jouws) Geboortedatum onbekend en overleden op 24-2-1800 in Dantumadeel. bekijk

Andere relaties: relatie met Stijntje (Eintes) in het jaar 1783

relatie met Seyke (Ates)

73. Seyke (Ates) Geboortedatum onbekend en overleden op 17-5-1782. bekijk

74. Gerben (Folkerts) Geboren in het jaar 1737 in Ternaard, zoon van Folkert (Gerbens) (1704) volgt 148 en Trijntje (Durx) (????) volgt 149. bekijk

relatie met Antje (Lieuwes) in het jaar 1759

75. Antje (Lieuwes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Lieuwe (Marks) (1696) volgt 150 en Gaatske (Aarnts) (????) volgt 151. bekijk

78. Pieter (Scheltes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Duitske / Dijtske (Jans)

79. Duitske / Dijtske (Jans) Geboren op 25-3-1764 in Holwerd. bekijk

80. Tjerk (Harmens) Rintjema Geboren in het jaar 1725 in Hantumhuizen en overleden op 20-4-1799 op 74 jarige leeftijd in Betterwird, zoon van Harmen (Idzes) Sjoorda (Rintjema) (1692-1748) volgt 160 en Adriaantje (Tjerks) (????) volgt 161. bekijk

relatie met Antje (Binnes) in het jaar 1749

81. Antje (Binnes) Geboren in het jaar 1731 en overleden op 17-9-1811 op 80 jarige leeftijd in Betterwird, dochter van Binne (Martens) (1669-1767) volgt 162 en Tjitske (Baukes) Faber (1699-1750) volgt 163. bekijk

82. Pier (Aukes) Geboren in Twijzel. bekijk

Andere relaties: relatie met Grietje (Jacobs)

relatie met Jeltje (Tjeerds)

83. Jeltje (Tjeerds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

84. Jacob (Pieters) de Roos Geboren in het jaar 1716, zoon van Pieter (Jans) de Roos (1673) volgt 168. bekijk

relatie met Aukje (Jans)

85. Aukje (Jans) Geboren in het jaar 1729. bekijk

88. Oeds (Sybrens) Geboortedatum onbekend en overleden op 9-4-1811 in Wanswerd. bekijk

relatie met Lieuwkje (Linses) in het jaar 1760

89. Lieuwkje (Linses) Geboren in het jaar 1726 in Leeuwarden? en overleden op 23-10-1807 op 81 jarige leeftijd in Wanswerd. bekijk

90. Doeke (Piers) Geboren in het jaar 1725 in Birdaard, zoon van Pier (Abels) (????) volgt 180 en Aagtje (Pieters) (????) volgt 181. bekijk

relatie met Trijntje (Johannes) Schonenburg in het jaar 1746

91. Trijntje (Johannes) Schonenburg Geboren op 29-3-1722 in Rinsumageest, dochter van Johannes (Johannes) Schonenburg (1694) volgt 182 en Dieuke (Tonnis) (1695) volgt 183. bekijk

92. Sape (Rinses) Kooistra Geboren op 8-6-1755 en overleden op 21-10-1817 op 62 jarige leeftijd, zoon van Rinse (Jacobs) (????) volgt 184 en Ibbeltie (Cornelis) (????) volgt 185. bekijk

relatie met Rinske (Jitzes) Spar in het jaar 1779

93. Rinske (Jitzes) Spar Geboren op 17-10-1751 in Marssum en overleden op 26-07-1814 op 62 jarige leeftijd in Birdaard, dochter van Jitze Spar (????) volgt 186 en Fokje (Hessels) (????) volgt 187. bekijk

94. Hendrik (Pieters) Hellenga Geboortedatum onbekend en overleden op 11-11-1817 in Birdaard. bekijk

relatie met Sara (Martens) Hellinga in het jaar 1773

95. Sara (Martens) Hellinga Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Marten (Luitjens) Hellinga (1708) volgt 190 en Ymkjen (Gosses) (????) volgt 191. bekijk

96. Douwe (Johannes) Geboren op -7-1700 in Anjum, zoon van Johannes (Douwes) (1664) volgt 192 en Rinske (Douwes) (????) volgt 193. bekijk

relatie met Lysbert (Thijssens) in het jaar 1732

97. Lysbert (Thijssens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Thijs (Thomas) (????) volgt 194 en Ytje (Taekes) (????) volgt 195. bekijk

98. Syds (Oebeles) Geboren op 28-08-1698 in Morra, zoon van Oebele (Siedses) (????) volgt 196. bekijk

Andere relaties: relatie met Riensk (Jans)

relatie met Aukje (Klazes)

99. Aukje (Klazes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

100. Freerk (Jans) Geboren in Burum. bekijk

relatie met Tjitske

101. Tjitske Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

102. Heerke (Dirks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Geertje (Harms)

103. Geertje (Harms) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

104. Rindert (Klazes) Geboren op -5-1718 in Anjum, zoon van Klaas (Rinnerts) (????) volgt 208 en Gertje (Dirks) (????) volgt 209. bekijk

Andere relaties: relatie met Antje (Jans) in het jaar 1760

relatie met Sibbeltje (Annes) in het jaar 1747

105. Sibbeltje (Annes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

106. Jan (Jacobs) Idskema Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Sijke (Klazes)

107. Sijke (Klazes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

108. Lieuwe (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Grietje (Willems) in het jaar 1751

109. Grietje (Willems) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

110. Paulus (Baukes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Vroukjen (Hiddes) in het jaar 1757

111. Vroukjen (Hiddes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

112. Anne (Menzes) Hiemstra Geboren in het jaar 1735 in Ee en overleden op 26-8-1812 op 77 jarige leeftijd in mairie Metslawier, zoon van Minze (Annes) Kingma (1700) volgt 224 en Gertje (Willems) (????) volgt 225. bekijk

relatie met Doetje (Mames) in het jaar 1764

113. Doetje (Mames) Geboren in het jaar 1739 en overleden op 2-5-1823 op 84 jarige leeftijd in Westdongeradeel, dochter van Mame (Pieters) (????) volgt 226 en Grietje (Pieters) (????) volgt 227. bekijk

114. Douwe (Pieters) Tilkema Geboren in Oosternijkerk. bekijk

relatie met Fetje (Jans) in het jaar 1771

115. Fetje (Jans) Geboren in het jaar 1745 en overleden op 28-10-1825 op 80 jarige leeftijd in Westdongeradeel, dochter van Jan (Sjoerds) (????) volgt 230 en Ynske (Lammerts) (????) volgt 231. bekijk

116. Pytter (Lieuwes) van Marren Geboren op 2-11-1753 in Aalsum, zoon van Lieuwe (Pytters) van Marren (1743-1807) volgt 232 en Ybeltje (Symons) (????) volgt 233. bekijk

relatie met Aafke (Jans) Banga in het jaar 1777

117. Aafke (Jans) Banga Geboren in het jaar 1755 en overleden op 4-12-1837 op 82 jarige leeftijd, dochter van Jan (Idzes) Banga (1732-1803) volgt 234 en Antje (Harkes) (????) volgt 235. bekijk

118. Pieter (Douwes) Idsinga Geboren in het jaar 1750 in onder Ee en overleden op 9-7-1827 op 77 jarige leeftijd in Hiaure, zoon van Douwe (Doekes) (????) volgt 236 en Hiltje (Sjoerds) (????) volgt 237. bekijk

relatie met Trijntje (Theunis) Banga in het jaar 1774

119. Trijntje (Theunis) Banga Geboren op 8-11-1748 in Hantum en overleden op 7-7-1822 op 73 jarige leeftijd in Hantumhuizen, dochter van Theunis (Idses) Banga (1719) volgt 238 en Trijntje (Bottes) (1725) volgt 239. bekijk

120. Engbert (Lieuwes) Geboren op 10-5-1745 in Ezumazijl en overleden in het jaar 1804 op 58 jarige leeftijd in Ezumazijl, zoon van Lieuwe (IJpes) (1706-1787) volgt 240 en Marta (Engberts) (1713-1779) volgt 241. bekijk

relatie met Grietje (Harmannus) Botma in het jaar 1770

121. Grietje (Harmannus) Botma Geboren op 8-9-1748 in Morra en overleden op 6-3-1840 op 91 jarige leeftijd in Anjum, dochter van Harmannus (Sakes) Botma (1711) volgt 242 en Antje (Zydses) Doma (????) volgt 243. bekijk

122. Jan (Sybrens) Ynia Geboren in het jaar 1750 en overleden op 10-12-1813 op 63 jarige leeftijd in Metslawier. bekijk

relatie met Tjitske (Jacobus) Ynia in het jaar 1774

123. Tjitske (Jacobus) Ynia Geboren in het jaar 1747 en overleden op 24-3-1834 op 87 jarige leeftijd, dochter van Jacobus (Hermannus) Ynia (????) volgt 246 en Aaltje (Fokkes) (????) volgt 247. bekijk

124. Johannes (Tades) (Boitsma) Geboren in het jaar 1726 in Nes en overleden op 23-12-1762 op 36 jarige leeftijd. bekijk

relatie met Martijntje (Jacobs) in het jaar 1756

125. Martijntje (Jacobs) Geboren in het jaar 1721 en overleden in het jaar 1805 op 84 jarige leeftijd. bekijk

126. Pieter (Jacobs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Hylkje (Jacobs)

127. Hylkje (Jacobs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

Generatie 8

128. Hendrik (Hendriks) Overleden in Foudgum. bekijk

relatie met Antje (Tjeerds) in het jaar 1695

129. Antje (Tjeerds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

140. Rein (Rienks) Geboren in het jaar 1697 in Beers, zoon van Rienth (Sierks) (????) volgt 280 en Sjoukje (Jans) (????) volgt 281. bekijk

148. Folkert (Gerbens) Geboren in het jaar 1704 in Ternaard, zoon van Gerben (Folkerts) (1678) volgt 296 en Aafke (Douwes) (????) volgt 297. bekijk

relatie met Trijntje (Durx) in het jaar 1736

149. Trijntje (Durx) Geboren in EE. bekijk

150. Lieuwe (Marks) Geboren in het jaar 1696 in Ternaard, zoon van Mark (Johannes) (????) volgt 300 en Meints (Lieuwes) (????) volgt 301. bekijk

relatie met Gaatske (Aarnts) in het jaar 1725

151. Gaatske (Aarnts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

160. Harmen (Idzes) Sjoorda (Rintjema) Geboren in het jaar 1692 in Dokkum en overleden in het jaar 1748 op 56 jarige leeftijd in Aalzum, zoon van Ids (Jans) Sjoorda (1650-1711) volgt 320 en Sijke (Johannes) (1665-1750) volgt 321. bekijk

relatie met Adriaantje (Tjerks) in het jaar 1719

161. Adriaantje (Tjerks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Tjerk (Abes) Rintjema (????) volgt 322 en Geertje (Jans) van der Meij (????) volgt 323. bekijk

162. Binne (Martens) Geboren in het jaar 1669 in Dantumawoude en overleden op 16-6-1767 op 98 jarige leeftijd, zoon van Marten (Binnes) (1665-1730) volgt 324 en Sjouck (Wygers) (1667-1741) volgt 325. bekijk

relatie met Tjitske (Baukes) Faber in het jaar 1724

163. Tjitske (Baukes) Faber Geboren in het jaar 1699 en overleden in het jaar 1750 op 51 jarige leeftijd, dochter van Baucke (Beernts) Faber (????) volgt 326 en Antje (Beernts) van der Meij (????) volgt 327. bekijk

168. Pieter (Jans) de Roos Geboren in het jaar 1673, zoon van Jan (Jacobs) de Roos (1641) volgt 336 en Annecke (Hanses) (1628-1678) volgt 337. bekijk

180. Pier (Abels) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Aagtje (Pieters)

181. Aagtje (Pieters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

182. Johannes (Johannes) Schonenburg Geboren op 2-9-1694 in Rinsumageest, zoon van Johannes (Tjebbes) Schonenburg (????) volgt 364 en Ymkje Sybrens (????) volgt 365. bekijk

relatie met Dieuke (Tonnis) in het jaar 1719

183. Dieuke (Tonnis) Geboren in het jaar 1695. bekijk

184. Rinse (Jacobs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Ibbeltie (Cornelis) in het jaar 1741

185. Ibbeltie (Cornelis) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

186. Jitze Spar Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Fokje (Hessels)

187. Fokje (Hessels) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

190. Marten (Luitjens) Hellinga Geboren in het jaar 1708 in Birdaard, zoon van Luitzen (Eelzes) Hellinga (1675) volgt 380 en Trijntje (Martens) Schilsma (????) volgt 381. bekijk

relatie met Ymkjen (Gosses)

191. Ymkjen (Gosses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

192. Johannes (Douwes) Geboren op 3-1-1664 in Ee, zoon van Douwe (Johannes) (????) volgt 384 en Auck (Rinzes) (????) volgt 385. bekijk

relatie met Rinske (Douwes)

193. Rinske (Douwes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

194. Thijs (Thomas) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Ytje (Taekes) in het jaar 1706

195. Ytje (Taekes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

196. Oebele (Siedses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

208. Klaas (Rinnerts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Gertje (Dirks) in het jaar 1708

209. Gertje (Dirks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

224. Minze (Annes) Kingma Geboren in het jaar 1700, zoon van Anne (Minses) (????) volgt 448 en Ydtie Bernardus (????-1713) volgt 449. bekijk

relatie met Gertje (Willems) in het jaar 1721

225. Gertje (Willems) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

226. Mame (Pieters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Grietje (Pieters)

227. Grietje (Pieters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

230. Jan (Sjoerds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Ynske (Lammerts) in het jaar 1726

231. Ynske (Lammerts) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

232. Lieuwe (Pytters) van Marren Geboren in het jaar 1743 en overleden op 21-2-1807 op 64 jarige leeftijd. bekijk

relatie met Ybeltje (Symons)

233. Ybeltje (Symons) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

234. Jan (Idzes) Banga Geboren op 30-09-1732 in Hantumhuizen en overleden op 2-2-1803 op 70 jarige leeftijd, zoon van Ids (Jans) Banga (1697-1758) volgt 468. bekijk

Andere relaties: relatie met Maaike (Harkes) in het jaar 1754

relatie met Antje (Harkes) in het jaar 1752

235. Antje (Harkes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

236. Douwe (Doekes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Hiltje (Sjoerds)

237. Hiltje (Sjoerds) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

238. Theunis (Idses) Banga Geboren op 3-2-1719 in Hantum, zoon van Ids (Hessels) Banga (1668) volgt 476 en Rixtje (Jans) (????) volgt 477. bekijk

relatie met Trijntje (Bottes) in het jaar 1746

239. Trijntje (Bottes) Geboren op 24-3-1725 in Hantumhuizen, dochter van Botte (Jans) (????-1759) volgt 478 en Trijntje (Dirks) (????) volgt 479. bekijk

240. Lieuwe (IJpes) Geboren op 19-12-1706 in Anjum en overleden op 17-11-1787 op 80 jarige leeftijd in Anjum, zoon van IJpe (Jacobs) van Munnekezijl (1675-1732) volgt 480 en Rinske (Lieuwes) van Anjum (????-1745) volgt 481. bekijk

relatie met Marta (Engberts) in het jaar 1738

241. Marta (Engberts) Geboren in het jaar 1713 in Schiermonnikoog en overleden in het jaar 1779 op 66 jarige leeftijd, dochter van Engbert (Jans) Toren (????) volgt 482 en Trijntje (Haikes) Mellema (????) volgt 483. bekijk

242. Harmannus (Sakes) Botma Geboren in het jaar 1711 in Morra, zoon van Sake (Gerrits) Botma (1681-1751) volgt 484 en Grietje Reneman (1686-1738) volgt 485. bekijk

relatie met Antje (Zydses) Doma in het jaar 1747

243. Antje (Zydses) Doma Geboren in Lioessens. bekijk

246. Jacobus (Hermannus) Ynia Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Hermannus (Atzos) Ynia (????) volgt 492 en Romkje (Poppes) (????) volgt 493. bekijk

relatie met Aaltje (Fokkes) in het jaar 1729

247. Aaltje (Fokkes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

Generatie 9

280. Rienth (Sierks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Sjoukje (Jans) in het jaar 1685

281. Sjoukje (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

296. Gerben (Folkerts) Geboren in het jaar 1678 in Ternaard, zoon van Folkert (Hanses) (1643) volgt 592 en Dettie (Gerbens) (????) volgt 593. bekijk

relatie met Aafke (Douwes) in het jaar 1702

297. Aafke (Douwes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

300. Mark (Johannes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Meints (Lieuwes) in het jaar 1693

301. Meints (Lieuwes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

320. Ids (Jans) Sjoorda Geboren in het jaar 1650 in Oosternijkerk en overleden in het jaar 1711 op 61 jarige leeftijd, zoon van Jan (Idzes) (????) volgt 640 en Antje (Harmens) Onga (????) volgt 641. bekijk

relatie met Sijke (Johannes)

321. Sijke (Johannes) Geboren in het jaar 1665 in Oosternijkerk en overleden in het jaar 1750 op 85 jarige leeftijd. bekijk

322. Tjerk (Abes) Rintjema Geboorte- en overlijdendatum onbekend, kind van Abe (Upts) (1625-1672) volgt 644 en Sijcke (Tjerks) (????) volgt 645. bekijk

relatie met Geertje (Jans) van der Meij

323. Geertje (Jans) van der Meij Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

324. Marten (Binnes) Geboren in het jaar 1665 in Akkerwoude en overleden op 17-2-1730 op 65 jarige leeftijd, zoon van Binne (Geerts) (1630-1670) volgt 648 en Wytske (Johannes) (1630-1670) volgt 649. bekijk

relatie met Sjouck (Wygers) in het jaar 1688

325. Sjouck (Wygers) Geboren in het jaar 1667 in Murmerwoude en overleden op 22-3-1741 op 74 jarige leeftijd, dochter van Wyger (Johannes) (1630-1694) volgt 650 en Ymck (Harts) (1632-1671) volgt 651. bekijk

326. Baucke (Beernts) Faber Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Antje (Beernts) van der Meij

327. Antje (Beernts) van der Meij Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Beert (Dirks) van der Meij (????) volgt 654. bekijk

336. Jan (Jacobs) de Roos Geboren in het jaar 1641. bekijk

relatie met Annecke (Hanses)

337. Annecke (Hanses) Geboren in het jaar 1628 in Leeuwarden en overleden op 11-10-1678 op 50 jarige leeftijd in Leeuwarden. bekijk

364. Johannes (Tjebbes) Schonenburg Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Ymkje Sybrens in het jaar 1681

365. Ymkje Sybrens Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

380. Luitzen (Eelzes) Hellinga Geboren in het jaar 1675, zoon van Eelse (Douwes) (????) volgt 760 en Janke (Luytsens) (????) volgt 761. bekijk

relatie met Trijntje (Martens) Schilsma in het jaar 1707

381. Trijntje (Martens) Schilsma Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Marten (Sipkes) ?misschien? (????) volgt 762. bekijk

384. Douwe (Johannes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Auck (Rinzes)

385. Auck (Rinzes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

448. Anne (Minses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Ydtie Bernardus

449. Ydtie Bernardus Geboortedatum onbekend en overleden op 18-6-1713 in Morra. bekijk

468. Ids (Jans) Banga Geboren op 6-6-1697 en overleden op 13-10-1758 op 61 jarige leeftijd in Hantumhuizen, zoon van Jan (Idzes) Banga (1654) volgt 936 en Hiske (Gerlofs) (????) volgt 937. bekijk

476. Ids (Hessels) Banga Geboren in het jaar 1668 in Hantumhuizen, zoon van Hessel (Idses) (????) volgt 952 en Welmoed (Jans) (????) volgt 953. bekijk

Andere relaties: relatie met Trijntje (Jans) in het jaar 1695

relatie met Rixtje (Jans) in het jaar 1709

477. Rixtje (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

478. Botte (Jans) Overleden in het jaar 1759 in Hantumhuizen. bekijk

relatie met Trijntje (Dirks)

479. Trijntje (Dirks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

480. IJpe (Jacobs) van Munnekezijl Geboren in het jaar 1675 in Ezumazijl en overleden in het jaar 1732 op 57 jarige leeftijd. bekijk

relatie met Rinske (Lieuwes) van Anjum in het jaar 1700

481. Rinske (Lieuwes) van Anjum Overleden in het jaar 1745. bekijk

482. Engbert (Jans) Toren Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Trijntje (Haikes) Mellema

483. Trijntje (Haikes) Mellema Geboren in Schiermonnikoog, dochter van Haike (Tammes) Mellema (????) volgt 966 en Geertruid (Teunis) Borst (????) volgt 967. bekijk

484. Sake (Gerrits) Botma Geboren in het jaar 1681 in Oosternijkerk en overleden in het jaar 1751 op 70 jarige leeftijd in Oosternijker, zoon van Gerrit (Sakes) (Botma) (1651-1735) volgt 968 en Jantje (Nammes) Botma (????) volgt 969. bekijk

relatie met Grietje Reneman in het jaar 1715

485. Grietje Reneman Geboren in het jaar 1686 en overleden op 20-6-1738 op 52 jarige leeftijd in Oosternijkerk, dochter van Hermanus (Hermanus) Reneman (1655-1720) volgt 970 en Trijntje (Jacobs) (1658-1691) volgt 971. bekijk

492. Hermannus (Atzos) Ynia Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Atzo (Hermannus) Ynia (1648-1691) volgt 984 en Cornelia (Augustinus) Rickinga (????) volgt 985. bekijk

relatie met Romkje (Poppes)

493. Romkje (Poppes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Popke (Sybes) (????) volgt 986 en Tjitske (Doedes) (????) volgt 987. bekijk

Generatie 10

592. Folkert (Hanses) Geboren in het jaar 1643 in Ternaard, zoon van Hans (Folckerts) (????-1669) volgt 1184 en Aaltie (Hettis) (????) volgt 1185. bekijk

Andere relaties: relatie met Auck (Jans) in het jaar 1668

relatie met Dettie (Gerbens) in het jaar 1668

593. Dettie (Gerbens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

640. Jan (Idzes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Antje (Harmens) Onga

641. Antje (Harmens) Onga Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

644. Abe (Upts) Geboren in het jaar 1625 in Wanswerd en overleden in het jaar 1672 op 47 jarige leeftijd, zoon van Upt (Joukez) (????) volgt 1288 en Sipk (Abbedr.) Donia (????) volgt 1289. bekijk

relatie met Sijcke (Tjerks)

645. Sijcke (Tjerks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

648. Binne (Geerts) Geboren in het jaar 1630 in Veenwouden en overleden op 18-5-1670 op 40 jarige leeftijd in Akkerwoude. bekijk

relatie met Wytske (Johannes)

649. Wytske (Johannes) Geboren in het jaar 1630 en overleden in het jaar 1670 op 40 jarige leeftijd, dochter van Johannes (Wygers) (1615-1670) volgt 1298 en Geeske (Tjebbes) (1605-1670) volgt 1299. bekijk

650. Wyger (Johannes) Geboren in het jaar 1630 in Murmerwoude en overleden in het jaar 1694 op 64 jarige leeftijd, zoon van Johannes (Wygers) (1615-1670) volgt 1300 en Geeske (Tjebbes) (1605-1670) volgt 1301. bekijk

relatie met Ymck (Harts) in het jaar 1660

651. Ymck (Harts) Geboren in het jaar 1632 in Murmerwoude en overleden op 15-4-1671 op 39 jarige leeftijd, dochter van Hart (Deddes) (????) volgt 1302 en Antie (Sytzes) (????) volgt 1303. bekijk

654. Beert (Dirks) van der Meij Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

760. Eelse (Douwes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Hellinga (????) volgt 1520. bekijk

relatie met Janke (Luytsens)

761. Janke (Luytsens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

762. Marten (Sipkes) ?misschien? Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

936. Jan (Idzes) Banga Geboren in het jaar 1654, zoon van Ids (Hessels) (Banga) (1610-1657) volgt 1872 en Antje (Pieters) (????) volgt 1873. bekijk

relatie met Hiske (Gerlofs) in het jaar 1694

937. Hiske (Gerlofs) Geboren in Waaxens. bekijk

952. Hessel (Idses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Ids (Hessels) (Banga) (1610-1657) volgt 1904. bekijk

relatie met Welmoed (Jans) in het jaar 1664

953. Welmoed (Jans) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

966. Haike (Tammes) Mellema Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Geertruid (Teunis) Borst

967. Geertruid (Teunis) Borst Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Teunis (Geerts) Borst (????) volgt 1934 en Geesje (Hylkens) (????) volgt 1935. bekijk

968. Gerrit (Sakes) (Botma) Geboren in het jaar 1651 in Morra en overleden in het jaar 1735 op 84 jarige leeftijd, kind van Sake (Gabes) (Botma) (1604-1652) volgt 1936 en Aukje (Gerrits) Roorda (????) volgt 1937. bekijk

relatie met Jantje (Nammes) Botma

969. Jantje (Nammes) Botma Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

970. Hermanus (Hermanus) Reneman Geboren in het jaar 1655 in Morra en overleden in het jaar 1720 op 65 jarige leeftijd in Nijkerk, kind van Hermanus (Hermanus) Reneman (1633-1682) volgt 1940 en Janke Hilarus (????) volgt 1941. bekijk

relatie met Trijntje (Jacobs) in het jaar 1684

971. Trijntje (Jacobs) Geboren in het jaar 1658 in Bollingawier en overleden op 1-3-1691 op 33 jarige leeftijd. bekijk

984. Atzo (Hermannus) Ynia Geboren in het jaar 1648 in Harlingen en overleden in het jaar 1691 op 43 jarige leeftijd in Suameer, zoon van Harmen (Atses) Ynia (????) volgt 1968 en Magdaleentje (Jurjens) (????) volgt 1969. bekijk

relatie met Cornelia (Augustinus) Rickinga in het jaar 1672

985. Cornelia (Augustinus) Rickinga Geboorte- en overlijdendatum onbekend, kind van Auke Rickinga (????) volgt 1970. bekijk

986. Popke (Sybes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Tjitske (Doedes)

987. Tjitske (Doedes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

Generatie 11

1184. Hans (Folckerts) Geboortedatum onbekend en overleden op 29-1-1669. bekijk

relatie met Aaltie (Hettis) in het jaar 1639

1185. Aaltie (Hettis) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1288. Upt (Joukez) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Sipk (Abbedr.) Donia

1289. Sipk (Abbedr.) Donia Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Abbe (Lolkez.) Donia (????) volgt 2578 en Aef (Sytsedr.) Ropta (????) volgt 2579. bekijk

1298. Johannes (Wygers) Geboren in het jaar 1615 en overleden op 31-8-1670 op 55 jarige leeftijd in Damwoude, zoon van Wyger (Folckerts) (1558-1623) volgt 2596 en Mary (Aebeles) (1560-1635) volgt 2597. bekijk

relatie met Geeske (Tjebbes)

1299. Geeske (Tjebbes) Geboren in het jaar 1605 in Boornbergum en overleden in het jaar 1670 op 65 jarige leeftijd in Damwoude, dochter van Tjebbe (Michiels) (????) volgt 2598 en Antie (Hendriks) (????) volgt 2599. bekijk

1300. Johannes (Wygers) Geboren in het jaar 1615 en overleden op 31-8-1670 op 55 jarige leeftijd in Damwoude, zoon van Wyger (Folckerts) (1558-1623) volgt 2600 en Mary (Aebeles) (1560-1635) volgt 2601. bekijk

relatie met Geeske (Tjebbes)

1301. Geeske (Tjebbes) Geboren in het jaar 1605 in Boornbergum en overleden in het jaar 1670 op 65 jarige leeftijd in Damwoude, dochter van Tjebbe (Michiels) (????) volgt 2602 en Antie (Hendriks) (????) volgt 2603. bekijk

1302. Hart (Deddes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Antie (Sytzes)

1303. Antie (Sytzes) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1520. Hellinga Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1872. Ids (Hessels) (Banga) Geboren in het jaar 1610 en overleden in het jaar 1657 op 47 jarige leeftijd, kind van Hessel (Dirks) (Banga) (1580) volgt 3744 en Yd (Idses) (????) volgt 3745. bekijk

relatie met Antje (Pieters)

1873. Antje (Pieters) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1904. Ids (Hessels) (Banga) Geboren in het jaar 1610 en overleden in het jaar 1657 op 47 jarige leeftijd, kind van Hessel (Dirks) (Banga) (1580) volgt 3808 en Yd (Idses) (????) volgt 3809. bekijk

1934. Teunis (Geerts) Borst Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Geert Borst (????) volgt 3868. bekijk

relatie met Geesje (Hylkens)

1935. Geesje (Hylkens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1936. Sake (Gabes) (Botma) Geboren in het jaar 1604 en overleden in het jaar 1652 op 48 jarige leeftijd, zoon van Gabe (Wiegers) (Botma) (1580-1643) volgt 3872 en Antje (Sakes) Boelema (1578-1627) volgt 3873. bekijk

relatie met Aukje (Gerrits) Roorda

1937. Aukje (Gerrits) Roorda Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Gerrit (Jans) Roorda (????) volgt 3874. bekijk

1940. Hermanus (Hermanus) Reneman Geboren in het jaar 1633 en overleden in het jaar 1682 op 49 jarige leeftijd, zoon van Hermanus (Kerstijans) Reneman (1600) volgt 3880 en Grietje (Harmanni) Colde (????) volgt 3881. bekijk

relatie met Janke Hilarus in het jaar 1654

1941. Janke Hilarus Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Johannes Hilarus (1597-1670) volgt 3882. bekijk

1968. Harmen (Atses) Ynia Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Magdaleentje (Jurjens)

1969. Magdaleentje (Jurjens) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

1970. Auke Rickinga Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

Generatie 12

2578. Abbe (Lolkez.) Donia Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Lolcke (Abbes) Donia (????) volgt 5156. bekijk

relatie met Aef (Sytsedr.) Ropta

2579. Aef (Sytsedr.) Ropta Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2596. Wyger (Folckerts) Geboren in het jaar 1558 en overleden in het jaar 1623 op 65 jarige leeftijd. bekijk

relatie met Mary (Aebeles) in het jaar 1585

2597. Mary (Aebeles) Geboren in het jaar 1560 en overleden in het jaar 1635 op 75 jarige leeftijd in Damwoude, dochter van Aebele (Geerts) (1534) volgt 5194 en Luydts (Gatses) (1532-1602) volgt 5195. bekijk

2598. Tjebbe (Michiels) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Antie (Hendriks)

2599. Antie (Hendriks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

2600. Wyger (Folckerts) Geboren in het jaar 1558 en overleden in het jaar 1623 op 65 jarige leeftijd. bekijk

relatie met Mary (Aebeles) in het jaar 1585

2601. Mary (Aebeles) Geboren in het jaar 1560 en overleden in het jaar 1635 op 75 jarige leeftijd in Damwoude, dochter van Aebele (Geerts) (1534) volgt 5202 en Luydts (Gatses) (1532-1602) volgt 5203. bekijk

2602. Tjebbe (Michiels) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Antie (Hendriks)

2603. Antie (Hendriks) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3744. Hessel (Dirks) (Banga) Geboren in het jaar 1580. bekijk

relatie met Yd (Idses)

3745. Yd (Idses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3808. Hessel (Dirks) (Banga) Geboren in het jaar 1580. bekijk

relatie met Yd (Idses)

3809. Yd (Idses) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3868. Geert Borst Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

3872. Gabe (Wiegers) (Botma) Geboren in het jaar 1580 en overleden in het jaar 1643 op 63 jarige leeftijd, kind van Wieger (Gabes) (Botma) (1550) volgt 7744. bekijk

relatie met Antje (Sakes) Boelema in het jaar 1612

3873. Antje (Sakes) Boelema Geboren in het jaar 1578 en overleden in het jaar 1627 op 49 jarige leeftijd. bekijk

3874. Gerrit (Jans) Roorda Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Johan (Alberts) Rode Roorda (????) volgt 7748. bekijk

3880. Hermanus (Kerstijans) Reneman Geboren in het jaar 1600, zoon van Karst (Harmens) Reneman (1570-1622) volgt 7760 en Ancke (Wilhelmus) (????) volgt 7761. bekijk

relatie met Grietje (Harmanni) Colde in het jaar 1623

3881. Grietje (Harmanni) Colde Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Hermanus Colde (????) volgt 7762 en Klaaske Ruardi (????) volgt 7763. bekijk

3882. Johannes Hilarus Geboren in het jaar 1597 en overleden in het jaar 1670 op 73 jarige leeftijd. bekijk

Generatie 13

5156. Lolcke (Abbes) Donia Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Abbe (Gerlofs) (????) volgt 10312 en Gerland Douma van Oenema (????) volgt 10313. bekijk

5194. Aebele (Geerts) Geboren in het jaar 1534. bekijk

relatie met Luydts (Gatses) in het jaar 1555

5195. Luydts (Gatses) Geboren in het jaar 1532 en overleden in het jaar 1602 op 70 jarige leeftijd. bekijk

5202. Aebele (Geerts) Geboren in het jaar 1534. bekijk

relatie met Luydts (Gatses) in het jaar 1555

5203. Luydts (Gatses) Geboren in het jaar 1532 en overleden in het jaar 1602 op 70 jarige leeftijd. bekijk

7744. Wieger (Gabes) (Botma) Geboren in het jaar 1550, zoon van Gabe (Ripten) (Botma) (1520) volgt 15488. bekijk

7748. Johan (Alberts) Rode Roorda Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

7760. Karst (Harmens) Reneman Geboren in het jaar 1570 in Ommelanden en overleden op 11-11-1622 op 52 jarige leeftijd in Leeuwarden, zoon van Hermanus Reneman (1540-1598) volgt 15520. bekijk

relatie met Ancke (Wilhelmus) in het jaar 1594

7761. Ancke (Wilhelmus) Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

7762. Hermanus Colde Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Klaaske Ruardi

7763. Klaaske Ruardi Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Feico Ruardi (1520-1602) volgt 15526. bekijk

Generatie 14

10312. Abbe (Gerlofs) Geboorte- en overlijdendatum onbekend, zoon van Gerlof (Piers) Donia (????) volgt 20624 en Foockel (Sybrandtdr.) Bonga (????) volgt 20625. bekijk

relatie met Gerland Douma van Oenema

10313. Gerland Douma van Oenema Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Douwe (Uilkes) Douma van Oenema (????) volgt 20626 en Jel (Hessels) van Jongema (????) volgt 20627. bekijk

15488. Gabe (Ripten) (Botma) Geboren in het jaar 1520 in Morra. bekijk

15520. Hermanus Reneman Geboren in het jaar 1540 en overleden in het jaar 1598 op 58 jarige leeftijd, zoon van Karst Reneman (1520) volgt 31040. bekijk

15526. Feico Ruardi Geboren in het jaar 1520 in Friesland en overleden op 28-12-1602 op 82 jarige leeftijd in Groningen. bekijk

Generatie 15

20624. Gerlof (Piers) Donia Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Foockel (Sybrandtdr.) Bonga

20625. Foockel (Sybrandtdr.) Bonga Geboorte- en overlijdendatum onbekend, dochter van Sybrant (Doytsez.) Bonga (1426) volgt 41250 en Wilsck (Idsartdr.) Douma (1430) volgt 41251. bekijk

20626. Douwe (Uilkes) Douma van Oenema Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

relatie met Jel (Hessels) van Jongema

20627. Jel (Hessels) van Jongema Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk

31040. Karst Reneman Geboren in het jaar 1520. bekijk

Generatie 16

41250. Sybrant (Doytsez.) Bonga Geboren in het jaar 1426 in Kimswerd. bekijk

relatie met Wilsck (Idsartdr.) Douma

41251. Wilsck (Idsartdr.) Douma Geboren in het jaar 1430, dochter van Idsert (Janckez.) van Douwama (1404) volgt 82502. bekijk

Generatie 17

82502. Idsert (Janckez.) van Douwama Geboren in het jaar 1404 in Langweer, zoon van Jancke (Douwez.) van Douwema (????) volgt 165004. bekijk

Generatie 18

165004. Jancke (Douwez.) van Douwema Geboorte- en overlijdendatum onbekend. bekijk