Familie van Keulen

Bartholomeüs

Bartholomeüs van Keulen

M

Vader
Wicher (Jans) van Keulen
Moeder
Martje (Johannes) Hes
Relaties
Aaltje (Piers) Koenen
Kinderen
Martje van Keulen
Pier van Keulen
Wieger van Keulen
Pier van Keulen
Johannes van Keulen
Jeltje van Keulen
Johannes van Keulen

Boerderij in Woudsend

Bartholomeüs had een boerderij in Woudsend die later is afgebroken. Oane van Keulen is in Woudsend op onderzoek geweest om de plek van de boerderij te vinden:

"In Woudsend heb ik in de nabijheid van de plaats waar die boerderij moet hebben gestaan een man ondervraagd die er bij in de buurt woonde (ouder iemand) over de vroegere situatie. Hij wees de plaats waar de boererij heeft gestaan en wist ook dat Wieger en Boukje van Keulen er op geboerd hebben.

Dat was dus na Johannes Bartholomeus en Aaltje Miedema (Piers vrouw en weduwe) Wieger was een zoon van Pier Bartholomeus (Pier was een broer van pake Wieger "van Schilkampen") .

Het is nu in Woudsend onherkenbaar door alle veranderingen. De Wegsloot liep vanaf Ypecolsga (een paar km.buiten Woudsend) langs de weg Op 'e Romte, met de molen Het Lam, naar het oosten, dus naar Woudsend en boog dan linksaf naar de bewuste boerderij langs de Waechswâl.

De weg daar aan de rechterzijde van de Wegsloot heet Waagswal/Waechswâl. Aan de linkerzijde van de Wegsloot, dus de Wegslootswal, was heel vroeger niet bebouwd. Het waren graslanden.

Door die landerijen was een voetpad naar Heeg. (met diverse overzetten/pontjes.) Later kwam daar een Lijnbaan, een schuur en een boerderij. Er is nu een straatnaam: Lijnbaan. Op die oever stond dus ook de boerderij. De wegsloot is geheel verdwenen, er zijn nu Jachthavens en nieuwbouwwijken."

De boerderij rond 1900
wegsloot woudsend
woudsend-2832017.jpg
De boerderij na het dempen van de wegsloot.
woudsendboerderij2.jpg
De boerderij in de jaren 60 klaar voorde afbraak.
boerderij bart van keulen
Advertentie afbraak:
advertentie afbraak boerderij

Huur van een weiland.
weiland bvk2

Vanuit de archieven van Tresoar


1917 Bolsward, notaris P. A. Bruinsma
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van land te Indijk en Woudsend, koopsom fl. 21.141
- Taeke Taekes Popma te Bolsward, verkoper in kwaliteit
- Jelle Hendrik Flierman te Bolsward, verkoper in kwaliteit
- Tjitte Feddes de Wolf te Indijk, koper
- Rients Tjittes Huitema te Molkwerum, koper
- Sipke Fongers Hylarides te Ypecolsga, koper
- Bartholomëus van Keulen te Woudsend, koper

Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 17099
Repertoirenr.: 145 en 158 d.d. 10 oktober 1917


1909 Heeg, notaris R. Mulder
Gemeente: Wymbritseradeel
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Woudsend, koopsom fl. 800
- Hendrik Velzen te Woudsend, verkoper
- Bartholomeus van Keulen te Woudsend, verkoper
- Diedert Schilstra te Woudsend, verkoper
- Christelijke Bewaarschoolvereniging te Woudsend, koper

Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 54096
Repertoirenr.: 525 d.d. 8 juni 1909