Familie van Keulen

Klaas

Klaas (Thijsses) Jaarsma

M

Vader
Thijs (Wybrens) Jaarsma
Moeder
Boukjen (Klazes) Bosma
Relaties
Klaske (Ates) de Boer
Kinderen
Thijs (Klazes) Jaarsma
Grietje (Klazes) Jaarsma
Baukjen (Klazes) Jaarsma
Ate (Klazes) Jaarsma
Willemke (Klazes) Jaarsma
Ate (Klazes) Jaarsma
Wybren (Klazes) Jaarsma

Geen teksten