Familie van Keulen

Boukjen

Boukjen (Klazes) Bosma

V

Vader
Klaas (Gosses) Bosma
Relaties
Thijs (Wybrens) Jaarsma
Kinderen
Dieuwke (Thijsses) Jaarsma
Klaas (Thijsses) Jaarsma
Willemke (Thijsses) Jaarsma
Antje (Thijsses) Jaarsma
Wybren (Thijsses) Jaarsma
Freerk (Thijsses) Jaarsma
Vroukje (Thijsses) Jaarsma
Anke (Thijsses) Jaarsma