Familie van Keulen

Geertje

Geertje (Wolters)

V

Moeder
Jantje (Harms)
Relaties
Pier (Andries) Koenen

Kinderen met Pier (Andries) Koenen
Jantje (Piers) Koenen
Froukjen (Piers) Koenen
Wouter (Piers) Koenen
Johannes Piers Koenen
Weststellingwerf, huwelijken 1787
Vermelding: Attestatie afgegeven op 4 februari 1787 in Oldeholtpade
Man : Pier Anders afkomstig van Ter Idzard
Vrouw : Geertje Wolters afkomstig van Oldeouwer
Opmerking : attestatie naar elders

Weststellingwerf, dopen

, geboortejaar 1766, doopjaar 1766
Dopeling: Geertje
Geboren op 27 januari 1766 in Ter Idzard
Gedoopt op 2 februari 1766
Kind van Wolter Hendriks en Jantje Harms

Weststellingwerf, dopen

, geboortejaar 1763, doopjaar 1763
Dopeling: Geertje
Geboren op 2 januari 1763
Gedoopt op 2 januari 1763 in Oldeholtpade
Kind van Wolter Hendriks en Jantje Harms

Opm.: Tweeling