Familie van Keulen

Jacob

Jacob (Tjeerds) Rintjema

M

Vader
Tjeerd (Binnes) Rintjema
Moeder
Yttje (Jans) de Roos
Relaties
Fokeltje (Jans) Douma
Kinderen
Antje (Jacobs) Rintjema