Familie van Keulen

Sjoukje

Sjoukje (Wytses) Cloppenburg

V

Vader onbekend

Moeder onbekend

Relaties
Jan (Freercks) Postma
Kinderen
Geeltie (Jans) Postma
Freerck (Jantjens) Postma
Wytze (Jans) Postma
Jacob (Jans) Postma
Haebeltje (Jans) Postma
Geeske (Jans) Postma
Bottie (Jans) Postma

Geen teksten