Familie van Keulen

Dictus Hendrik

Dictus Hendrik van der Bij

M

Vader
Hendrik Pieter (Benedictus) van der Bij
Moeder
Wybrigje (Folkerts) Bosma
Relaties
Dieuwke van Dekken

Kinderen met Dieuwke van Dekken
Fetje van der Bij
Wybrigje van der Bij
Hendrik van der Bij
Hinke van der Bij
Folkert van der Bij
Wybrigje van der Bij
Maaike van der Bij
Maaike van der Bij
Gaatske Petronella Geziena van der Bij
Pieter van der Bij
1906 Veenwouden, notaris D.?Bloemers
Inv. nr. 132038 repertoire nr. 277 d.d. 1 mei 1906
Hypotheek

- Hendrik Dictus van der Bij te Eestrum, schuldenaar
- Doeke Huizenga te Veenwouden, acceptant in kwaliteit
1916 Veenwouden, notaris D.?Bloemers
Inv. nr. 132049 repertoire nr. 2082 d.d. 16 december 1916
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met grond te Eestrum,
koopsom fl. 1100
- Hendrik Dictus van der Bij te Eestrum, verkoper
- Folkert Hendriks van der Bij te Suameer, koper
- Jan He