Familie van Keulen

Willem

Willem (Lieuwes) Jaarsma

M

Relaties
Doutzen (Paulus)

Kinderen met Doutzen (Paulus)
Pytter (Willems) Jaarsma
Kinderen uit onbekende relatie
Grietje (Willems) Jaarsma
Froukjen (Willems) Jaarsma
Lieuwe (Willems) Jaarsma
Paulus (Willems) Jaarsma
Antje (Willems) Jaarsma
Fokkeltje (Willems) Jaarsma
Baukje (Willems) Jaarsma
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 18-05-1783 te Anjum (Hervormd) met Doutzen Paulus, 24 jaar oud, gedoopt op 11-05-1759 te Oostrum, overleden op 18-05-1837 te Anjum, Oostdongeradeel op 78-jarige leeftijd, dochter van Paulus Baukes en Vroukjen Hiddes.


Oostdongeradeel, huwelijken 1783
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 mei 1783 in Anjum
Man : Willem Lieuwes afkomstig van Anjum
Vrouw : Doutsen Paulus afkomstig van Oostrum

Gestandaardiseerde namen: WILLEM LIEUWES en DOUWTJE PAULUS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Anjum 1693-1810
Inventarisnr.: DTB 532
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Lidmatenboek Oostdongeradeel, 1801
Man : Willem Lieuwes
Vrouw: Doutsen Poulus
Woonplaats: Anjum
- Op 24 april 1801 zij belijdenis
Opm. : als "Doitsen"; in marge "obiit" (overleden; als "Doutsen", geen datum)

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)
WILLEM LIEUWES
DOUWTJE PAULUS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Anjum, lidmaten 1772-1850
DTB 533 blad 32