Familie van Keulen

Baukjen

Baukjen (Gjalts) de Jong

V

Vader
Gjalt (Folkerts) de Jong
Moeder
Sibbeltje (Aelzen)
Relaties
Jacob (Klazes) Bosma
Kinderen
Folkert (Jacobs) Bosma

Geen teksten