Familie van Keulen

Harmen

Harmen (Idzes) Sjoorda (Rintjema)

M

Vader
Ids (Jans) Sjoorda
Moeder
Sijke (Johannes)
Relaties
Adriaantje (Tjerks)

Kinderen met Adriaantje (Tjerks)
Sjoukjen (Harmens) Rintjema
Kinderen uit onbekende relatie
Tjerk (Harmens) Rintjema

Geen teksten