Familie van Keulen

Tjerk

Tjerk (Abes) Rintjema

O

Vader
Abe (Upts)

Kinderen met Geertje (Jans) van der Meij
Adriaantje (Tjerks)