Familie van Keulen

Ids

Ids (Hessels) (Banga)

O

Vader
Hessel (Dirks) (Banga)

Kinderen met Antje (Pieters)
Nittert (Idses)
Jan (Idzes) Banga
Kinderen uit onbekende relatie
Hessel (Idses)