Familie van Keulen

Aafke

Aafke (Tjeerds) van der Meer (of Hofstra)

V

Vader
Tjeerd (Jans) Hofstra
Moeder
Lykeltje (Douwes)
Relaties
Tjalke (Reinders) van der Meer
Kinderen
Reinder (Tjalkes) van der Meer
Tjeerd (Tjalkes) van der Meer
Lykeltje (Tjalkes) van der Meer
Memories van Successie

Kantoor Franeker, overl. jaar 1827

Overledene : Hotske Tjeerds Hofstra
Overleden op: 11 februari 1827
Wonende te : Wijnaldum
Tekst:
vrouw van Jan Jansen Ourensma, landbouwer; geen kinderen; zuster van Jan, boer
Longerhouw, Doutzen (vrouw van Siebolt Taekes Wiersma, idem Workum), Douwe,
idem Longerhouw (voert familienaam 'de Jong') en reeds 16/4/1827 te Ferwoude
overleden Aafke Tjeerds Hofstra (weduwe van Tjalke v.der Meer; moeder van
Reinder, boer Gaast, Tjeerd, idem Ferwoude, Sytze, idem aldaar en reeds
overleden Lykeltje Tjalkes v.der Meer, aldaar). Saldo fl. 15.070,32. In
suppletoire memorie 4016/396 wordt saldo vermeerderd met fl. 4.000,-.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1842
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 4015
Dagregisternr.: 5038
Op microfilm nr. 83 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar