Familie van Keulen

Leendert

Leendert (Jansz) van Ceulen / Keulen

M

Vader
Jan

Moeder onbekend

Kinderen
Jan (Leenderts) van Keulen
Lisabeth (Leenderts) van Keulen
Aaltje (Alida) (Leenderts) van Keulen
Regina (Leenders) van Keulen
Geertruijt (Leenders) van Keulen
Janna / Johanna (Leenders) van Keulen
Jan (Leenders) van Keulen

Het boek "Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij, Onrust in Sticht en Oversticht 1703-1706". Door WF Wertheim en AH Wertheim- Gijse Weenink bevat interessante informatie over Leendert van Keulen.

Kort samengevat gaat het boek over onrusten na de dood van stadhouder Willem III. Tijdens zijn heerschappij werd de burgerij al haar zeggenschap in het bestuur afgenomen. Het bestuur werd volledig gedomineerd door adel en regentengeslachten. In zowel Gelderland en Overijssel kwamen burgers in opstand met als doel mee te kunnen praten in het bestuur (dit gebeurde niet alleen op papier, er zijn daadwerkelijk doden gevallen).

Dit gebeurde ook in Hasselt. Dit staat beschreven in ongeveer 10 bladzijden. Het begint allemaal met een geheime handtekeningen actie waar de magistraat achterkomt en verhoren gaat houden. Ik zal enkele stukken uit het boek citeren:

"En dan worden opnieuw, op 18 februari, verhoren afgenomen waaruit wel iets valt af te leiden. Ook de gildebroeders van het slijtersgilde worden bovengeroepen om 'contschap te geven der waarheid'. Maar besloten wordt om Lenart van Ceulen daar buiten te laten, omdat hij bevonden wordt 'medesmeder van de comploicterie' te zijn. Het slijtersgilde wordt gelast 'Hem van nu af voor geen gildebroeder langer te erkennen'.

Het blijkt dat, behalve Van Ceulen, ook Joost van Benthem een een zekere dr. Van Hattum bij het verzamelen van handtekeningen een belangrijke rol hebben gespeeld."

"De initiatiefnemers tot de handtekeningenactie voelen zich in een hoek gedreven na al die getuigenverhoren. Op 10 maart 1705, kort nadat de Landdag te Deventer is geopend, ligt er een request op tafel van Joost van Benthem, dr. G. van Hattum, dr. Johan Cluwen en de herbergiers Hermannus Starken en Leendert van Ceulen, met een klacht tegen de heren van de Magistraat en de Gezworen Gemeente te Hasselt."

Verder in het boek wordt hij niet meer genoemd. De handtekeningenactie heeft trouwens bijna geen effect. Er worden twee nieuwe leden in de magistraat benoemd.

Extra informatie: Johan Cluwen is bierbrouwer, Joost van Benthem oud burgemeester bron: genealogieonline Gildemeester van het brouwersgilde rond 1680 is Liephard Verdelfft.

Erfenis

Alle kinderen en op dat moment kleinkinderen van Leendert krijgen een erfenis van Jacobus de Sadeler. Jacob woont aan de Heerengracht in Amsterdam. Regina, Johanna en Aaltje zijn dienstmeisje geweest bij hem. De bedragen zijn fors: gemiddeld fl. 2000,- bij overlijden en fl. 500,- jaarlijks. De anderen krijgen elk ook een paar honderd gulden. Daarnaast ook nog meubels en huisraad. Zie transkribus 1 en transkribus 2

Zie ook https://www.openarch.nl/saa:9d6d21e0-f09d-666d-e053-b784100a1840


Overige vermeldingen

Peccatores 1676 - 1680, boete, klachten

Stukken betreffende de inning en verrekening der ontvangsten aan breuken, peccatoresgelden en pandgelden over de jaren 1590-1739.

scan 41, 49, 52, 58, 63, 64, 66 en 69 over een boete en 150 over een klacht van https://proxy.archieven.nl/0/EF7EAED6973C4701B6FF6B7DA1345BA1

Getuigt samen met Andries Cruysbeeq dat buurjongen Daniël Pipardus bij Gerrit van Keijsersweert heeft gewoond en naar Indië is vertrokken. Ook interessant is de volgende bladzijde waarin correcties zijn gedaan. Oa. Glasemaecker naar "van Ceulen".
https://proxy.archieven.nl/0/C4B6CD471F274E7EAD44B07990A131D6
https://proxy.archieven.nl/0/441AD82C29554321A533C01240B046F2

Hoofdgeld
https://proxy.archieven.nl/0/CFA9B8D7418543CA8196A44D55511EDF

Iets over het st lucasgilde
https://proxy.archieven.nl/0/5505ECB45585410999AAD886CEA444C3