Familie van Keulen

Leendert

Leendert (Jansz) van Ceulen / Keulen

M

Vader
Jan

Moeder onbekend

Kinderen
Jan (Leenderts) van Keulen
Lisabeth (Leenderts) van Keulen
Aaltje (Alida) (Leenderts) van Keulen
Regina (Leenders) van Keulen
Geertruijt (Leenders) van Keulen
Janna / Johanna (Leenders) van Keulen
Jan (Leenders) van Keulen

Het boek "Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij, Onrust in Sticht en Oversticht 1703-1706". Door WF Wertheim en AH Wertheim- Gijse Weenink bevat interessante informatie over Leendert van Keulen.

Kort samengevat gaat het boek over onrusten na de dood van stadhouder Willem III. Tijdens zijn heerschappij werd de burgerij al haar zeggenschap in het bestuur afgenomen. Het bestuur werd volledig gedomineerd door adel en regentengeslachten. In zowel Gelderland en Overijssel kwamen burgers in opstand met als doel mee te kunnen praten in het bestuur (dit gebeurde niet alleen op papier, er zijn daadwerkelijk doden gevallen).

Dit gebeurde ook in Hasselt. Dit staat beschreven in ongeveer 10 bladzijden. Het begint allemaal met een geheime handtekeningen actie waar de magistraat achterkomt en verhoren gaat houden. Ik zal enkele stukken uit het boek citeren:

"En dan worden opnieuw, op 18 februari, verhoren afgenomen waaruit wel iets valt af te leiden. Ook de gildebroeders van het slijtersgilde worden bovengeroepen om 'contschap te geven der waarheid'. Maar besloten wordt om Lenart van Ceulen daar buiten te laten, omdat hij bevonden wordt 'medesmeder van de comploicterie' te zijn. Het slijtersgilde wordt gelast 'Hem van nu af voor geen gildebroeder langer te erkennen'.

Het blijkt dat, behalve Van Ceulen, ook Joost van Benthem een een zekere dr. Van Hattum bij het verzamelen van handtekeningen een belangrijke rol hebben gespeeld."

"De initiatiefnemers tot de handtekeningenactie voelen zich in een hoek gedreven na al die getuigenverhoren. Op 10 maart 1705, kort nadat de Landdag te Deventer is geopend, ligt er een request op tafel van Joost van Benthem, dr. G. van Hattum, dr. Johan Cluwen en de herbergiers Hermannus Starken en Leendert van Ceulen, met een klacht tegen de heren van de Magistraat en de Gezworen Gemeente te Hasselt."

Verder in het boek wordt hij niet meer genoemd. De handtekeningenactie heeft trouwens bijna geen effect. Er worden twee nieuwe leden in de magistraat benoemd.

Extra informatie: Johan Cluwen is bierbrouwer, Joost van Benthem oud burgemeester bron: genealogieonline Gildemeester van het brouwersgilde rond 1680 is Liephard Verdelfft.

Erfenis

Alle kinderen en op dat moment kleinkinderen van Leendert krijgen een erfenis van Jacobus de Sadeler. Jacob woont aan de Heerengracht in Amsterdam. Regina, Johanna en Aaltje zijn dienstmeisje geweest bij hem. De bedragen zijn fors: gemiddeld fl. 2000,- bij overlijden en fl. 500,- jaarlijks. De anderen krijgen elk ook een paar honderd gulden. Daarnaast ook nog meubels en huisraad. Zie transkribus 1 en transkribus 2

Zie ook https://www.openarch.nl/saa:9d6d21e0-f09d-666d-e053-b784100a1840


Overige vermeldingen

Peccatores 1676 - 1680, boete, klachten

Stukken betreffende de inning en verrekening der ontvangsten aan breuken, peccatoresgelden en pandgelden over de jaren 1590-1739.

scan 41, 49, 52, 58, 63, 64, 66 en 69 over een boete en 150 over een klacht van https://proxy.archieven.nl/0/EF7EAED6973C4701B6FF6B7DA1345BA1

Getuigt samen met Andries Cruysbeeq dat buurjongen Daniël Pipardus bij Gerrit van Keijsersweert heeft gewoond en naar Indië is vertrokken. Ook interessant is de volgende bladzijde waarin correcties zijn gedaan. Oa. Glasemaecker naar "van Ceulen".
https://proxy.archieven.nl/0/C4B6CD471F274E7EAD44B07990A131D6
https://proxy.archieven.nl/0/441AD82C29554321A533C01240B046F2
https://proxy.archieven.nl/0/243311803F784A92B437248E5F3DB182

Let op: Pipardus https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miview=inv2&milang=nl&mizk_alle=belast*&micode=1365.1
https://proxy.archieven.nl/0/3D99989F39B64336970E76B3C346FF82

Hoofdgeld
1667 tweede kwartier: https://proxy.archieven.nl/0/CFA9B8D7418543CA8196A44D55511EDF
1675 vierde kwartier: https://proxy.archieven.nl/0/E9BEDD451627431995E1EFB89D1284CC

Geslagen
https://proxy.archieven.nl/0/A10B565AB6044794940B847D0D8A7A48
https://proxy.archieven.nl/0/1229ABE79A24405A9BA679F95D754993
https://proxy.archieven.nl/0/2C436C140C794B98BFE3B7A7A26F2A6A

Borg
https://proxy.archieven.nl/0/D20E9E3A6D974C0280070E09CC2E39DC
https://proxy.archieven.nl/0/8CF24BB918A047E4AF88D7C17AE2FA99

klager
https://proxy.archieven.nl/0/F690864342E4463494DAF85DCB95D437

Adelborst Burgerwacht en bekogeld
https://proxy.archieven.nl/0/F690864342E4463494DAF85DCB95D437
https://proxy.archieven.nl/0/1BCA3B29C0334649B9610B2D65E8AB43
https://proxy.archieven.nl/0/8DB76AD20731438AB848F7C712F699F2
https://proxy.archieven.nl/0/738609729B614860962F6745ECEB84C8

Glasmaken
https://proxy.archieven.nl/0/E56B120983404B43934F222C533067E8

Zoutgeld (eerste en derde kwartier) Let op: 1705 wel Regina en zus maar geen Leendert..
Lijkt dat Leendert al in 1706 is overleden, maar waarom dan nog genoemd?
Hij en vrouw in ieder geval voor mei 1714 overleden.

https://proxy.archieven.nl/0/6773E16C728840B9A24AEEF97CD75579 (1676)
https://proxy.archieven.nl/0/D78D2FDA2E4949B6856BDFEDDDE4D6D8
https://proxy.archieven.nl/0/E5F51A41A5A44B09BEA691BC10467D53
https://proxy.archieven.nl/0/176243B4E0BF4A53A594C6548CCFAF78 (1702 pro deo)
https://proxy.archieven.nl/0/3F323258D75A4C5E9275D1E13C59C9DE (1703 eerste kwartier)
https://proxy.archieven.nl/0/22598A33A1774B1AA68C163A8A29A261
https://proxy.archieven.nl/0/B3C1360DA32A483C9FF7441DEC98647D
https://proxy.archieven.nl/0/498194ABE9454B4FBBCF6B84C1DE8C21
https://proxy.archieven.nl/0/B06F4B5093454FD2A2E76B8E941CE636
https://proxy.archieven.nl/0/00CC247CBDF8402283B937AF5F5C3A72
https://proxy.archieven.nl/0/AFBEE7C0FFAA49C0A099ADDBEBDCF0D0
https://proxy.archieven.nl/0/77656288CCB64D43914C713CB61B39BC (1707!)
https://proxy.archieven.nl/0/E25642DB46C3424BA84D38A53B522E08 (1708)
https://proxy.archieven.nl/0/CB6BF81FE7BC42E2A7718E258F48ADA2
https://proxy.archieven.nl/0/BF0841440B9D468687D4621D1D44DD26 (1711)
https://proxy.archieven.nl/0/5AF8E81078A242629F9B02285B9F7F60
https://proxy.archieven.nl/0/5A02CAAFCD2F4DB5922C6FD313784F44 (1712)
https://proxy.archieven.nl/0/E1EC183AEF254F61A568FC885E59153A (1714 met een X)
https://proxy.archieven.nl/0/821E6B5D28934CA08B35D5FB51ADAD6F (1716?)
https://proxy.archieven.nl/0/2AFAE47309864B4F9FACC7EE6334CC56
https://proxy.archieven.nl/0/313130D87FC948F9BB27FD9EF312A184

Iets over het st lucasgilde
https://proxy.archieven.nl/0/5505ECB45585410999AAD886CEA444C3