Familie van Keulen

Doeke

Doeke (Piers)

M

Relaties
Trijntje (Johannes) Schonenburg

Kinderen met Trijntje (Johannes) Schonenburg
Janke (Doekes)
Pier (Doekes)
Akke (Doekes)
Johannes (Doekes)
Janke (Doekes)
Sioerd (Doekes)
Kinderen uit onbekende relatie
Geeske (Doekes) Prins
512 Doeke PIERS, boer te Birdaard, tevens schapen-koopman en slachter, christened on 09-09-1725 in Birdaard, died > 1785. Doeke Pyers was in 1785 boer op de Stads-Weeshuis, plaats van 75 pondemaat met een jaarlijkse huur van 236 guldens. Son of Pier ABELES (see also 1024) and Aagtje PIETERS (see also 1025).
Church marriage on 01-05-1746 in Akkerwoude to
513 Trijntje JOHANNES, christened on 29-03-1722 in Rinsumageest, daughter of Johannes TJEBBES (see also 1026) and Janke THIJSSEN (see al