Familie van Keulen

Rinse

Rinse (Jacobs)

M

Vader onbekend

Moeder onbekend

Relaties
Ibbeltie (Cornelis)
Kinderen
Sape (Rinses) Kooistra
Ferwerderadeel, huwelijken 1741
Vermelding: Attestatie afgegeven op 10 mei 1741 in Wanswerd
Man : Rinse Jacobs afkomstig van Roodkerk
Vrouw : Ybeltje Cornelis afkomstig van Wanswerd
Quotisatiekohieren 1749

Rinse Jacobs, Dantumadeel
Plaats: Birdaard
Omschrijving: welgestelde boer
Gezin volw: 3 en kind: 4
Aanslag: 38-9-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Dantumadeel, fol. 98