Familie van Keulen

Sytze

Sytze (Tjalkes)

M

Vader onbekend

Moeder onbekend

Relaties
Piek (Reiners)

Kinderen met Piek (Reiners)
Reindert (Sytzes)
Wymbritseradeel, huwelijken 1734
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 maart 1734
Man : Sytse Tialkes afkomstig van Abbega
Vrouw : Piek Reiners afkomstig van Westhem
Quotisatiekohieren 1749

Sytse Tjalkes, Wymbritseradeel
Plaats: Oudega
Omschrijving: redelijke boer
Gezin volw: 2 en kind: 3
Aanslag: 33-0-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Wymbritseradeel, fol. 27v