Familie van Keulen

Gosling

Gosling (Jans)

M

Vader
Jan (Goslings)
Relaties
Femke (Antonides)

Kinderen met Femke (Antonides)
Grijtie (Goslings)
Antoni (Gosling)
Jan (Goslings)

Schooldienaar


Op 12 okt. 1688 werd Goslingh Jans, schooldienaar te Aalsum, aangenomen tot lidmaat. Hij
was op 22 aug. 1669 te Ee gedoopt, als zoon van mr. Jan Goslings aldaar. Hij trouwde op 20
okt. 1689 met Femke Antonides van Britsum. Ze vertrokken eind 1691 naar Metslawier.

In dec. 1695 was mr. Gosling Jans in Anjum schooldienaar en organist. Hij was omstreeks
1695 van Metslawier gekomen met zijn vrouw Femke Antonides. Hun zoons Antonij en Jan
werden te Anjum gedoopt op resp. 20 dec. 1695 en 16 jan. 1698. Zij werden later
schoolmeester, resp. te Rauwerd en te Ee. Op 17 april 1729 hertrouwde mr. Gosling Jans met
Hiltje Uijlkes, eveneens uit Anjum. Hij is hier waarschijnlijk in 1737 overleden; dan begint
namelijk een andere hand in de doop- en trouwboeken. In nov. 1744 woonde zijn weduwe
nog in Anjum.
bron: www.fryske-akademy.nl