Familie van Keulen

Trijntje

Trijntje (Simons) Rodenhuis (Rodenhuysen)

V

Vader
Symen (Tietes) Rodenhuis
Relaties
Pieter (Pieters)
Wessel (Berends) Nieuwenhuis

Kinderen met Pieter (Pieters)
Pieter (Pytters)
Jan (Pieters) Kamminga
Siemen (Pieters)
Jannetje (Pieters)
Jan (Pieters)
Tiete (Pieters) Kamminga
Siemen (Pieters)

Kinderen met Wessel (Berends) Nieuwenhuis
Berend (Wessels)