Familie van Keulen

Wybren

Wybren (Ruurds (Ruirds, Ruierts, Ruyrds))

M

Moeder onbekend

Relaties
Grietie (Bartholomeus)

Kinderen met Grietie (Bartholomeus)
Marijke (Wybrens)
Bartelmeus (Bartholomeus) (Wybrens)
Rinscke (Wybrens)
Maeike (Wybrens)
Grietie (Wybrens)
Claaske (Wybrens)
Rinske (Wybrens)
Mayke (Wybrens)
Berber (Wybrens)
Bartholomeus (Wybrens)
Ruurd (Wybrens)