Familie van Keulen

Grietie

Grietie (Bartholomeus)

V

Relaties
Wybren (Ruurds (Ruirds, Ruierts, Ruyrds))

Kinderen met Wybren (Ruurds (Ruirds, Ruierts, Ruyrds))
Marijke (Wybrens)
Bartelmeus (Bartholomeus) (Wybrens)
Rinscke (Wybrens)
Maeike (Wybrens)
Grietie (Wybrens)
Claaske (Wybrens)
Rinske (Wybrens)
Mayke (Wybrens)
Berber (Wybrens)
Bartholomeus (Wybrens)
Ruurd (Wybrens)

Geen teksten