Familie van Keulen

Eelse

Eelse (Douwes)

M

Moeder onbekend

Kinderen met Janke (Luytsens)
Hedser (Eelzes)
Sierk (Eelzes)
Luitzen (Eelzes) Hellinga
Lieuwe (Eelses)